Cursus: Diagnostiek en therapie van bacteriële urineweginfecties

Het doel van deze geheel herziene cursus, bedoeld voor dierenartsen en diergeneeskundig studenten, is meer inzicht te bieden in de indicaties, de uitvoering en de interpretatie van uitslagen van algemeen en aanvullend urine onderzoek, in combinatie met het instellen van therapie op maat.

 

   

BEKIJK DE INTRODUCTIEVIDEO!

 

Deze cursus start 1 oktober 2019 en is gratis voor leden VetVisuals!

 

Wat leert u in deze cursus?

 1. De indicaties voor een algemeen en aanvullend urine onderzoek, opdat u bij uw patiënten geen bacteriële urineweginfectie meer mist.
 2. Het op de juiste wijze uitvoeren van een algemeen en aanvullend urine onderzoek.
 3. Het goed interpreteren van uitslagen van urine onderzoek. Daarbij leert u valkuilen te vermijden door weet te hebben van diverse factoren die van invloed kunnen zijn op deze uitslagen.
 4. Oorzaken, predisponerende factoren en gevolgen van bacteriële urineweginfecties.
 5. Het opstellen van een goed onderbouwd therapieplan. Daarbij leert u verantwoorde keuzes te maken wat betreft het gebruik van antimicrobiële middelen.

 

Opbouw van de cursus

 • Dit start met een ingangstoets. Hierin wordt door middel van korte vragen getoetst op uw basiskennis van een juiste uitvoering en interpretatie van fysisch, klinisch chemisch en sediment onderzoek van de urine. U krijgt bij deze toets alleen een eindcijfer te zien.
 • De theorie die vervolgens wordtbehandeld in Uitvoering en interpretatie van urine onderzoek biedt u tips en tricks voor een juiste uitvoering en interpretatie van het fysisch, klinisch chemisch, sediment en bacteriologisch onderzoek van de urine. Daarbij wordt ook ingegaan op mogelijke valkuilen bij deze onderzoeken.
 • Vervolgens wordt op gedetailleerde wijze vermeld hoe katheterisatie en cystocentese op de juiste manier worden uitgevoerd. De keuze van het materiaal, optimale positionering van het dier, risico’s en mogelijk complicaties van deze handelingen worden duidelijk besproken.
 • De informatie blijft ook na het einde van de cursus beschikbaar in de beeldbank en in het skillslab op het nascholingsplatform.
 • De module over uitvoering en interpretatie van urine onderzoek wordt afgesloten met een uitgangstoets.
 • Hierna volgen de Klinische casuïstieken in het kader van bacteriële urineweginfecties. U maakt daarbij het proces van besluitvorming door zoals u dat ook in de praktijk meemaakt. Diagnostiek, interpretatie en therapie krijgen in deze module de nadruk.
 • Antwoorden die u in de modules heeft gegeven worden opgeslagen, ook als u tussendoor met de module stopt. Bij uw volgende inlogmoment komt u terecht op het punt in de module waar u de vorige keer bent gebleven. Op deze manier is het eenvoudig om te pauzeren.
 • Om het rendement van nascholing te verhogen is zelfreflectie een belangrijk onderdeel van de cursus. Met regelmaat zult u aan het einde van casuïstieken vragen tegenkomen die u doen reflecteren. Aan deze antwoorden is uiteraard geen goed of fout toe te kennen, het beantwoorden van de vragen levert u de benodigde punten op. Besteed hier echter voldoende aandacht aan, want een goede zelfreflectie zorgt ervoor dat u daadwerkelijk de voor u relevante informatie in uw geheugen opslaat.
 • De rubriek Achtergrondinformatie levert relevante, praktische en behapbare informatie, die zeer de moeite waard is om door te nemen.
 • In de rubriek Handleidingen vindt u video’s over juiste instelling van uw microscoop en een juist gebruik van een refractometer.

 

CERTIFICAAT EN EXCLUSIEF NASCHOLINGSLOGO

Heeft u de cursus met goed resultaat doorlopen, dan ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat en een exclusief nascholingslogo, dat automatisch aan uw profiel wordt toegevoegd. Deze cursus levert u 5 CPD – Nascholingspunten op.

 

STUDIETIJD

Gemiddelde studietijd bedraagt 5-8 uur.

 

Online Learning Coordinator: Cathelijn Hoelen

Beeldbank urinesediment

Grootste Nederlandse Beeldbank met afbeeldingen van vetdruppels, cellen, cylinders, kristallen en bacteriën

Benigne prostaat hyperplasie bij de hond

Met zekere regelmaat zorgt de prostaat bij de reu voor klinische problemen. Wist u echter dat bij driekwart (!) van de reuen een subklinische prostaataandoening speelt? Dit artikel gaat in op benigne prostaat hyperplasie, een aandoening die een goede prognose heeft, maar wel predisponeert voor prostatitis, cystevorming van de prostaat en prostaatabcessen en vaak samen gaat met recidiverende urineweginfecties. Hoog tijd dus voor het opfrissen van uw kennis over dit onderwerp.

 

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het artikel 'Benigne prostaat hyperplasie bij de hond' levert u een nascholingsbadge met 1 CPD - Nascholingspunt op!

Artikelen urologie

 

Urethraobstructie en recidiverende urolithiasis  

In 1980 was het aantal urethraobstructies nog 19 per 1.000 katten. In 1999 nog slechts 7 per 1.000. Toch is het een probleem waar dierenartsen nog regelmatig mee geconfronteerd worden. Urolithiasis is na idiopathische cystitis de meest voorkomende oorzaak van FLUTD (Feline Lower Urinary Tract disease).

Paco plast niet meer  

Sinds twee dagen plast Paco, een intacte reu van vijf jaar, met veel problemen. De mictie start vlot, maar stagneert binnen enkele seconden. Daarna vertoont hij tekenen van strangurie en pollakisurie. De gehele uitlaatbeurt staat hij om de haverklap stil om te proberen te plassen. De defaecatie gaat normaal en zonder problemen, maar de uitlaatbeurten zijn lange sessies om alle urine trachten te lozen. De eerste dag was er nog wel enige mate van urineproductie, maar de tweede dag komt er bijna geen urine meer en staat Paco continue te persen op de urine.

Diagnose en therapie van FLUTD  

Een samenvatting van twee BSAVA congres lezingen (april 2007) van J. Lulich , DVM, PhD, DipACVIM. College of Veterinary Medicine, University of Minnesota met nieuwe inzichten in diagnose en therapie van FLUTD.

Feline idiopathische cystitis (deel 1)  

De meeste blaasontstekingen bij katten zijn idiopathisch, dus heeft de traditionele antibioticabehandeling dan ook meestal weinig zin. Tijdens een congresdag van de European Society of Feline Medicine, eerder dit jaar in Birmingham, betoogde Dr. Danielle Gunn-Moore, hoogleraar kattengeneeskunde in Edinburgh, dat stress een opvallende rol speelt in de pathogenese van cystitis.

Feline idiopathische cystitis (deel 2)  

Katten die de kattenbak links laten liggen, kunnen lijden aan feline idiopathische cystitis (FIC). Bij FIC spelen stressfactoren in de omgeving een grote rol. Op de congresdag van de European Society of Feline Medicine in Birmingham in april, ontrafelde Rachel Casey (Universiteit Bristol) de gedragsaspecten van buiten de bak plassen bij katten.

Cystine stenen en voedselovergevoeligheid  

Sem, de 2 jaar oude mannelijk gecastreerde Engelse Bulldog van familie G. werd in 2011 aangeboden met dysurie, pollakisurie en hematurie. Tijdens het klinisch onderzoek viel een grote blaas op. Sem woog 39kg en had een conditiescore van 5 uit 9.

 

Challenges with urethral catheterisation

Although Gary D. Norsworthy, DVM, DABVP has passed urethral catheters in obstructed cats for nearly 40 years, he still occasionally have an obstructed cat that is more than a challenge! There are two situations that Gary has encountered recently that illustrate the problem.