spoed

Courses tagged with "spoed"

Artikel + nascholingsquiz: Hematologie in spoedsituaties

Tijdens het Emergency and Critical Care congress in Harrogate in november 2014 presenteerde Amanda Boag, MA VETMB DipACVIM DACVECC FHEA MRCVS, clinical director of Vets Now, een verhaal over de toepassing van hematologie bij spoedpatiënten. Een inspirerende en praktijkgerichte lezing! Dit artikel gaat in op de aandachtspunten die zij de zaal meegaf voor wat betreft de noodzaak en het nut van het uitvoeren van hematologie in spoedsituaties. Aansluitend een nascholingsquiz (1 Nascholingspunt).

Category: HEMATOLOGIE

Spontane pneumothorax bij een Labrador Retriever

Buddy, een Labrador retriever reu van twaalf jaar oud, werd als spoedpatiënt aangeboden aan de afdeling Chirurgie van het MCD te Amsterdam, met sinds enige tijd toenemende benauwdheidsklachten. De verwijzend dierenarts had met behulp van röntgenfoto’s van de borstholte een pneumothorax vastgesteld.

Category: Dierenarts

Diabetische ketoacidose bij de kat

Is een kat met diabetische ketoacidose uw ergste nachtmerrie? Na het lezen van dit artikel zal het uw favoriete patiënt zijn!

Wist u dat:

 • De ontwikkeling van diabetische ketoacidose (DKA) wordt getriggerd door een andere aandoening?
 • De elektrolytenwaarden van een ketoacidotische kat alle kanten op kunnen gaan?
 • Het behandelen van DKA zoiets is als koken? U voert steeds kleine wijzigingen door in het recept en blijft het resultaat controleren totdat u het goed heeft.
 • Insuline bij DKA katten niet alleen maar wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen?
 • Katten die DKA overleven een even grote kans hebben op het in remissie gaan van diabetes als katten die geen DKA hebben gehad?

Category: Dierenarts

Maagdilatatie volvulus in de praktijk

Maagdilatatie, met of zonder volvulus (draaiing), komt bij grote rassen en reuzerassen relatief vaak voor. Ongeveer 1 op de 4 tot 1 op de 5 van deze honden ontwikkelt ergens in het leven een maagdilatatie volvulus (MDV). Het is een spoedgeval dat zonder ingrijpen snel leidt tot de dood. Menig dierenarts vreest dan ook voor de komst van dit spoedgeval in zijn of haar dienst. Door adequate behandeling is het sterftepercentage de laatste jaren teruggebracht, maar alsnog sterft 1 tot 3 van de 10 MDV patiënten tijdens de behandeling van deze aandoening.

Welke acties moeten er bij een MDV patiënt worden ondernomen en in welke volgorde? Hoe ziet het infuusbeleid eruit, welke pijnstilling kan/moet er worden gegeven en wat als de patiënt hartritmestoornissen vertoont? Kan er iets worden gezegd over de prognose, behoort gastropexie altijd tot de spoedbehandeling, en hoe ziet de post-operatieve fase eruit?

Tot slot, bij welke dieren is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen teneinde MDV te voorkomen?

Wilt u goed voorbereid zijn op MDV patiënten, wilt u het overlevingspercentage van MDV patiënten verhogen en/of denkt u dat uw MDV-protocol een update kan gebruiken? Dan biedt dit artikel u alle benodigde praktische en evidence based handvatten!

 

ASSESSMENT

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel levert u een speciale nascholingsbadge met 2 CPD - Nascholingspunten op! Deze worden automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Category: Dierenarts

Anafylaxie en anafylactische shock

Sterfte als gevolg van anafylactische shock kan in een mum van tijd optreden. Geen tijd te verliezen dus, maar hoe kunt u het beste handelen?

Zoek op PubMed naar wetenschappelijke artikelen over anafylactische shock en u treft een veelheid aan losse casuïstieken. Interessant, maar voor u als drukke dierenarts totaal ongeschikt om echt mee uit de voeten te kunnen in de praktijk.

Leg een aantal studieboeken en formularia naast elkaar en u vindt schrikbarend grote verschillen voor wat betreft doseringen, toedieningswijzen en (al dan niet bewezen) effecten.

VetVisuals is van mening dat dit anno 2019 beter kan en beter moet en heeft een regelrechte primeur:

Een artikel waarin voor u de belangrijkste wetenschappelijke informatie over anafylaxie bij de hond en kat op een rij is gezet; inclusief doseringen en praktische tips voor wat betreft therapie en monitoring. Uiteraard gestructureerd vormgegeven, zodat u in een oogopslag de gewenste informatie vindt!

Category: Dierenarts

Top 5 fouten om te vermijden bij orale intoxicatie patiënten

Veel dierenartsen zijn op de hoogte van de hoofdpunten binnen de behandeling van intoxicatie patiënten. Het hoofddoel, voorkomen of minimaliseren van verder opname van de toxische stof en het stimuleren van de excretie of eliminatie ervan, is meestal bekend. Op meerdere terreinen is echter nog optimalisatie mogelijk. Weet u bijvoorbeeld precies wanneer braken wel of niet geïndiceerd is? Voelt u zich op uw gemak bij het uitvoeren van een maagspoeling? Weet u in welke gevallen de toepassing van geactiveerde kool verstandig is, hoe vaak deze substantie moet worden gegeven en wanneer het gelijktijdig gebruik van een laxeermiddel zoals sorbitol geïndiceerd is? Door vijf veelgemaakte fouten te vermijden kunt u de punten op de i zetten voor wat betreft de algemene aanpak van intoxicatie patiënten. Informatie over specifieke intoxicaties wordt in separate artikelen behandeld.

 

ASSESSMENT

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel en het 'Protocol voor maagspoeling bij orale intoxicaties' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Category: Dierenarts

Top 10 fouten om te vermijden bij benauwde patiënten

De London Vet Show 2015 bood het toneel aan een aantal begenadigd sprekers. Eén daarvan was Justine Lee, DVM DACVECC DABT, CEO, VETgirl. In meerdere sessies tijdens dit congres sprak zij over diverse onderwerpen binnen de eerste hulp diergeneeskunde. Leuke en uiterst leerzame uren! Door het benoemen van de top 10 van fouten om te vermijden, biedt dit artikel een overzicht van Justine Lee’s adviezen omtrent het opwerken en behandelen van benauwde honden en katten. Onmisbare basiskennis voor iedere dierenarts!

 

ASSESSMENT

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel levert u een speciale nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Category: Dierenarts

Oververhitting bij de hond

Met zomerse temperaturen is de zonnesteek of hitteberoerte (heat stroke) bij de hond helaas weer een veel gezien en zeer ernstig klinisch probleem waarbij de lichaamstemperatuur boven de 41oC uit stijgt. Het gaat vaak gepaard met diffuse intravasale stolling, een systemische ontstekingsrespons, meervoudig orgaanfalen waaronder acute nierschade en schade aan het centraal zenuwstelsel, hart, longen en maagdarmkanaal. Wist u dat een temperatuur van 41oC al kan leiden tot permanente hersenschade?! Daarnaast leidt heat stroke in maar liefst 50-60% van de gevallen tot sterfte. Reden te meer voor een artikel over de achtergrond van deze onderschatte aandoening, met praktische tips voor de juiste therapie.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel levert u een speciale nascholingsbadge met 1 nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Category: Dierenarts

Paracetamol bij de hond en kat … bent u voorbereid?

Paracetamol is humaan een van de meest gebruikte pijnstillers en koortsremmers en zal dan ook in ieder huis wel te vinden zijn. Niet verwonderlijk dat huisdiereigenaren op het idee komen om paracetamol ook aan hun hond of kat te geven wanneer deze mank loopt of zich niet lekker lijkt te voelen. Helaas belandt het dier door deze goedbedoelde actie van de regen in de drup! Voor een kat van drie kilogram kan 1/10e van een normaal 500 mg tablet paracetamol al toxische gevolgen hebben! Daarnaast worden vooral honden nog wel eens aangeboden op het spreekuur wanneer ze tijdens een strooptocht in huis aan een strip paracetamol hebben geknaagd. Snel en adequaat handelen is een vereiste in het geval van een paracetamol intoxicatie! Dit artikel biedt u een evidence based, uitgebreid en praktisch overzicht over hoe te handelen in het geval van een paracetamol intoxicatie bij de hond en de kat.

 

ASSESSMENT

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel levert u een speciale nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Category: Dierenarts

The essentials of critical care nutrition: practical tips to make the difference

Since cats will often be anorexic when they are ill and prolonged anorexia can cause multiple problems in cats, nutritional support is very important in cats that are unwell.

During the International Society of Feline Medicine congress (June / July 2016) Alex German, BVSc (Hons) PhD CertSAM DipECVIM-CA MRCVS, University of Liverpool, UK, held a very interesting and practical talk about the essentials of critical care nutrition. Different methods of (enteral) nutrition were discussed, followed by a practical approach on tube feeding (when, how, how much etcetera).

This article will offer more insight on the use of enteral nutrition in ill cats with lots of very practical tips and tricks.

Category: Dierenarts

Protocol: Maagspoeling bij orale intoxicaties

Het uitvoeren van een maagspoeling bij een hond vereist veel meer handelingen en zorg dan het induceren van braken bij een dier en wordt daarom in de praktijk weinig uitgevoerd. Volgens specialist Justine Lee zou het uitvoeren van een maagspoeling echter vaker moeten worden overwogen bij honden als het gaat om orale intoxicaties. Het lijkt even effectief te zijn in het verwijderen van de maaginhoud als het laten braken en het kan worden uitgevoerd bij een groot aantal honden waarbij inductie van braken gecontra-indiceerd is.

Humaan worden maagspoelingen tegenwoordig niet vaak meer uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn de kleine tijdsspanne na opname van de toxische stof waarin de behandeling effectief is, de risico’s (bij niet-geïntubeerde patiënten), de grote beschikbaarheid van specifieke antidota, de mogelijkheid van hemodialyse en het feit dat financiën een minder grote rol spelen dan in de veterinaire wereld. Bij honden kan maagspoeling in sommige gevallen echter levensreddend zijn, waardoor men in de diergeneeskundige wereld nog niet is afgestapt van het uitvoeren van maagspoelingen!

Category: Dierenarts

Protocol: Diagnostische peritoneale lavage

Peritoneale lavage kan worden uitgevoerd als therapie, bijvoorbeeld om de mate van contaminatie te reduceren na perforatie van het maagdarmkanaal. Peritoneale lavage kan echter ook worden ingezet als vorm van diagnostiek bij de verdenking op een abdominale afwijking.

Category: Dierenarts

Protocol: Thoracocentese in de praktijk

Thoracocentese is een techniek die gebruikt kan worden om lucht of vloeistof af te zuigen uit de pleurale holte en daardoor bij te dragen aan een snelle stabilisatie van benauwde dieren. Daarnaast kan middels thoracocentese vloeistof  worden verzameld voor diagnostiek bij pleurale effusie. Wanneer herhaaldelijk thoracocentese nodig is kan beter worden gekozen voor het plaatsen van een thoraxdrain.

Category: Dierenarts

Protocol: Plaatsen van een neussonde

Voor katten en honden die onvoldoende voeding opnemen en die oraal dwangvoeren slecht accepteren kan worden overwogen een neussonde te plaatsen. Dit type sonde is snel geplaatst (en verwijderd), is goedkoop en er is over het algemeen geen narcose voor nodig, hetgeen zeker bij ernstig zieke dieren een groot voordeel is.

Category: Dierenarts

Protocol: Abdominocentese

Abdominocentese kan worden uitgevoerd wanneer er een verdenking bestaat op de aanwezigheid van abdominale vloeistof en u dit wilt onderzoeken. Bijvoorbeeld bij mogelijk uro-abdomen, hemo-abdomen, chylo-abdomen, congestief hartfalen, peritonitis of neoplasie. Naast deze diagnostische reden bestaan ook therapeutische redenen om een buikpunctie uit te voeren. Zo maakt verwijdering van abdominale vloeistof deel uit van de therapie van dieren met een galperitonitis. Daarnaast kan abdominocentese geïndiceerd zijn bij dieren die klinische klachten, zoals dyspneu, vertonen als gevolg van de grote hoeveelheid abdominale effusie.

Category: Dierenarts

Praktische tips en valkuilen bij een keizersnede

De geschatte incidentie van dystocie bij de hond is 16%, met uitzondering van bepaalde rassen waarbij de incidentie vele malen hoger is. Bij katten ligt dit percentage op slechts 6% met een hogere incidentie bij raskatten. De meest voorkomende maternale oorzaak is primaire uterine inertia (resp. 72% bij honden en 59% bij katten), de meest voorkomende foetale oorzaak is een afwijkende ligging. De diagnose primaire uterine inertia wordt gesteld bij een abnormale lange dracht en uitblijvende partus, maar ook wanneer de partus is begonnen (fase 1) maar deze niet binnen 12 tot 24 uur overgaat in het uitdrijven van jongen (fase 2).

 

ASSESSMENT

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel levert u een speciale nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Category: Dierenarts

Oropharyngeaal penetrerend (stok)trauma

Tijdens het 10e Emergency and Critical care UK annual congress in Harrogate, Engeland, heeft Bryden Stanley, BVMS, MACVSc, MVetSc, Diplomate ACVS College of Veterinary Medicine, Michigan State University in de USA, de behandeling van oropharyngeaal stok trauma besproken. Stoktrauma in de mondholte komt meer bij honden voor dan bij katten. Bryden Stanley geeft aan dat ze met name sportieve reuen met een gemiddelde leeftijd van vijf tot zes jaar in de kliniek met stoktrauma tegenkomt. Vreemde voorwerpen kunnen in de mondholte, neusholte en pharynx terechtkomen. Soms breekt de stok af of breekt de eigenaar een stok af terwijl een deel in de bek van de hond vastzit. In dat geval kan een deel van de stok in de retropharynx achterblijven. Lineaire objecten kunnen vervolgens migreren en kunnen zelfs nog een paar jaar later voor problemen gaan zorgen. Soms blijkt uit de anamnese dat een hond in die periode rustiger is geworden, of juist agressiever en/of zich niet wilde laten optillen of liet aanraken op een bepaalde plek. Houten stokken zijn de meest voorkomende corpora aliena die voor penetrerend trauma zorgen, maar naalden, vishaakjes en botten worden ook gezien. Een patiënt met stoktrauma dient nauwkeurig en uitgebreid aanvullend te worden onderzocht. Vaak is uitgebreide chirurgische exploratie en behandeling nodig.

Category: Dierenarts

Hoe herken je dat een patiënt flink in de problemen zit?

Wat op de Voorjaarsdagen 2016 niet kon ontbreken was een goede spreker op het gebied van spoeddiergeneeskunde en critical care. Deze heeft de organisatie gevonden in de persoon van Jennifer Devey (DVM, Diplomate American College of Veterinary Emergency and Critical Care, Saanichton, British Columbia, Canada). Met oog voor detail hield Devey het publiek enthousiast door praktische voorbeelden te noemen en her en der persoonlijke, succesvolle en minder succesvolle, ervaringen te delen. Eén van haar lezingen spitste zich toe op een bepaalde vraag: hoe herken je dat een patiënt flink in de problemen zit? En hoe kun je met het lichamelijk onderzoek zoveel mogelijk informatie vergaren om dit spoedig te kunnen waarnemen? Dit artikel bevat veel tips en praktische handvatten voor onderzoek en behandeling samen en geeft nadere toelichting.

Category: Dierenarts

ARTIKELEN ALGEMEEN

Behandeling van een ‘gespannen’ patiënt  

Tetanus wordt veroorzaakt door tetanospasmin, een neurotoxine. Endosporen van Clostridium tetani dringen meestal het lichaam binnen via een kleine penetrerende wond. Nadat de endosporen het lichaam zijn binnengedrongen ontwikkelen zij zich tot staafvormige bacteriën die bij het afsterven hun neurotoxine afgeven. Het toxine veroorzaakt een blokkade in de neurotransmissie (GABA inhibitie), waardoor er geen relaxatie meer optreedt. De strekkers nemen de overhand ten opzichte van de buigers, wat de typische houding van de tetanus-patiënten verklaart.

 

Acuut nierfalen: Een update voor een snelle diagnose en definitie  

In november 2013 heeft het tiende Emergency and Critical care UK annual congress in Harrogate, Engeland, plaatsgevonden. Karen Humm, MA VetMB CertVA DACVECC FHEA MRCVS Department of Clinical Science and Services, RVC te Londen, gaf tijdens een van haar lezingen een update over acuut nierfalen bij honden en katten. In dit artikel worden de definitie, pathogenese en oorzaken van acuut nierfalen besproken. Met behulp van een goed lichamelijk onderzoek en het uitvoeren van bloed- en urineonderzoek is de diagnose acuut nierfalen relatief eenvoudig te stellen.

 

Do you have the nerve to block? Gebruik van lokaal anesthesie in de praktijk  

Lokaal analgesie is een over het algemeen gemakkelijke, snelle en goedkope manier van volledige pijnstilling of pijnreductie op een specifieke en gewenste locatie. Het blokkeert de transmissie van pijnsignalen via zenuwen naar het ruggenmerg. Deze blokkade ontstaat door de natriumkanalen te blokkeren in het celmembraan van de neuron. Hierdoor wordt de mate van depolarisatie van het celmembraan vertraagd en kan de drempelpotentiaal om de pijnprikkel door te geven niet worden bereikt. Lokaal analgesie kan bij eenvoudige ingrepen solitair of (afhankelijk van het karakter van het dier) eventueel gecombineerd met een sedativum worden toegepast. Echter het kan ook als toevoeging aan de algehele anesthesie worden ingezet voor de behandeling van pre- of postoperatieve pijn.

 

Eerste opvang bij abdominaal trauma  

Perforerend abdominaal trauma kan veroorzaakt worden door bijt-, schot- en steekwonden. Perforerend trauma is gemakkelijk te herkennen, daar werd in deze lezing niet verder op ingegaan. Het leek Sôren Boysen vanzelfsprekend dat bij penetrerend trauma, dat uitwendig zichtbaar is, wordt overgegaan op chirurgie mits de patiënt cardiovasculair stabiel genoeg is voor anesthesie en chirurgie. Het merendeel van de honden met een hemoabdomen ten gevolge van (stomp) trauma hoeft daarentegen niet geopereerd te worden! Boysen geeft aan dat hij de afgelopen drie jaar slechts twee procent van de patiënten met een hemoabdomen heeft moeten laten opereren.

 

Ingeslikte vreemde voorwerpen bij de hond en kat  

Tijdens het In Praktijk Wintercongres 2009 sprak dierenarts en specialist interne geneeskunde Erik den Hertog, werkzaam bij het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam, over ingeslikte vreemde voorwerpen bij de hond en kat en met name hoe deze het beste en veiligste te verwijderen zijn. Een schaaltje met scherpe voorwerpen illustreerde wat er allemaal ingeslikt kan worden en tegelijkertijd werd met betrekking tot elk voorwerp de volgende vraag gesteld aan de aanwezigen: “Wat zou u doen: opereren, laten braken, inhullend voedsel geven of doorsturen voor een endoscopie? En kan er in het laatste geval nog gewacht worden of moet dat met spoed?”.

Category: Dierenarts

De rol van de paraveterinair dierenartsassistent bij spoedgevallen

Spoedgevallen zijn er in alle soorten en maten. Het ene geval is urgenter dan het andere en om de mate van urgentie te bepalen, moet rekening gehouden worden met verschillende factoren. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen hoe en hoe snel een spoedpatiënt gezien moet worden. Maar, wat is dan het stadium waarin dit bepaald wordt? Lees hierover in dit artikel.

 

Spoed: Wat te doen bij een plaskater

Bij een kater die niet kan plassen, gaan direct alle alarmbellen rinkelen, een plaskater! Het verhaal van de eigenaar is alleen niet altijd zo duidelijk. Weet jij welke verschijnselen een eigenaar kan beschrijven? Nadat de diagnose is gesteld, begint het pas echt. Alle benodigdheden om de kater te helpen moeten worden klaargelegd, aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan, de kater moet worden gekatheteriseerd en worden gestabiliseerd in de opname. Ook moet de eigenaar duidelijke informatie krijgen over wat er aan de hand is en wat het vervolgtraject gaat zijn. Waarvoor zijn al die medicijnen en onderzoeken eigenlijk nodig?

Aan het eind van deze mini-cursus, met bijbehorende assessments:

 • Weet je wat de gevolgen van een verstopping zijn voor een plaskater
 • Weet je waaruit een verstopping kan bestaan
 • Ken je de risicofactoren voor het optreden van een verstopping
 • Kun je een plaskater herkennen aan de verschijnselen
 • Kun je de juiste spullen klaarleggen voor
  • Aanvullend onderzoek
  • Het stabiliseren van de kater
  • De narcose
  • Het katheteriseren
  • Het meten van de urineproductie
 • Weet je hoe een verstopping wordt opgeheven en hoe je daarbij kunt assisteren
 • Weet je het belang van urine onderzoek, bloedonderzoek en radiologie
 • Weet je welke zorg een kat in de opname nodig heeft
 • Ken je de medicatie die vaak wordt gebruikt bij een plaskater
 • Weet je wat het vervolgtraject is voor wat betreft (levenslange) behandeling en monitoring
 • Kun je het hele traject van een plaskater helder aan een eigenaar uitleggen 

Bij een goed resultaat ontvang je hiervoor automatisch een nascholingsbadge en ontvang je tevens een certificaat met 2 nascholingspunten.