Shop

braunule intraveneuze katheter
Protocol ‘Plaatsen van een intraveneuze katheter bij de hond en kat’
september 16, 2019
studentenabonnement diergeneeskunde
Lidmaatschap VetVisuals voor studenten diergeneeskunde
september 17, 2019
Show all

GRATIS Kennispakket Masterprogramma geneeskunde van gezelschapsdieren

0.00

Dit gratis pakket is uitsluitend voor die studenten die in het academisch jaar 2020/2021 het Masterprogramma Geneeskunde van gezelschapsdieren volgen. Om je aan te melden, plaats je het product in de winkelmand en volg je de instructies om de aanmelding af te ronden.

VetVisuals biedt studenten diergeneeskunde gratis een praktijkgericht, aanvullend onderwijspakket aan

 

Uit een enquête onder jonge dierenartsen blijkt de overgang van de faculteit naar het werken in de praktijk minder dan een zes  te scoren.1  Vooral op het gebied van praktische vaardigheden en eerstelijns chirurgie voelen startende dierenartsen zich vaak onzeker. Een derde van de 638 respondenten gaf aan meer behoefte te hebben aan begeleiding. Schrijnend is dat een derde aangeeft van baan te willen veranderen!

Ook hier geldt: Voorkomen is beter dan genezen!

Om studenten beter voor te bereiden op de praktijk, biedt VetVisuals een pakket van tien onderwijsmodulen aan. Voor studenten die in het academisch jaar 2020/2021 het Masterprogramma Geneeskunde van gezelschapsdieren volgen, zijn hier geen kosten aan verbonden. Deze studenten hebben tevens de aanvullende mogelijkheid om via een studentenabonnement volledig toegang tot VetVisuals te krijgen!

 

Wat is VetVisuals precies?

VetVisuals is een onafhankelijke uitgever die al vele jaren praktische en evidence-based online nascholing aan de gezelschapsdierenartspraktijk aanbiedt. Deze informatie wordt via het VetVisuals leermanagement systeem (LMS) gedeeld met haar leden. De afwezigheid van sponsoren en advertenties garandeert de objectieve en betrouwbare berichtgeving van VetVisuals.

In de VetVisuals  veterinaire bibliotheek treft u meer dan 1.000 artikelen & videos aan. Dit betreft het grootste Nederlandstalig archief aan artikelen, video’s, protocollen, cursussen en diereigenaar-adviesbrieven, over geneeskunde van gezelschapdieren. Iedere maand worden nieuwe en interessante modulen toegevoegd. Via de VetVisuals-nieuwsbrief worden leden hiervan op de hoogte gehouden.

 

GRATIS KENNISPAKKET

Uit de enorme hoeveelheid up-to-date onderwijsmodulen, zijn de volgende tien onderwerpen geselecteerd:

 

Pijn scoringssysteem als basis voor adequate analgesie

Goede pijnbestrijding is niet zo simpel als het lijkt. Het kunnen herkennen van pijn en het inschatten van de mate van pijn vormen de basis zonder welke adequate analgesie niet mogelijk is. In de praktijk blijkt deze basis echter niet altijd even gemakkelijk, zeker niet bij katten, ‘harde’ honden waaronder pitbull-achtigen en altijd blije honden zoals bepaalde retrievers. Is een kat die achterin zijn hok met een opgebolde rug weggedoken zit pijnlijk of angstig en hoe zit dat met een kat die agressief gedrag vertoont? Heeft een hijgende, piepende of jankende hond pijn, last van een volle blaas of is het het gevolg van toegediende opiaten?

Scoringssystemen voor pijn bieden in alle gevallen uitkomst!

 

Mini-cursus Capnografie bij gezelschapsdieren

Het capnogram is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de praktijk en biedt veel informatie over het dier en de anesthesie.

Is het anesthesiesysteem goed aangesloten, wordt de juiste anesthesietechniek gebruikt en zijn de ademhaling en de bloedsomloop van de patiënt in orde, dan zie je een prachtig capnogram. Helaas is het capnogram ook vaak afwijkend. Het is belangrijk dat je snel opmerkt wanneer een capnogram afwijkend is, dat je weet waaraan de afwijkingen kunnen liggen en dat je in staat bent om snel de juiste maatregelen te treffen.

DOEL: Met een zelfverzekerd gevoel de patiënt optimaal kunnen monitoren en daarmee de veiligheid van anesthesie vergroten.

 

Protocol: Bloedafname bij de hond en kat

Bloedafname zal in de meeste dierenartspraktijken meerdere keren per dag voorkomen: uit de hals, uit de voorpoot of indien nodig zelfs uit de achterpoot. Dit protocol geeft je alle informatie die je nodig hebt om met een zelfverzekerd gevoel op een juiste wijze bloed af te nemen bij de hond en kat. Daarnaast leer je foute uitslagen door verkeerde omgang met bloed en bloedbuisjes te voorkomen.

 

Handleiding voor instelling van microscoop

Sediment onderzoek van de urine, cytologie van huid en oren, opsporen van een mogelijke septische buik … Een praktijk zonder microscoop is ondenkbaar!

Je zult alleen wel goed moeten weten hoe je de microscoop gebruikt. Met een niet goed ingestelde microscoop kun je belangrijke aandoeningen missen. In deze video wordt uitgelegd hoe je de microscoop optimaal instelt. De handleiding is ook uit te printen – handig voor naast de microscoop!

 

Souffle bij pups: fabels en feiten

Een pup heeft een hartruis … wat nu? Is de souffle onschuldig of niet? Heeft een pup met een aangeboren hartafwijking altijd klinische klachten? Kan er zonder aanvullend onderzoek een uitspraak worden gedaan over de oorzaak van de souffle?

Veel dierenartsen volgen een verschillende aanpak wanneer zij een souffle bij een pup detecteren: geen actie, controle op een half jaar leeftijd, controle na drie weken, direct aanvullend onderzoek… Wat is wijsheid? Er bestaan veel fabels rondom hartruis bij pups → tijd voor opheldering!

Het (te) laat diagnosticeren van een hartafwijking kan leiden tot irreversibele schade en kan daarmee resulteren in een infauste prognose. Een bekend voorbeeld hiervan is de persisterende ductus arteriosus, waarvoor bij tijdige detectie en behandeling een uitstekende prognose geldt. Wordt deze aandoening een maand later gediagnosticeerd, dan kan het soms al te laat zijn voor therapeutisch ingrijpen. Dit voorbeeld maakt het belang van vroege detectie van hartafwijkingen bij pups duidelijk.

Informeer een eigenaar, zorg voor diagnostiek op maat en verbeter daarmee het welzijn van pup en eigenaar!

 

Hypercortisolisme (syndroom van Cushing) bij de hond

Het doel van deze cursus, bedoeld voor dierenartsen én studenten diergeneeskunde, is meer inzicht te bieden in de indicaties en de interpretatie van de diagnostiek van het syndroom van Cushing bij de hond, kennis over therapeutische mogelijkheden uit te breiden en de communicatie met een eigenaar met betrekking tot deze aandoening te verbeteren.

 

Hypothyreoïdie, een diagnose met veel haken en ogen

Hypothyreoïdie bij de hond is een aandoening die regelmatig wordt gemist en nog vaker ten onrechte wordt gediagnosticeerd. Geschat wordt dat ruim 60% van de honden die wordt behandeld met schildklierhormoon geen hypothyreoïdie heeft. Hoogste tijd om de diagnostiek van hypothyreoïdie onder de aandacht te brengen!

In deze cursus tref je de theorie op een heldere manier uiteengezet, voorzien van duidelijke afbeeldingen en video’s van Professor Hans Kooistra. Met behulp van assessments en praktische cases kun je de opgedane kennis testen. Volg de cursus en vermijd straks in de praktijk de valkuilen in de diagnostiek van hypothyreoïdie!

 

Do’s and don’ts bij chirurgie van het maagdarmkanaal

Wat zijn de indicaties voor het uitvoeren van (spoed)  maagdarmkanaal chirurgie? Wat zijn de aandachtspunten tijdens de anesthesie? Welke materialen zijn er nodig? Op welke manier bescherm je de omliggende weefsels? Wat zijn de operatietechnieken voor maag en darmen? Hoe beoordeel je de vitaliteit van darmweefsel? Is spoelen van het abdomen nodig? Hoe herken en beoordeel je hoog-risico patiënten?

Stuk voor stuk punten die vragen om een helder overzicht van alle do’s and don’ts op het gebied van maagdarmkanaal chirurgie!

Er wordt gefocust op de totale werkwijze: van de pre-operatieve fase tot en met de post-operatieve fase en niet slechts de operatie zelf. Een gedegen totaalaanpak voorkomt complicaties en verbetert de prognose van deze dieren!

 

Maken en kleuren van een bloeduitstrijkje

Het maken van een bloeduitstrijkje kan een uitdaging zijn: te breed, te smal, te kort, te lang … het kan op veel manieren mis gaan. Is het nou echt zo erg als een bloeduitstrijkje er wat anders uitziet dan het tekstboek voorbeeld? Ja, helaas wel!

Een betrouwbare beoordeling van het bloedbeeld is alleen mogelijk aan de hand van een goed bloeduitstrijkje … maar hoe maak je het perfecte bloeduitstrijkje?

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom heeft VetVisuals, in samenwerking met Jos Vossen (afdelingshoofd Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL)), een aantal video’s gemaakt met stap-voor-stap begeleiding bij het maken (en kleuren) van een bloeduitstrijkje (voor rechtshandigen én linkshandigen).  Aan de hand van video’s krijg je ook tips voor het vermijden van veelgemaakte fouten.

 

Cytologisch onderzoek van de huid

Dermatologische patiënten maken een groot deel uit van het dagprogramma van een eerstelijns praktijk. Reden te meer om met voldoende kennis en kunde de praktijk te betreden!

Cytologisch onderzoek is een onmisbaar onderdeel binnen de dermatologie. Alleen door te achterhalen welke afwijkingen aanwezig zijn, kan therapie op maat worden ingezet. Op die manier wordt onnodig antibioticum gebruik voorkomen. Zo is in geval van bacteriële overgroei of Malassezia dermatitis toepassing van systemische antibiotica niet geïndiceerd. Daarnaast verschilt de therapie voor een oppervlakkige pyodermie duidelijk van die van een diepe pyodermie. Bekijk jede huid alleen macroscopisch, dan kun je deze verschillen niet waarnemen!

Dit artikel neemt je stap voor stap mee in de cytologie van microbiële huidaandoeningen. De theorie is ruimschoots voorzien van duidelijk beeldmateriaal in de vorm van afbeeldingen van huidlesies en microscopische afbeeldingen van preparaten. Daarnaast bieden video’s je praktische tips voor wat betreft het materiaal dat je nodig hebt, het nemen van monsters, het kleuren van preparaten, het instellen van de microscoop en het beoordelen van preparaten.

 

Hoe kom je in aanmerking?

Dit gratis pakket is uitsluitend voor die studenten die in het academisch jaar 2020/2021 het Masterprogramma Geneeskunde van gezelschapsdieren volgen.

Om je aan te melden, plaats je het product in de winkelmand en volg je de instructies om de aanmelding af te ronden.

Na aanmelding wordt je verzocht een kopie/screenshot van je collegekaart aan ons te mailen.

Is jouw aanmelding verwerkt, dan krijg je toegang tot het gratis aanvullende onderwijspakket.

Veel leerplezier!

 

Volledig toegang

Bevalt het gratis pakket en wil je graag toegang tot de gehele inhoud van VetVisuals? Klik dan HIER om je aan te melden.

 

Referentie

1.  Enquête Platform Jonge Dierenartsen; Waar ligt de behoefte van de jonge dierenarts? Tijdschrift Diergeneeskunde, pag 16-17, april 2015.

Andere suggesties…

  • studentenabonnement diergeneeskundeelearning dierenarts anesthesie

    Lidmaatschap VetVisuals voor studenten diergeneeskunde

    125.00

    VetVisuals is een onafhankelijke uitgever die al vele jaren praktische en evidence-based online nascholing aan de gezelschapsdierenartspraktijk aanbiedt. Deze informatie wordt via het VetVisuals leermanagement systeem (LMS) gedeeld met haar leden. De afwezigheid van sponsoren en advertenties garandeert de objectieve en betrouwbare berichtgeving van VetVisuals.

    In winkelmand