protocollen

Courses tagged with "protocollen"

Protocollen index

Een reeks aan protocollen en checklisten, die zich uitsluitend richten op wat volgens de huidige maatstaven de beste aanpak is voor bepaalde aandoeningen qua plan van aanpak, handelingen en doseringen.

Category: PROTOCOLLEN

Monitoringskaarten anesthesie hond en kat

Monitoren van anesthesie patiënten en het opschrijven van je bevindingen op een monitoringskaart helpt om complicaties en overlijden van patiënten te voorkomen.

Category: Dierenarts

Do’s en don’ts bij anesthesie voor keizersnede hond en kat

Een keizersnede bij de hond of kat is meestal ongepland en kan spannend zijn. Het beheersen van de chirurgische techniek van een keizersnede is uiteraard belangrijk, maar als de anesthesie niet op een juiste wijze wordt uitgevoerd, dan zal dat gevaarlijk zijn voor zowel moeder als neonaten. Komt u in de praktijk weleens verminderde vitaliteit of sterfte van neonaten aansluitend aan een keizersnede tegen, of bent u om andere redenen van mening dat er wat verbeterd kan worden aan uw anesthesieprotocol? Gebruik dan dit artikel, inclusief nascholingsquiz, als bron van praktische, evidence based informatie voor uw eigen protocol.

 • Een goede voorbereiding is het halve werk, maar wat kunt u allemaal voorbereiden?
 • Veelgebruikte ‘gewone’ ASA-1 anesthesieprotocollen zijn absoluut onverstandig bij een keizersnede. Welke middelen kunt u wel en welke beter niet gebruiken?
 • Welke gevolgen heeft dracht voor wat betreft zuurstofbehoefte, cardiac output, werking van het maagdarmkanaal en anesthesie behoefte, en hoe moet de anesthesie daarop worden aangepast?
 • Hoe kan de postoperatieve zorg voor de moeder en voor de neonaten worden geoptimaliseerd?
Category: Dierenarts

Anesthesie van het jonge dier

Dierenarts Ies Akkerdaas gaf in 2009 een lezing over anesthesie en analgesie bij het (zeer) jonge dier. De verschillen tussen de pediatrische en volwassen patiënt vragen om een aangepast anesthesieprotocol.

De eerste twaalf levensweken van de pup en het kitten worden beschouwd als de pediatrische periode. Deze periode kan verder worden onverdeeld in de neonatale fase (0-2 weken), de infantiele fase (2-6 weken) en de juveniele fase (6-12 weken). Pediatrische dieren verschillen op een aantal belangrijke punten van volwassen soortgenoten en hiermee moet rekening gehouden worden bij de anesthesie.

Category: Dierenarts

Mini-cursus Anesthesie op maat

De meeste praktijken hebben dagelijks te maken met het onder narcose brengen van dieren. Hierbij kun je denken aan geplande operaties, zoals het uitvoeren van sterilisaties, gebitsbehandelingen en het verwijderen van bultjes. Tussendoor zullen er echter ook patiënten worden aangeboden die met enige spoed geopereerd moeten worden. Denk aan het verwijderen van een vreemd voorwerp in de darmen van een kat of een bloedende milt bij een hond. Het is als dierenartsassistent paraveterinair belangrijk om hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. De dierenarts kan dan gelijk aan de slag gaan, nadat het dier is onderzocht.

Uit onderzoek is gebleken dat 0.06-1.5 % van de honden en katten die onder narcose gaan, hierbij overlijdt. Dat is ongeveer 1 op de 100 dieren. Een derde hiervan sterft in de onderhoudsfase van de narcose en bijna de helft sterft tijdens de recovery19.

Het is als dierenartsassistent paraveterinair belangrijk om voorafgaand aan een narcose de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. De dierenarts kan dan gelijk aan de slag gaan, nadat het dier is onderzocht.

De beste anesthesie methode is niet voor ieder dier gelijk. Afhankelijk van het soort operatie, het ras, de leeftijd en de gezondheid van het dier zal gekozen worden voor een bepaald anesthesie protocol: Anesthesie op maat! Het is belangrijk om te snappen waarom een dierenarts voor een bepaald protocol kiest en wat voor gevolgen dat protocol kan hebben voor het dier.

Een dierenartsassistent paraveterinair is onmisbaar tijdens de anesthesie. Zodra de narcose injectie door de dierenarts is toegediend, is het van belang dat de reactie van de patiënt op het narcosemiddel goed in de gaten wordt gehouden. Hoe kun je als dierenartsassistent paraveterinair een dier tijdens de anesthesie het beste monitoren? Wat zijn specifieke aandachtspunten? Hoe kun je inspelen op veranderingen van bijvoorbeeld de hartslag en de ademhaling van de patiënt? Hoe stel je de juiste hoeveelheid gasnarcose af voor zowel grote als kleine dieren? Hoe zorg je voor een goede recovery?

Met behulp van deze mini-cursus leer je de werking van verschillende narcosemiddelen kennen, weet  je welke zaken je moet monitoren en welke apparatuur je daarbij kunt gebruiken. Je krijgt praktische tips en tricks om de patiënt stabiel te houden tijdens de narcose.

  

Eindresultaat van de mini-cursus: je voelt je vertrouwder met het begeleiden van de anesthesie van hond en kat. Zo kun je helpen om sterfte als gevolg van narcose te voorkomen.

 

Na het voltooien van deze cursus wordt automatisch een nascholingsbadge (3 Nascholingspunten) aan jouw profiel toegevoegd.

 

 


 

Protocol: Intubatie bij de hond en kat

Intubatie is essentieel bij een groot deel van de honden en katten die onder narcose worden gebracht. De aanwezigheid van een goed gecuffte endotracheale tube zorgt voor een vrije ademweg en beschermt tegen een verslikpneumonie.

Intubatie kent echter ook (levensbedreigende) complicaties, met name wanneer een onjuiste techniek wordt toegepast! Denk aan larynxspasme en necrose van de trachea met kans op een trachearuptuur.

Intubatie mag dan geen hogere wiskunde zijn, het behoeft wel aandacht en precisie. Zorg ervoor dat je als dierenarts en als assistent / paraveterinair deze dagelijkse handeling perfect beheerst en voorkom daarmee complicaties!

Protocol: Bloedafname bij de hond en kat

Bloedafname zal in de meeste dierenartspraktijken meerdere keren per dag voorkomen. Het is dan ook heel handig als jij als paraveterinair dit kunt doen. De dierenarts zal je dankbaar zijn en daarnaast is het ook gewoon heel leuk om te kunnen!

Dit protocol geeft je alle informatie die je nodig hebt om met een zelfverzekerd gevoel op een juiste wijze bloed af te nemen bij de hond en kat.

 

Handleiding voor instelling van microscoop

Handleiding voor instelling van microscoop in video en handig uit te printen informatie-sheet met 15 stappen voor het optimaal instellen van de microscoop.

 

Protocol: Pericardovervulling

Pericardovervulling kan leiden tot harttamponade, een serieus spoedgeval dat om actie vraagt. Met dit protocol bent u goed voorbereid en kunt u adequaat handelen!

Category: Dierenarts

Protocol: Pericardiocentese

Pericardiocentese is NOODZAKELIJK bij dieren met harttamponade. In deze module treft u een praktisch pericardiocentese protocol aan.

Category: Dierenarts

Verschillen pathologische vs. niet-pathologische souffle bij de hond

Hoe kunt u een pathologische van een niet-pathologische souffle onderscheiden?

TIP: Print dit handige overzicht uit voor in de spreekkamer!

Category: Dierenarts

Handleiding Juniorenconsult

De periode tussen de laatste puppy- of kittenvaccinatie en de gezondheidscontrole met vaccinatie op ruim een jaar leeftijd is lang. In deze periode ontwikkelt het dier zich als het ware van peuter tot puber: het dier groeit enorm, wisselt het melkgebit voor een volwassen gebit, ontwikkelt gewenst (en helaas vaak ook wel wat ongewenst) gedrag, en wordt geslachtsrijp.

Deze grote veranderingen vragen om monitoring en begeleiding! Het voorkomen van problemen is namelijk beter dan genezen. Daarnaast geldt dat hoe eerder afwijkingen worden opgespoord, hoe beter het is voor het dier, maar ook voor de eigenaar.

Het aanbieden van juniorenconsulten (juniorenbegeleiding / juniorenprogramma’s) in de praktijk is de oplossing voor dit ‘probleem’. Voor deze consulten ben jij als dierenartsassistent-paraveterinair de beste persoon!

Hoe ziet juniorenbegeleiding eruit? Op welke leeftijd plan je zoiets in, op welke punten controleer je de hond of kat en wat adviseer je de eigenaar?

Volg deze handleiding en je kunt direct aan de slag in de praktijk!

Category: CONSULT

Allergische jeuk: oclacitinib versus lokivetmab

De laatste jaren zijn er twee belangrijke nieuwe spelers in het dermatologische veld bij gekomen: oclacitinib en recent lokivetmab. Beiden kunnen worden ingezet om jeuk als gevolg van allergische dermatitis te bestrijden. Inmiddels is er daarmee een flink arsenaal aan producten voor allergische jeuk op de markt…. ziet u door de bomen het bos nog?

Wanneer kunt u oclacitinib inzetten en in welke gevallen kiest u voor lokivetmab? Vanaf welke leeftijd mag deze medicatie worden ingezet? Mag het worden toegepast bij honden met een systemische aandoening? Is het ook geschikt voor gebruik bij de kat? Welke bijwerkingen kunnen zich voordoen en is monitoring noodzakelijk?

Hoogste tijd om voor u alle benodigde, praktische informatie op een rijtje te zetten over oclacitinib en lokivetmab.

Inspiratie voor dit artikel is een boeiende lezing van specialist dermatologie Douglas DeBoer (DVM DipACVD) tijdens het BSAVA congress in april 2018.

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het bijbehorend artikel ' levert u een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op!

Category: Dierenarts

Protocol: Uitvoeren van huidbiopten

Bij verdenking op huidaandoeningen met een specifieke histopathologische afwijking kan het laten onderzoeken van huidbiopten belangrijke informatie opleveren. Daarnaast komen huidaandoeningen die ondanks een aannemelijke therapie niet genezen in aanmerking voor aanvullend onderzoek door middel van huidbiopten.

Category: Dierenarts

Protocol: Hypokaliëmie bij de kat

Het protocol: Hypokaliëmie bij de kat maakt onderdeel uit van het artikel Hypokaliëmie bij de kat.

Het genoemde artikel neemt u mee in het gestructureerd opwerken van deze elektrolytafwijking. Daarnaast wordt uiteraard ook ingegaan op de orale en intraveneuze behandeling ervan.

Category: Dierenarts

CURSUS: Hypercortisolisme (syndroom van Cushing) bij de hond

Het doel van deze cursus, bedoeld voor dierenartsen én studenten diergeneeskunde, is meer inzicht te bieden in de indicaties en de interpretatie van de diagnostiek van het syndroom van Cushing bij de hond, kennis over therapeutische mogelijkheden uit te breiden en de communicatie met een eigenaar met betrekking tot deze aandoening te verbeteren.

 

Wat leert u o.a. in deze cursus?

 1. Praktijkgericht inzicht in de anatomie, fysiologie en pathogenese van het syndroom van Cushing bij de hond.
 2. Inschatten bij welke honden aanvullend onderzoek voor het syndroom van Cushing gerechtvaardigd is.
 3. Herkennen van en omgaan met de vele valkuilen die er bestaan in de interpretatie van laboratoriumgegevens.
 4. Op de hoogte zijn van de verschillende therapeutische opties, met de bijbehorende voor- en nadelen, en de prognose.
 5. Een goed onderbouwd advies kunnen geven over de beste therapeutische optie voor een bepaalde patiënt, door rekening te houden met patiënt-factoren en eigenaar-factoren.
 6. Het effect van de therapie kunnen monitoren en aan de hand daarvan aanpassingen kunnen doorvoeren in het therapieplan.
 7. Communicatie met een eigenaar verbeteren als het gaat om diagnostische en therapeutische mogelijkheden, prognose en financiële aspecten.

Na afloop kunt u uw persoonlijk certificaat (10 nascholingspunten) downloaden / uitprinten. Uw nascholingsbadge wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Teacher: Hans Kooistra
Category: Dierenarts

Euthanasia protocol

11 Steps to a peaceful end

We all share significant events with our clients, but none are more important than assisting our terminally ill or elderly patients with euthanasia. As a new graduate I found this procedure quite nerve-racking and onerous. So many small things could go wrong and further distress already upset clients; for example, patients biting and/or scratching while resisting venipuncture, occasionally stiffening their entire body in extensor rigidity, and 1 or 2 producing a nerve shattering vocalisation as they supposedly slide ‘quietly’ into the afterlife.

Category: Dierenarts

Protocol: Chronische enteropathie bij de hond

LET OP: Dit protocol maakt onderdeel uit van het artikel IBD als onderdeel van chronische enteropathie bij de hond. Lees eerst het artikel alvorens u het protocol toepast in de praktijk.

Category: Dierenarts

Protocolaire aanpak diarree

In deze video-presentatie laat veterinair specialist Ronald van Noort zien hoe u protocolair diarree bij hond/kat aanpakt.

Category: Dierenarts

Endoscopy in practice

Endoscopy is an important minimally invasive diagnostic tool used for the evaluation of the proximal (oesophagus, stomach, duodenum) and distal (colon) gastrointestinal system. This article will cover the important aspects of endoscope/equipment selection and provide examples of esophageal and gastric abnormalities that can be diagnosed using endoscopy.

Category: Dierenarts

Video: Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken

"Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken" vertelt de eigenaar voordat de mand opengaat. Hoe ga je om met een angstige kat in de praktijk? VetVisuals heeft een aantal korte video's geproduceerd in samenwerking met ISFM en Martha Cannon BA VetMB DSAM(fel), RCVS recognised Specialist in Feline Medicine, mede-eigenaar van de Oxford Cat Clinic. Kijk zelf en leer van deze praktische tips!

 

Manuele hematocriet detectie methode

Onmisbaar in de praktijk! Video demonstratie manuele hematocriet detectie methode.

Category: HEMATOLOGIE

Kleurcodering bloedbuisjes en verpakken diagnostisch materiaal voor transport

Category: HEMATOLOGIE

Protocol: Patiënt met een stridor

Dit protocol maakt onderdeel uit van het VetVisuals artikel Stappenplan voor een patiënt met een stridor. Zorg dat u bekend bent met de informatie uit dit artikel alvorens u het protocol gebruikt.

Category: Dierenarts

Protocol: Diagnostische spoelingen van de luchtwegen

Voor het verzamelen van materiaal uit de luchtwegen voor cytologisch en microbiologisch onderzoek kunnen diverse technieken worden toegepast, te weten transtracheale spoeling, transorale tracheale spoeling en broncho-alveolaire spoeling. Bij al deze technieken wordt gebruik gemaakt van steriele fysiologische zoutoplossing die in de luchtwegen wordt gespoten en wordt teruggezogen, daarbij hopelijk voldoende diagnostisch materiaal bevattend.

Category: Dierenarts

PROTOCOL Status epilepticus bij de hond

Het doel van de medicamenteuze behandeling bij een status epilepticus is het beëindigen van zowel de klinische als de elektrische epileptische activiteit en het voorkomen van recidief. Deze therapie dient zo snel mogelijk te worden ingezet, aangezien de duur van de status epilepticus samenhangt met de uitgebreidheid van de schadelijke gevolgen voor het gehele lichaam. Het is verstandig om in uw praktijk een doseringstabel op te hangen, opdat snelle toepassing van de juiste middelen in de juiste dosering mogelijk is.

Dit protocol is onderdeel van het artikel 'Status epilepticus bij de hond: risico’s en spoed therapie'.

Category: Dierenarts

Agressie protocol

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat er op gericht is om “psychosociale arbeidsbelasting”, waaronder agressie en intimidatie, te voorkomen. Het Arbobesluit verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie. Een voorbeeld van een werklijst treft u hier aan.

Category: Dierenarts

Protocol Maagdilatatie volvulus bij de hond

Welke acties moeten er bij een MDV patiënt worden ondernomen en in welke volgorde? Hoe ziet het infuusbeleid eruit, welke pijnstilling kan/moet er worden gegeven en wat als de patiënt hartritmestoornissen vertoont?

LET OP: Dit protocol maakt onderdeel uit van het artikel Maagdilatatie volvulus in de praktijk. Pas dit protocol alleen toe als u op de hoogte bent van alle aspecten van deze aandoening, zoals beschreven in het artikel!

Category: Dierenarts

Protocol: Feline Diabetic Ketoacidosis

Een diabetische ketoacidose kat is een spoedpatiënt en het acuut diagnosticeren en behandelen ervan vereist uitgebreide kennis en kunde. U kunt niet van uzelf of uw collega’s verwachten dat u alles tot in de kleinste details onthoudt, zeker niet als u een dergelijke patiënt niet dagelijks ziet.

Print daarom hier het praktische en overzichtelijke stappenplan. Op die manier bent u optimaal voorbereid op iedere DKA kat die in uw praktijk binnenkomt!

LET OP: Dit DKA protocol is gebaseerd op het artikel Feline Diabetic Ketoacidosis. Zorg ervoor dat u bekend bent met deze theorie voordat u gebruik maakt van dit protocol!

  
Category: Dierenarts

Protocol: Beoordeling koptrauma bij de hond en kat

Huidige sterftepercentages als gevolg van koptrauma zijn schrikbarend hoog; bij honden maar liefst tussen de 18% en 24%. Goede diagnostiek en begrip van de pathofysiologische processen bij koptrauma zijn absoluut onmisbaar. Alleen met die kennis kunt u in de praktijk een effectieve behandeling instellen, het effect ervan monitoren, en een eigenaar op juiste wijze informeren over de prognose.

Dit protocol maakt onderdeel uit van het artikel Beoordeling van koptrauma bij de hond en kat. Zorg dat u bekend bent met de informatie uit dit artikel alvorens u het protocol gebruikt. 

Category: Dierenarts

Protocol: Adrenaline en infuustherapie bij anafylactische shock

Dit protocol is onderdeel van het evidence based artikel 'Anafylaxie en anafylactische shock: Hoe ontstaat het, hoe herkent u het en hoe behandelt u het?'. Dit protocol richt zich uitsluitend op een specifiek onderdeel van de therapie, te weten de toediening van adrenaline en intraveneus infuus bij een dier dat anafylaxie vertoont. Voor een volledig plan van aanpak leest u bovenstaand artikel. 

Pas dit protocol alleen toe als u op de hoogte bent van alle aspecten van deze aandoening, zoals beschreven in het artikel! 

U dient bekend te zijn met de symptomen van anafylaxie, de onderdelen van basic life support, de risico's en bijwerkingen van adrenaline, de overige in te zetten medicatie en de opzet en uitvoering van monitoring.

Category: Dierenarts

Protocol: Maagspoeling bij orale intoxicaties

Het uitvoeren van een maagspoeling bij een hond vereist veel meer handelingen en zorg dan het induceren van braken bij een dier en wordt daarom in de praktijk weinig uitgevoerd. Volgens specialist Justine Lee zou het uitvoeren van een maagspoeling echter vaker moeten worden overwogen bij honden als het gaat om orale intoxicaties. Het lijkt even effectief te zijn in het verwijderen van de maaginhoud als het laten braken en het kan worden uitgevoerd bij een groot aantal honden waarbij inductie van braken gecontra-indiceerd is.

Humaan worden maagspoelingen tegenwoordig niet vaak meer uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn de kleine tijdsspanne na opname van de toxische stof waarin de behandeling effectief is, de risico’s (bij niet-geïntubeerde patiënten), de grote beschikbaarheid van specifieke antidota, de mogelijkheid van hemodialyse en het feit dat financiën een minder grote rol spelen dan in de veterinaire wereld. Bij honden kan maagspoeling in sommige gevallen echter levensreddend zijn, waardoor men in de diergeneeskundige wereld nog niet is afgestapt van het uitvoeren van maagspoelingen!

Category: Dierenarts

Protocol: Diagnostische peritoneale lavage

Peritoneale lavage kan worden uitgevoerd als therapie, bijvoorbeeld om de mate van contaminatie te reduceren na perforatie van het maagdarmkanaal. Peritoneale lavage kan echter ook worden ingezet als vorm van diagnostiek bij de verdenking op een abdominale afwijking.

Category: Dierenarts

Protocol: Thoracocentese in de praktijk

Thoracocentese is een techniek die gebruikt kan worden om lucht of vloeistof af te zuigen uit de pleurale holte en daardoor bij te dragen aan een snelle stabilisatie van benauwde dieren. Daarnaast kan middels thoracocentese vloeistof  worden verzameld voor diagnostiek bij pleurale effusie. Wanneer herhaaldelijk thoracocentese nodig is kan beter worden gekozen voor het plaatsen van een thoraxdrain.

Category: Dierenarts