stress

Courses tagged with "stress"

Aanpak van braakklachten bij de hond - European Emesis Council (EEC) stelt behandelings richtlijnen op

Recent onderzoek (2013) in Europa toonde aan dat gemiddeld 20% van de honden die een dierenarts bezoeken een voorgeschiedenis van braken heeft . In vergelijking met katten, vertonen honden vaker braakklachten omdat zij een lage braakdrempel hebben wanneer ze worden blootgesteld aan emetische stimuli zoals reisziekte, gastritis, corpus alienum,sepsis en stress. Braken is niet alleen vervelend voor de patiënt, maar ook voor de eigenaar en het kan, indien niet behandeld, leiden tot chronische gezondheidsproblemen.

Category: Dierenarts

Artikelen Gedrag

Stress en onzindelijkheid bij de kat

Onzindelijkheid is een van de meest voorkomende gedragsproblemen bij katten en een belangrijke reden voor katteneigenaren om aan te geven dat ze afstand van hun kat willen doen. Er zijn maar weinig eigenaren, die het jarenlang volhouden met een onzindelijke kat en de relatie tussen eigenaar en kat komt vaak zwaar onder druk te staan als de kat besluit het bed, het vloerkleed of de zitbank als kattenbak te gebruiken.

 

Geriatrische (gedrags)problemen bij katten

Danielle Gunn-Moore is professor of Feline Medicine aan de universiteit van Edinburg en heeft naast haar grote liefde voor katten ook uitzonderlijk veel kennis over kattengeneeskunde en kattengedrag, die ze op een sprankelende en interactieve wijze met anderen deelt. De kattengedragsdag september 2013 in Nederland was dan ook een unieke gelegenheid om haar te horen spreken over haar favoriete dier: de kat en in dit geval de ouder wordende kat.

 

Dementie bij de kat

De levensverwachting van katten neemt toe door verbetering van de veterinaire zorg en voeding. Er zijn momenteel meer oude katten dan ooit. Ook menig Nederlandse dierenarts ziet het aantal oude katten in zijn/haar praktijk toenemen. Onder deze groep katten ziet men regelmatig veranderd gedrag en gedrag dat door de eigenaar als ‘dement’ wordt beschreven. Gedragsveranderingen bij oudere katten kunnen vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld hyperthyreoidie, een hersentumor, verlatingsangst of cognitieve dysfunctie. Als alle medische oorzaken uitgesloten kunnen worden kan de diagnose cognitieve disfunctie gesteld worden.

 

Omgaan met agressieve katten in de praktijk

Het gedrag van de kat, en vooral het omgaan met katten in de praktijk staat volop in de schijnwerpers. Begin 2008 hield de Belgische dierenarts Christine Halsberghe, tijdens het château vétérinaire, een interessante voordracht met veel film- en beeldmateriaal over het omgaan met agressieve katten in de dierenartsenpraktijk. Een zelfgemaakt film bracht levensecht in beeld, hoe een kat het ervaart om vanuit zijn vertrouwde en veilige omgeving, na gevangen te zijn, opgesloten wordt in een transportmand, vervoerd wordt in een auto, om uiteindelijke allerlei spannende onderzoeken te ondergaan in een vreemde omgeving, de dierenartsenpraktijk. Zowel de angst als de frustratie die zich intussen hebben opgebouwd kunnen leiden tot agressie. Hoe ga je daar nu het beste mee om en voorkom je ongevallen voor jezelf en andere medewerkers in de praktijk?

 

Natuurlijk kattengedrag

Op 30 september 2008 hield Sarah Heath, dierenarts en specialist op het gebied van gedrag en gedragsproblemen bij de kat, een aantal lezingen over gedrag en gedragsproblemen bij de kat. Haar eerste lezing gaf meer inzicht in het sociale gedragspatroon van katten en hun onderlinge communicatie. Daarna volgde een lezing over het evenwicht tussen gezondheid en socialisatie, het omgaan met katten in de dierenartsenpraktijk, het omgaan met meer katten in één huis en de aanpak van onzindelijkheid. Hieronder volgt een verslag van haar lezing over een katvriendelijke praktijk.

 

Handige tips voor het omgaan met katten in de praktijk

Tijdens het ESFM Feline Congress 2007 in Praag gaven kattenspecialisten Sheila Robertson (College of Veterinary Medicine,University of Florida,US) en Margie Scherk (Cats only Veterinary Clinic in Vancouver, Canada) handige tips voor het hanteren van katten in de praktijk.

 

Is mijn hond Alle Dagen Heel Druk?

Mijn hond heeft ADHD. Hoe vaak hoor je dit niet op de dierenartsenpraktijk als er een eigenaar met een jonge actieve hond op consult komt. Bestaat er eigenlijk wel ADHD bij honden? Of is het getoonde gedrag gewoon het gevolg van een tekort aan lichamelijke én geestelijke activiteit van de hond? Dr. Matthijs Schilder probeert hier de antwoorden op te vinden.

 

Overactief of hyperactief?

Steeds vaker melden eigenaren zich met een ADHD-hond bij een gedragstherapeut, lezen we op de website van DogVision. Of dit ook betekent dat het aantal ADHD-honden toeneemt, vragen we aan dr. Matthijs Schilder die als etholoog werkzaam is bij Dier, Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Neemt het aantal hyperactieve honden explosief toe? En wanneer is een hond eigenlijk hyperactief en hoe stel je die diagnose?

 

Stress bij de kat; gedragsprobleem, of niet?

Het artikel 'Natuurlijk kattengedrag' is samengesteld naar aanleiding van diverse lezingen van dierenarts en gedragsdeskundige Sarah Heath. Een praktische aanvulling hierop vormden de lezingen van gedragsdeskundige Vicky Halls, die tijdens het 13e château vététerinaire (2008) enthousiast sprak over stress bij de kat. In haar eerste lezing gaf Vicky Halls een overzicht van soorten  gedragsproblemen, stress, het gebruik van een algemene vragenlijst in de praktijk om gedragsproblemen in kaart te brengen en ze besloot met enkele algemene adviezen. Haar tweede lezing bestond voornamelijk uit praktijkvoorbeelden van gedragsproblemen: welke specifieke vragen kunnen gesteld worden, gevolgd door praktische tips.

 

Van de katvriendelijke praktijk…naar een katvriendelijk huis!

Gedragsproblemen spelen zich af in de huiselijke omgeving, die vaak lang niet zo katvriendelijk is als de eigenaar denkt. Gedragsproblemen worden niet altijd erkend en er wordt pas hulp gezocht als de eigenaren zelf problemen ondervinden als onzindelijkheid, FLUTD, agressie etc. Sarah Heath gaf meer inzicht in het sociale gedragspatroon van katten, hun onderlinge communicatie en het omgaan met meerdere katten in één huis.

 

Agressieve honden: Probleem van de 21ste eeuw?

Epidemiologische data laten zien dat elk jaar 1 % van de Belgische bevolking(100.000 mensen) behandeld wordt voor de gevolgen van een hondenbeet. In de UK is dit aantal 250.000 en in de USA 800.000. In Nederland wordt dit aantal geschat op minder dan 50.000, maar waarschijnlijk wordt 50 % van de hondenbeten niet gerapporteerd. Statistieken in de UK laten zien dat de het aantal hondenbeten met 40 % is gestegen in de afgelopen vier jaar. In Nederland is het aantal beten de afgelopen jaren niet gedaald, ondanks de regeling agressieve honden.

 

Gedragsproblemen: Te ingewikkeld voor dierenarts en assistent?

Gedragsproblemen kunnen de band tussen huisdiereigenaar en huisdier ernstig verstoren. Onderzoeken tonen aan dat in de USA 87 % en in Melbourne, Australië, 65 % van de cliënten van dierenartsen vinden dat hun hond een gedragsprobleem heeft. De afgelopen jaren is er een explosieve toename geweest van gedragsdeskundigen en gedragstherapeuten, zowel voor de hond als de kat. Toch zal een honden- of katteneigenaar vaak eerst bij de dierenarts aankloppen voor advies. De dierenarts wordt immers gezien als de deskundige die alle facetten van het dier kent. Hoe gaan wij hiermee om? Kevin Stafford MVB, Msc, Phd,FRCVS, MACVSc, Massey University, New Zealand ging tijdens zijn lezing op het WSAVA congres 2008 in Dublin hier uitgebreid op in.

 

Blaffen: probleem en aanpak

Blaffen is natuurlijk een normaal gedrag en blaffen als verdediging van het territorium is waardoor de hond de functie als bewaker gekregen heeft. In de stedelijke situatie is onophoudelijk hard blaffen echter een probleem. Buren zullen klagen en de eigenaar zal vaak bij de dierenarts aankloppen voor een oplossing. Kevin Stafford MVB, Msc, Phd,FRCVS, MACVSc, Massey University, New Zealand ging tijdens het WSAVA congres 2008 in Dublin uitgebreid op dit onderwerp in.

 

Chemische communicatie bij de hond en kat

Dat dieren met elkaar en hun eigenaren communiceren is bekend. Over de belangrijke rol van chemische communicatie tussen honden en katten is veel minder bekend. Dierenarts Patrick Pageat uit Frankrijk hield een tweetal voordrachten over deze chemische communicatie tussen honden en katten met aandacht voor het mechanisme van deze communicatievorm aangevuld met enkele illustrerende casuïstieken. Dierenarts Christine Halsberghe uit België besprak in haar lezing ‘omgaan met agressieve katten in de dierenartsenpraktijk’, onder andere enkele onderzoeken naar het gebruik van feromonen bij de kat en gaf verschillende praktische tips voor het gebruik van feromonen in de praktijk.

Preventieve geneeskunde bij de oudere kat

Iedere dierenarts en paraveterinair kent het wel:

Het is vrijdagmiddag en er staat een 14 jaar oude kat gepland waarvan de eigenaren denken dat het euthanasie wordt. Het beestje eet al een tijdje slecht, braakt veel, drinkt en plast bij navraag veel, stinkt uit zijn bek, is vermagerd, staat niet meer stevig op zijn pootjes en trekt zich nu terug op zolder. De eigenaren geven aan dat ze het heel verdrietig vinden, maar dat ze besloten hebben dat het beter is om afscheid te nemen. Bij het zien van de kat krimpt je hart ineen …. Ja, euthanasie is in dit stadium wel het meest diervriendelijke om te doen… Een blik in de patiëntenkaart maakt duidelijk dat de kat al jaren geen dierenarts heeft gezien, iets waar de eigenaren trots op zijn – hun kat had nooit iets … tot nu.

 Kijkend naar de graatmagere kat en het kleedje met vlooienpoepjes zie je een waslijst aan verdenkingen waaronder gebitsproblemen, chronische nierinsufficiëntie, hyperthyreoïdie, arthrose, pijnlijk ingegroeide duimnageltjes en parasitaire infecties. Hoeveel van deze problemen waren er te voorkomen, uit te stellen of te verminderen geweest… bij tijdig dierenartsbezoek ongetwijfeld veel. Op de vraag van de eigenaren of hun kat heeft geleden is het lastig antwoorden (zeker bij vriendelijke eigenaren waarvan je weet dat het puur onwetendheid is geweest), maar eigenlijk weten we allemaal het antwoord: Ja, de kat heeft geleden. Periodiek dierenartsbezoek had de kat deze ellendige maanden of zelfs jaren kunnen besparen.

 

Onwetendheid is vaak de oorzaak van dit soort drama’s. We kunnen niet verwachten dat iedere katteneigenaar dezelfde veterinaire kennis heeft als een dierenarts of paraveterinair. Er is dan ook maar één manier om dit soort scenario’s tot het verleden te laten behoren: eigenaren goed voorlichten over het nut van preventieve zorg, te beginnen op het moment dat de eigenaar voor het eerst in de praktijk komt.

Dit artikel gaat in op de preventieve geneeskunde bij de oudere kat en heeft als inspiratiebron de lezing van Dr. Sarah Caney (BVSc PhD DSAM(Feline) MRCVS, Chief Executive, Vet Professionals Ltd) tijdens de London Vet Show in november 2015. Het bevat tevens tips voor het reduceren van de stress van het dierenartsbezoek.

Aan het eind van dit artikel weet u hoe u een programma kunt vormgeven (welke onderzoeken en hoe frequent) voor preventieve geneeskunde bij de oudere kat en hoe u dit kunt introduceren. U leert hoe u handig gebruik kunt maken van de kwaliteiten van zowel dierenarts als paraveterinair om zo efficiënt (en daarmee kostenbesparend) mogelijk te kunnen werken.

Een goed preventief gezondheidsplan zal de kwaliteit van leven van de oudere kat verbeteren, met als gevolg een betere band tussen praktijk en eigenaar en meer werkplezier voor dierenarts en paraveterinair. Daarnaast geen hoofddoel, maar wel een mooie bonus: de omzet van de praktijk zal verhogen als gevolg van een goed lopend preventief gezondheidsplan voor de oudere kat.

Assessment

Een goed resultaat met de bijbehorende nascholingsquiz, het maken van een opzet van een preventief gezondheidsplan voor de oudere kat en het lezen van het artikel 'Preventieve geneeskunde bij de oudere kat' levert u een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op!

Category: GERIATRIE

Protocol: 15 tips tegen chronische stress in de praktijk

Dit protocol is gebaseerd op het artikel Praktische tips om chronische stress in de praktijk tegen te gaan. Chronische stressklachten komen de laatste jaren steeds vaker in de dierenartspraktijk voor, onder meer leidend tot hoge percentages burn-outs. Het is schrikbarend om te zien hoeveel kwaliteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen drastisch achteruitgaan of zelfs (tijdelijk) worden verloren als gevolg van chronische stress.

De effecten van een burn-out van een dierenarts blijven daarnaast niet beperkt tot de persoon zelf, maar reflecteren ook sterk op de hele praktijk. Niet alleen de productiviteit neemt af, ook de winstgevendheid van de praktijk daalt!

Dit protocol biedt 15 tips om mindful door het leven te gaan en laat zien welke simpele, maar effectieve aanpassingen in een dierenartsenpraktijk mogelijk zijn.

Category: MAATSCHAPPELIJK

Praktische tips om chronische stress in de praktijk tegen te gaan

Chronische stressklachten komen de laatste jaren steeds frequenter voor, onder meer leidend tot hoge percentages burn-outs, zeker binnen de diergeneeskunde. Het is schrikbarend om te zien hoeveel kwaliteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen drastisch achteruitgaan of zelfs (tijdelijk) worden verloren als gevolg van chronische stress. De effecten van een burn-out van een dierenarts blijven daarnaast niet beperkt tot de persoon zelf, maar reflecteren ook sterk op de hele praktijk. Niet alleen de productiviteit neemt af, ook de winstgevendheid van de praktijk daalt.

Ervaar je zelf stress of wil je stress en burn-outs in je praktijk voorkomen? Neem dan echt even de tijd om je in dit artikel te verdiepen! Het is de investering waard!

Zonder een goede mentale gezondheid kunnen we niet op een prettige manier leven en werken, maar hoe houden we onze hersenen gezond? Wat zijn de fysieke gevolgen van chronische stress op de hersenen en wat voor effecten heeft dit precies op het dagelijks functioneren?

Kunnen we chronische stress tegengaan en zo ja, hoe doe je dat? Zijn de talloze goedbedoelde adviezen zoals meer bewegen, mediteren en slapen fabels of feiten? Van multi-tasken is bekend dat het leidt tot stress en tot een enorme daling van de nauwkeurigheid en snelheid van het uitvoeren van cognitieve processen, maar wat als multi-tasking in de praktijk onontkoombaar is of lijkt?

Is mindful werken daadwerkelijk zinvol voor zowel individu als organisatie en is introductie ervan wel mogelijk in een drukke dierenartsenpraktijk?

Dit artikel geeft wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze en meer vragen, biedt 15 tips om mindful door het leven te gaan en laat zien welke simpele, maar effectieve aanpassingen in een dierenartsenpraktijk mogelijk zijn.

Doel: Chronische stress voorkomen en daarmee gezondheid en persoonlijk welzijn verbeteren en de prestaties op de werkvloer verhogen, hetgeen weer gunstig is voor zowel mens als dier.

Het World of Learning Conference in Birmingham in 2016 bood het toneel aan Michelle McArthur-Morgan (Senior Learning Consultant & Mindfulness Practitioner). De korte workshop die zij gaf over mental health is de inspiratiebron geweest voor dit artikel.

 

Category: MAATSCHAPPELIJK

Agressie protocol

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat er op gericht is om “psychosociale arbeidsbelasting”, waaronder agressie en intimidatie, te voorkomen. Het Arbobesluit verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie. Een voorbeeld van een werklijst treft u hier aan.

Category: Dierenarts