Wat komt er allemaal kijken bij een euthanasie van een dier?

Bij een euthanasie van een dier komt veel kijken. Niet alleen op praktisch vlak, maar zeker ook op psychisch vlak.

Een op de juiste wijze uitgevoerde euthanasie kan een eigenaar veel troost bieden. Daarnaast zal het een eigenaar aan de praktijk binden voor eventuele andere huisdieren. Een niet goed verlopen euthanasie kan leiden tot boosheid en extra verdriet bij de eigenaar, kan het einde betekenen van de band met de eigenaar en kan zelfs leiden tot een tuchtzaak. Een kans om het opnieuw te doen is er niet!

Eigenaren vertellen soms de vreemdste en meest akelige ervaringen met euthanasie van hun vorige dieren. Laat dat een les zijn … als praktijk kun je bij euthanasie echt het verschil maken!

Jouw rol als dierenartsassistent paraveterinair is daarbij groter dan je denkt!

Zo gaat het bijvoorbeeld niet alleen om het voorbereiden van de euthanasie ruimte, het assisteren van de dierenarts en het regelen van de administratieve zaken.

Het uitstralen van rust en vertrouwen, het bieden van begrip en een luisterend oor, het in lekentaal herhalen van hetgeen de dierenarts heeft besproken, het maken van een pootafdruk of het afknippen van een plukje haar van het dier, de nazorg voor de eigenaar in de vorm van een kaartje of belletje … dat zijn zaken waarmee jij enorm kan helpen!

Tot slot is het heel belangrijk (en handig!) dat je begrijpt waarom een eigenaar die zijn of haar dier verliest bepaald gedrag vertoont. Dat een eigenaar verdrietig is bij een euthanasie, dat snapt iedereen, maar er zijn ook andere stadia van rouw. Dat een eigenaar boos tegen jou aan de balie uitvalt, iemand de schuld in de schoenen probeert te schuiven of van jou wil horen dat euthanasie nog niet nodig is, kunnen manieren zijn waarop een eigenaar met het (op handen zijnde) verlies omgaat.

Dit artikel zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen een euthanasie van een dier kunt begeleiden en het verschil kunt maken voor het dier, de eigenaar en de praktijk!