klant

Courses tagged with "klant"

Mini-cursus 'De grens over'

Steeds vaker kom je in de praktijk honden en soms ook katten tegen die een ziekte hebben opgelopen in het buitenland. Zowel bij dieren die geadopteerd zijn vanuit het buitenland als bij dieren die mee zijn geweest op vakantie moet je alert zijn op buitenlandziekten.

Niet alleen voor de dierenarts is het belangrijk om kennis te hebben van deze ziekten. Als paraveterinair ben je vaak degene die informatie meegeeft aan de eigenaar, bijvoorbeeld wanneer deze zijn huisdier mee wil nemen op vakantie. Een goede kennis van de risico’s die een buitenlandbezoek met zich meebrengt en van de manieren waarop de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden verkleind is daarom belangrijk.

Deze mini-cursus bestaat uit twee delen. In deel I leer je van alles over de meest voorkomende buitenlandziekten. In deel II leer je welke adviezen je kunt geven aan eigenaren die hun dier mee op vakantie willen nemen. Daarnaast leer je in dit deel waar je op moet letten bij dieren die vanuit het buitenland naar Nederland zijn geïmporteerd.

Aan de hand van de nascholingsquizzen bij de twee delen kun je je opgedane kennis testen.

Leerdoelen ‘De grens over’

Deel I:

 • Kennis over welke buitenlandziekten het belangrijkst zijn.
 • Kennis over in welke gebieden het risico op het oplopen van deze ziekten het grootst is.
 • Globale kennis over de besmettingsroute.
 • Globale kennis over de verschijnselen bij de hond en kat.
 • Kennis over welke ziekten een gevaar opleveren voor de mens.
 • Kennis over het soort onderzoek dat er verricht moet worden voor het stellen van de diagnose (bloedonderzoek, DNAB, faecesonderzoek).
 • Globale kennis over de behandeling; weten of behandeling mogelijk is en wat de effectiviteit ervan is.
 • Kennis over de prognose.
 • Kennis over de preventie van de buitenlandziekten.

Deel II:

 • Kennis over welke preventieve maatregelen genomen moeten worden om infectie met een buitenlandziekte te voorkomen.
 • Kennis over de algemene invoereisen voor dieren die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
 • Kennis over waar aanvullende invoereisen voor specifieke diersoorten of voor bepaalde landen kunnen worden opgezocht.
 • Kennis over de soorten onderzoek die verricht moeten worden om vast te kunnen stellen of een dier dat uit het buitenland komt besmet is met buitenlandziekten.

 

Heb je de theorie, de vragen en de zelfreflectie succesvol afgerond, dan ontvang je een nascholingscertificaat met 2,5 nascholingspunt.

Category: BUITENLAND

Chronische hartklepdegeneratie bij de hond

 

Met regelmaat wordt door de dierenarts een hartruis gehoord bij honden. Bij kleine en middelgrote honden met een hartruis of klachten passend bij hartfalen is er vaak sprake van een chronische hartklepaandoening. Deze aandoening wordt officieel myxomateuze klepdegeneratie genoemd, maar is ook bekend als endocardiose en mitralis insufficiëntie. Voor de eigenaar is het vaak schrikken dat hun hond een hartafwijking heeft. Wanneer het nieuws goed tot de eigenaar is doorgedrongen, zit deze vaak nog met allerlei vragen.

Als paraveterinair ben je degene die eventuele hartmedicatie mee geeft en ben je het eerste aanspreekpunt voor de eigenaar. Het is dan fijn als je de eigenaar zelf kunt uitleggen wat er aan de hand is met zijn of haar hond en waarvoor de medicatie eigenlijk dient. In dit artikel wordt daarom chronische hartklepdegeneratie behandeld vanaf de anatomie tot aan de prognose.

 

Een goed resultaat met de bijbehorende quiz , het lezen van bovenstaand artikel en het beantwoorden van de open vraag 'Voorbereiding op een spoedgeval' levert u een nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Heb je dit artikel en de bijbehorende quiz doorlopen, dan:

 • Ken je de anatomie van het hart.
 • Weet je wat de functie is van de diverse hartkleppen.
 • Weet je wat myxomateuze klepdegeneratie precies is en wat de gevolgen ervan zijn voor het dier.
 • Weet je welke rassen gevoelig zijn voor deze aandoening.
 • Kun je aan een eigenaar het belang van jaarlijkse controle duidelijk maken.
 • Ken je de mogelijke symptomen.
 • Ken je de indeling in de stadia A, B1, B2, C en D.
 • Weet je op welke manieren de diagnose kan worden gesteld.
 • Ken je de meest ideale opnamerichtingen voor röntgenfoto’s.
 • Weet je op welke manieren myxomateuze klepdegeneratie goed kan worden gemonitord.
 • Kun je de eigenaar uitleggen waar hij of zij thuis bij de hond op moet letten.
 • Weet je wat je moet voorbereiden voor de komst van een benauwde hartpatiënt.
 • Weet je waaruit de spoedbehandeling globaal bestaat.
 • Ken je de verschillende onderdelen van de lange termijn behandeling.
 • Weet je in welk stadium van de aandoening er met hartmedicatie zal worden gestart.
 • Weet je wat de gemiddelde levensverwachting is van een hond met myxomateuze klepdegeneratie.
 • Kun je antwoord geven op veelvoorkomende vragen over deze aandoening.

Alles draait om communicatie

Als dierenartsassistent paraveterinair ben je vaak het eerste aanspreekpunt van de praktijk. Hoewel je mogelijk dacht vooral met dieren bezig te zijn in de praktijk, ben je er intussen wel achter gekomen dat het omgaan met klanten nog veel belangrijker is. Dat laatste valt niet altijd mee, want net zoals huisdieren komen klanten ook in allerlei soorten en maten: de “ik heb dokter Google-geraadpleegd”  klant, de onzekere klant, de efficiënte klant, de boze klant, de emotionele klant, de klant met medische kennis, de klant met een lager dan gemiddeld IQ, enzovoort. Deze klanten vragen om een verschillende benadering. In alle gevallen is het echter belangrijk om professioneel en klantvriendelijk te blijven en goed te communiceren.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel 'Alles draait om communicatie' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 CPD - Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Lastige situaties trotseren door goede communicatie

In het artikel “Alles draait om communicatie” wordt de basis van communicatie in de praktijk besproken. Er zijn echter tal van situaties te bedenken waarin je meer nodig hebt dan deze basiscompetenties. In het artikel “De Rol van de assistent bij spoedgevallen” geeft Maartje Douwes aan hoe je als assistent in de praktijk om kunt gaan met spoedpatiënten. Hoe ga je echter om met boze en agressieve klanten, met fouten die gemaakt worden en met de euthanasie van een huisdier? Dit artikel gaat in op deze moeilijke situaties in de praktijk.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel 'Lastige situaties trotseren door goede communicatie' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Adviserend verkopen in de praktijk

De assistent aan de balie is het visitekaartje van de praktijk. De meeste dierenartsen hebben dit gelukkig inmiddels begrepen. Maar dat een goed getrainde assistent aan de balie kan zorgen voor een verhoging van de omzet, is nog steeds niet bij iedere dierenarts doorgedrongen.

Handleiding Juniorenconsult

De periode tussen de laatste puppy- of kittenvaccinatie en de gezondheidscontrole met vaccinatie op ruim een jaar leeftijd is lang. In deze periode ontwikkelt het dier zich als het ware van peuter tot puber: het dier groeit enorm, wisselt het melkgebit voor een volwassen gebit, ontwikkelt gewenst (en helaas vaak ook wel wat ongewenst) gedrag, en wordt geslachtsrijp.

Deze grote veranderingen vragen om monitoring en begeleiding! Het voorkomen van problemen is namelijk beter dan genezen. Daarnaast geldt dat hoe eerder afwijkingen worden opgespoord, hoe beter het is voor het dier, maar ook voor de eigenaar.

Het aanbieden van juniorenconsulten (juniorenbegeleiding / juniorenprogramma’s) in de praktijk is de oplossing voor dit ‘probleem’. Voor deze consulten ben jij als dierenartsassistent-paraveterinair de beste persoon!

Hoe ziet juniorenbegeleiding eruit? Op welke leeftijd plan je zoiets in, op welke punten controleer je de hond of kat en wat adviseer je de eigenaar?

Volg deze handleiding en je kunt direct aan de slag in de praktijk!

Category: CONSULT

Wondmanagement

De sleutel tot geslaagd wondmanagement

Hoe vervelend het ook is om te horen, vaak ligt het probleem van een slechte wondgenezing aan de dierenarts. De manier waarop een wond wordt behandeld bepaalt in grote mate het verloop van de wondgenezing. Goed klinisch onderzoek, opvolgen van de regels voor chirurgie en wondbehandeling, duidelijke instructies voor paraveterinair of eigenaar en frequente controles gevolgd door de benodigde aanpassingen vormen de sleutel tot geslaagd wondmanagement!

Doel van de leergang wondmanagement

U een overzicht bieden van de belangrijkste en meest recente informatie op het gebied van wondgenezing en wondbehandeling en u helpen om iedere wond op een zo optimaal mogelijke manier te laten genezen.

Category: Dierenarts

Mini-cursus: De allergische huidpatiënt

Allergische huidklachten komen vaak voor bij honden en katten, het zijn problemen die soms veel tijd en inspanning vergen om ze op te lossen. In deze mini-cursus over allergie bij honden en katten zetten we alle informatie rondom allergische huidklachten overzichtelijk voor je op een rijtje.

De volgende leerdoelen komen daarbij aan bod:

 • Welke vormen van allergie kennen we?
 • Hoe uiten deze vormen van allergie zich?
 • Hoe wordt de definitieve diagnose allergie gesteld?
 • Hoe kan ik als paraveterinair het dier en de eigenaar met raad en daad bijstaan?

Je krijgt een update van de laatste inzichten op het gebied van allergie bij honden en katten. Het artikel sluit af met een stappenplan voor het opwerken van de allergische huidpatiënt, dit is een handig overzicht om er later nog eens bij te pakken. Na het bestuderen van de tekst kun je je kennis testen met de bijbehorende quiz-vragen!

ASSESSMENT

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het bijbehorend artikel levert je automatisch een nascholingsbadge met 2 Nascholingspunten op!

Demodex mijt bij de hond

In de praktijk zul je ongetwijfeld al meerdere malen een hond met een Demodex infectie voorbij hebben zien komen. Mogelijk weet je dan ook dat er grote verschillen bestaan in de ernst van de aandoening. Zo is er de subtiele lokale demodicose, maar ook de ernstige gegeneraliseerde demodicose, waarbij de hele hond kan zijn aangedaan.

Het is belangrijk dat jij als dierenartsassistent / paraveterinair voldoende af weet van deze ziekte. Een eigenaar van een hond met demodicose zal regelmatig langskomen in de praktijk, waardoor het goed kan zijn dat jij een belangrijk aanspreekpunt voor de eigenaar wordt.

Zorg ervoor dat je antwoord weet op veelgestelde vragen, zoals: Hoe ontstaat demodicose? Is demodicose besmettelijk voor de eigenaar, voor andere honden of voor andere dieren? Wat voor behandelopties bestaan er? Wat zijn in hoofdlijnen de voor- en nadelen van de verschillende therapie-opties? Zijn er ernstige bijwerkingen waar een eigenaar op gespitst moet zijn? Hoe weet een dierenarts wanneer de behandeling kan worden gestopt? Wat is de prognose voor deze aandoening?

Als je dit artikel goed doorleest, dan sta je vervolgens met een zelfverzekerd gevoel in de praktijk: Kom maar door met die Demodex patiënten!

Leerdoelen                           

Aan het eind van dit artikel:

 • Weet je de besmettingsroute van Demodex mijten.
 • Ken je de symptomen van lokale en gegeneraliseerde demodicose.
 • Weet je op welke manier een dierenarts het beste een Demodex infectie kan aantonen.
 • Weet je dat er bij gegeneraliseerde demodicose vaak in tweede instantie een bacteriële infectie optreedt.
 • Weet je hoe belangrijk het is dat een mogelijke onderliggende aandoening wordt opgespoord.
 • Weet je welke middelen in Nederland anno 2018 zijn geregistreerd voor de behandeling van demodicose.
 • Ken je in hoofdlijnen de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties voor demodicose.
 • Weet je hoe belangrijk het is dat ook een bacteriële huidinfectie en/of onderliggende oorzaak wordt aangepakt.
 • Weet je hoe lang er het beste kan worden doorgaan met de behandeling.
 • Kun je het belang van regelmatige controles aan een eigenaar uitleggen.

Mini-cursus: Hypothyreoïdie bij de hond

Hypothyreoïdie is een van de meest dankbare aandoeningen om te behandelen. Behandeling is relatief eenvoudig en redelijk goedkoop. Echter ruim 60% van de honden die met schildklierhormonen behandeld worden, heeft helemaal geen hypothyreoïdie!

Om deze overbehandeling te voorkomen, maar ook om de echte schildklierpatiënten niet te missen, is goede diagnostiek essentieel. Om eigenaren hiertoe te motiveren, is het belangrijk dat zij de noodzaak inzien van diagnostische onderzoeken zoals bloedonderzoek en, indien noodzakelijk, een schildklierscan. Als paraveterinair kun je een belangrijke rol spelen in het motiveren van een eigenaar. Daarvoor is het wel belangrijk dat je goed begrijpt wat hypothyreoïdie precies is en hoe de diagnose wordt gesteld.

Twijfel je of jij alle kennis hiervoor in huis hebt? Lees dan nu dit artikel met alle ins and outs over hypothyreoïdie bij de hond en test je kennis in de bijbehorende quiz.

Nascholingsquiz: Antibiotica resistentie

“Mag ik een kuurtje antibiotica voor mijn hond?” en “Vorige keer is mijn kat zo goed opgeknapt met die antibiotica, kun je niet opnieuw een kuurtje meegeven? Hij heeft toch weer hetzelfde probleem.” Deze vragen heb je vast al regelmatig gehoord als je achter de balie werkt in de dierenartsenpraktijk.

Nadat in 2013 richtlijnen werden gelanceerd voor het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren, is het niet meer toegestaan om een antibioticumkuur mee te geven zonder de noodzaak hiervoor vastgesteld te hebben. Voor bepaalde antibiotica is het zelfs verplicht om van tevoren een gevoeligheidsbepaling te laten doen.

Deze regels zijn er niet voor niets gekomen. Met het grootverbruik van antibiotica hebben sommige bacteriën zich zo kunnen ontwikkelen, dat ze ongevoelig zijn geworden voor (bepaalde) antibiotica. Als we deze ontwikkeling nu niet tegen gaan, overlijden er in toekomst mogelijk weer mensen en dieren aan een simpele infectie.

Bij het voorkomen van antibiotica resistentie heb je als paraveterinair een belangrijke taak. Je moet de noodzaak van een consult en eventueel verder onderzoek bij een ontsteking helder kunnen uitleggen aan de klant. Heb jij alle kennis in huis om dit te kunnen doen? Ook als er eenmaal antibiotica worden voorgeschreven, is er een belangrijke rol voor jou als paraveterinair weggelegd. Therapietrouw en evaluatie zijn belangrijke punten bij het voorkomen van antibioticaresistentie. Een goede uitleg over hoe en wanneer de antibiotica toe te dienen bevordert de therapietrouw en is daarom onmisbaar.

Leerdoelen

 • Weten wat antibiotica resistentie is.
 • Weten hoe antibiotica resistentie kan ontstaan.
 • Weten wat je als paraveterinair kunt doen om antibiotica resistentie te helpen voorkomen.
 • Weten welke wetten en regels er bestaan om toename van antibiotica resistentie te voorkomen.
 • Begrip hebben van waarom een dierenarts bepaalde keuzes maakt bij het al dan niet voorschrijven van antibiotica.

Aanpak van braakklachten bij de hond - European Emesis Council (EEC) stelt behandelings richtlijnen op

Recent onderzoek (2013) in Europa toonde aan dat gemiddeld 20% van de honden die een dierenarts bezoeken een voorgeschiedenis van braken heeft . In vergelijking met katten, vertonen honden vaker braakklachten omdat zij een lage braakdrempel hebben wanneer ze worden blootgesteld aan emetische stimuli zoals reisziekte, gastritis, corpus alienum,sepsis en stress. Braken is niet alleen vervelend voor de patiënt, maar ook voor de eigenaar en het kan, indien niet behandeld, leiden tot chronische gezondheidsproblemen.

Category: Dierenarts

Angst bij een bezoek aan de dierenartsenpraktijk

Veel dieren ervaren angst bij een bezoek aan de dierenarts. Tijdens de 11e International Veterinary Behaviour Meeting (IVBM) 2017 werden er verschillende onderzoeken gepresenteerd over het effect van de omgang met de dieren in de dierenartsenpraktijk en de toepasbaarheid van snelwerkende psychofarmaca. Zowel aanpassingen aan de omgeving, als gedragsmodificatie en psychofarmaca kunnen goed ingezet worden om een bezoek aan de dierenarts minder beangstigend te maken voor het dier.

Als het dier eenmaal een positieve associatie heeft gelegd met het bezoek aan de dierenarts, is dat bevorderlijk voor het welzijn van het dier. Daarnaast is het goud waard voor de klantenbinding. Tot slot bespaart u tijd, doordat het dier zich veel beter zal laten onderzoeken en behandelen, en zullen zowel dierenartsen als paraveterinairen meer plezier ervaren in hun werk.

Dit artikel biedt u de basis voor het vormen van een plan van aanpak om angst voor de dierenarts te remmen. Daarbij leert u hoe u hierbij kortwerkende psychofarmaca kunt inzetten.

Heeft u alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvangt u hiervoor automatisch een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt.

Category: Dierenarts

Video: Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken

"Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken" vertelt de eigenaar voordat de mand opengaat. Hoe ga je om met een angstige kat in de praktijk? VetVisuals heeft een aantal korte video's geproduceerd in samenwerking met ISFM en Martha Cannon BA VetMB DSAM(fel), RCVS recognised Specialist in Feline Medicine, mede-eigenaar van de Oxford Cat Clinic. Kijk zelf en leer van deze praktische tips!

 

Top tips voor een multi-cat huishouden

Meerdere katten in huis – Het geheim achter een harmonieuze samenleving

Wanneer er meerdere katten samenleven in een huishouden, is er lang niet altijd sprake van een harmonieuze samenleving. Spanningen tussen de katten kunnen zorgen voor chronische stress en (daarmee) lichamelijke klachten. Als paraveterinair is het belangrijk de eigenaar uit te kunnen leggen waarom het stellen van een diagnose en het behandelen van het probleem belangrijk is. Veel eigenaren ervaren het namelijk niet als een probleem wanneer hun katten niet met elkaar door een deur kunnen. Door eigenaren te laten begrijpen wat een kat is, hoe katten communiceren en wat katten nodig hebben, zijn veel problemen te verhelpen en te voorkomen. Je draagt hiermee bij aan een beter welzijn van zowel de katten als de eigenaren. Als eigenaren weten waar op te letten, zullen ze eerder aan de bel trekken als er toch iets niet goed gaat. Dit versterkt ook nog eens de band tussen de eigenaar en de dierenartsenpraktijk.

In dit artikel leer je waarom er problemen tussen katten in een multi-cat huishouden kunnen ontstaan, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe je ze in kaart kunt brengen. Ook kun je na het lezen van dit artikel basisadviezen aan eigenaren geven om spanningen tussen katten te verminderen en te voorkomen.

Heb je alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvang je hiervoor automatisch een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt.

Preventieve geneeskunde bij de oudere kat

Iedere dierenarts en paraveterinair kent het wel:

Het is vrijdagmiddag en er staat een 14 jaar oude kat gepland waarvan de eigenaren denken dat het euthanasie wordt. Het beestje eet al een tijdje slecht, braakt veel, drinkt en plast bij navraag veel, stinkt uit zijn bek, is vermagerd, staat niet meer stevig op zijn pootjes en trekt zich nu terug op zolder. De eigenaren geven aan dat ze het heel verdrietig vinden, maar dat ze besloten hebben dat het beter is om afscheid te nemen. Bij het zien van de kat krimpt je hart ineen …. Ja, euthanasie is in dit stadium wel het meest diervriendelijke om te doen… Een blik in de patiëntenkaart maakt duidelijk dat de kat al jaren geen dierenarts heeft gezien, iets waar de eigenaren trots op zijn – hun kat had nooit iets … tot nu.

 Kijkend naar de graatmagere kat en het kleedje met vlooienpoepjes zie je een waslijst aan verdenkingen waaronder gebitsproblemen, chronische nierinsufficiëntie, hyperthyreoïdie, arthrose, pijnlijk ingegroeide duimnageltjes en parasitaire infecties. Hoeveel van deze problemen waren er te voorkomen, uit te stellen of te verminderen geweest… bij tijdig dierenartsbezoek ongetwijfeld veel. Op de vraag van de eigenaren of hun kat heeft geleden is het lastig antwoorden (zeker bij vriendelijke eigenaren waarvan je weet dat het puur onwetendheid is geweest), maar eigenlijk weten we allemaal het antwoord: Ja, de kat heeft geleden. Periodiek dierenartsbezoek had de kat deze ellendige maanden of zelfs jaren kunnen besparen.

 

Onwetendheid is vaak de oorzaak van dit soort drama’s. We kunnen niet verwachten dat iedere katteneigenaar dezelfde veterinaire kennis heeft als een dierenarts of paraveterinair. Er is dan ook maar één manier om dit soort scenario’s tot het verleden te laten behoren: eigenaren goed voorlichten over het nut van preventieve zorg, te beginnen op het moment dat de eigenaar voor het eerst in de praktijk komt.

Dit artikel gaat in op de preventieve geneeskunde bij de oudere kat en heeft als inspiratiebron de lezing van Dr. Sarah Caney (BVSc PhD DSAM(Feline) MRCVS, Chief Executive, Vet Professionals Ltd) tijdens de London Vet Show in november 2015. Het bevat tevens tips voor het reduceren van de stress van het dierenartsbezoek.

Aan het eind van dit artikel weet u hoe u een programma kunt vormgeven (welke onderzoeken en hoe frequent) voor preventieve geneeskunde bij de oudere kat en hoe u dit kunt introduceren. U leert hoe u handig gebruik kunt maken van de kwaliteiten van zowel dierenarts als paraveterinair om zo efficiënt (en daarmee kostenbesparend) mogelijk te kunnen werken.

Een goed preventief gezondheidsplan zal de kwaliteit van leven van de oudere kat verbeteren, met als gevolg een betere band tussen praktijk en eigenaar en meer werkplezier voor dierenarts en paraveterinair. Daarnaast geen hoofddoel, maar wel een mooie bonus: de omzet van de praktijk zal verhogen als gevolg van een goed lopend preventief gezondheidsplan voor de oudere kat.

Assessment

Een goed resultaat met de bijbehorende nascholingsquiz, het maken van een opzet van een preventief gezondheidsplan voor de oudere kat en het lezen van het artikel 'Preventieve geneeskunde bij de oudere kat' levert u een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op!

Category: GERIATRIE

Besmettelijke hondenhoest

Wil jij ervoor zorgen dat het aantal honden met besmettelijke hondenhoest in jullie buurt daalt en wil je een duidelijk antwoord kunnen geven op vragen van eigenaren over vaccinatie en antibiotica? Lees dan dit artikel en doe de quiz!

Besmettelijke hondenhoest is de nieuwe benaming van wat voorheen kennelhoest genoemd werd. Veel eigenaren denken, ondanks deze naamsverandering, dat vaccinatie hiertegen alleen nuttig is wanneer hun hond naar een kennel gaat. Wat veel eigenaren niet weten, is dat hun hond ook tijdens de dagelijkse wandelingen op straat besmet kan worden. Even snuffelen aan de besmette hond van de buurman is al voldoende om de infectie over te dragen. Een hoestende hond kan de infectie zelfs over meters afstand overdragen.

Om een goede beslissing te kunnen nemen over het wel of niet vaccineren van een hond tegen besmettelijke hondenhoest, is het belangrijk om te weten wat de risico’s van de aandoening en van het vaccin zijn. Extra uitleg door de paraveterinair kan een eigenaar helpen het advies van de dierenarts ter harte te nemen. Dit heeft te maken met de kracht van herhaling. Ook kan het fijn zijn voor de eigenaar om de uitleg in een andere bewoording te horen.

Als de hond toch ziek wordt, verwachten veel eigenaren dat ze gewoon een kuurtje antibiotica kunnen ophalen. Kan jij uitleggen waarom dat niet het geval is? En is die antibioticakuur überhaupt nodig?

Tot slot moet je bij het maken van een afspraak voor een mogelijk besmette hond bedenken wat dat voor de andere patiënten in de praktijk betekent. Hoe voorkom je dat die ook besmet worden? Na het lezen van dit artikel weet je precies hoe je dat moet doen.

Neurologisch onderzoek zonder hoofdbrekens

Veel dierenartsen haken af zodra het gaat om een neurologische patiënt en dat is zonde! Ook in de eerstelijns praktijk kunt u heel veel voor het dier en de eigenaar betekenen. Hoogste tijd dus om de neurologie tot een geliefder onderwerp te maken. De eerste stap daarbij is het wegnemen van veel voorkomende vragen en twijfels, zoals:

 

 • Wanneer voert u welke houdingsreacties uit?
 • Moeten altijd alle spinale reflexen worden beoordeeld?
 • Wat is het verschil tussen vestibulaire-, cerebellaire- en proprioceptieve ataxie?
 • Hoe interpreteert u afwijkende kopzenuwfuncties?
 • Op welke manier onderscheidt u een centraal- van een perifeer vestibulair syndroom?
 • Wat is het verschil tussen upper motor neuron en lower motor neuron problemen?
 • Wat voor gevolgen kunnen spinale lesies hebben op het functioneren van de blaas?
 • Hoe bepaalt u uiteindelijk wat de neurolokalisatie is?
 • Op welke manier stelt u een DDx op en hoe kunt u prioriteren in deze waslijst?
 • Is MRI altijd de beste oplossing?
 • Wat kunt u doen als een eigenaar weinig financiële mogelijkheden heeft voor aanvullend onderzoek?

 

Kunt u in de praktijk vaak niet helemaal uit de voeten met de (soms wat te theoretische) inhoud van neurologische boeken? Dan is dit artikel iets voor u. Gedetailleerd, maar toch praktijkgericht en voorzien van veel praktische voorbeelden en tips. Op naar een neurologisch onderzoek zonder hoofdbrekens!

Een goed resultaat met bijbehorende assessment en het lezen van het bijbehorend artikel levert u een nascholingsbadge met 2 Nascholingspunten op!

Category: Dierenarts

Adviesbrief Criteria voor het kiezen van een goede dierenartsenpraktijk

Misschien bent u voor het eerst in uw leven trotse eigenaar geworden van een huisdier en bent u op zoek naar een fijne dierenarts. Misschien heeft u juist al ruimschoots ervaring met dierenartsen en weet u precies wat u zoekt in een dierenartsenpraktijk. Het kan zijn dat u al jarenlang naar een en dezelfde dierenarts gaat, maar het kan ook zijn dat u regelmatig met uw dier verschillende dierenartsen bezoekt. Dit laatste kan financiële redenen hebben (de prijzen variëren nou eenmaal per praktijk) of het kan puur vanuit praktisch oogpunt zijn (de praktijk die op dat moment in verband met huis of werk het dichtst bij is).

Heeft u echter weleens stil gestaan bij het feit dat er enorm grote verschillen bestaan tussen dierenartsenpraktijken?

 

 • Hoe is bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de dierenarts in geval van een spoedgeval?
 • Houdt de dierenarts zijn of haar kennis wel up-to-date?
 • Weet u waar uw dier terecht komt als u hem of haar bij de dierenarts aflevert voor een operatie of gebitsbehandeling?
 • Hoe zien de opname en de operatiekamer eruit en met wat voor apparatuur wordt er gewerkt?
 • Begrijpt u altijd precies wat u afrekent aan het einde van een consult, opnameperiode of operatie en weet u waar dit op gebaseerd is?
 • Op de website van bijna iedere dierenartsenpraktijk zult u wel teksten tegenkomen in de trant van  ‘Hoge kwaliteit’ en ‘De beste zorg’, maar wat houdt dat precies in? 

 

Om u te helpen bij het maken van uw keuze en/of tevreden te houden met uw gemaakte keuze vindt u in deze VetVisuals adviesbrief een overzicht van de zaken waarop u het beste kunt letten bij het kiezen van de juiste dierenarts. Deze punten, in willekeurige volgorde weergegeven, vormen tevens de criteria voor een goede dierenartsenpraktijk!

 

Category: Voorlichting

De rol van de paraveterinair dierenartsassistent bij spoedgevallen

Spoedgevallen zijn er in alle soorten en maten. Het ene geval is urgenter dan het andere en om de mate van urgentie te bepalen, moet rekening gehouden worden met verschillende factoren. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen hoe en hoe snel een spoedpatiënt gezien moet worden. Maar, wat is dan het stadium waarin dit bepaald wordt? Lees hierover in dit artikel.

 

Diagnostiek en therapie van bacteriële urineweginfecties

Het doel van deze geheel herziene cursus, bedoeld voor dierenartsen en diergeneeskundig studenten, is meer inzicht te bieden in de indicaties, de uitvoering en de interpretatie van uitslagen van algemeen en aanvullend urine onderzoek, in combinatie met het instellen van therapie op maat.

 

   

BEKIJK DE INTRODUCTIEVIDEO!

 

Deze cursus start 1 oktober 2019 en is gratis voor leden VetVisuals!

 

Wat leert u in deze cursus?

 1. De indicaties voor een algemeen en aanvullend urine onderzoek, opdat u bij uw patiënten geen bacteriële urineweginfectie meer mist.
 2. Het op de juiste wijze uitvoeren van een algemeen en aanvullend urine onderzoek.
 3. Het goed interpreteren van uitslagen van urine onderzoek. Daarbij leert u valkuilen te vermijden door weet te hebben van diverse factoren die van invloed kunnen zijn op deze uitslagen.
 4. Oorzaken, predisponerende factoren en gevolgen van bacteriële urineweginfecties.
 5. Het opstellen van een goed onderbouwd therapieplan. Daarbij leert u verantwoorde keuzes te maken wat betreft het gebruik van antimicrobiële middelen.

 

Opbouw van de cursus

 • Dit start met een ingangstoets. Hierin wordt door middel van korte vragen getoetst op uw basiskennis van een juiste uitvoering en interpretatie van fysisch, klinisch chemisch en sediment onderzoek van de urine. U krijgt bij deze toets alleen een eindcijfer te zien.
 • De theorie die vervolgens wordtbehandeld in Uitvoering en interpretatie van urine onderzoek biedt u tips en tricks voor een juiste uitvoering en interpretatie van het fysisch, klinisch chemisch, sediment en bacteriologisch onderzoek van de urine. Daarbij wordt ook ingegaan op mogelijke valkuilen bij deze onderzoeken.
 • Vervolgens wordt op gedetailleerde wijze vermeld hoe katheterisatie en cystocentese op de juiste manier worden uitgevoerd. De keuze van het materiaal, optimale positionering van het dier, risico’s en mogelijk complicaties van deze handelingen worden duidelijk besproken.
 • De informatie blijft ook na het einde van de cursus beschikbaar in de beeldbank en in het skillslab op het nascholingsplatform.
 • De module over uitvoering en interpretatie van urine onderzoek wordt afgesloten met een uitgangstoets.
 • Hierna volgen de Klinische casuïstieken in het kader van bacteriële urineweginfecties. U maakt daarbij het proces van besluitvorming door zoals u dat ook in de praktijk meemaakt. Diagnostiek, interpretatie en therapie krijgen in deze module de nadruk.
 • Antwoorden die u in de modules heeft gegeven worden opgeslagen, ook als u tussendoor met de module stopt. Bij uw volgende inlogmoment komt u terecht op het punt in de module waar u de vorige keer bent gebleven. Op deze manier is het eenvoudig om te pauzeren.
 • Om het rendement van nascholing te verhogen is zelfreflectie een belangrijk onderdeel van de cursus. Met regelmaat zult u aan het einde van casuïstieken vragen tegenkomen die u doen reflecteren. Aan deze antwoorden is uiteraard geen goed of fout toe te kennen, het beantwoorden van de vragen levert u de benodigde punten op. Besteed hier echter voldoende aandacht aan, want een goede zelfreflectie zorgt ervoor dat u daadwerkelijk de voor u relevante informatie in uw geheugen opslaat.
 • De rubriek Achtergrondinformatie levert relevante, praktische en behapbare informatie, die zeer de moeite waard is om door te nemen.
 • In de rubriek Handleidingen vindt u video’s over juiste instelling van uw microscoop en een juist gebruik van een refractometer.

 

CERTIFICAAT EN EXCLUSIEF NASCHOLINGSLOGO

Heeft u de cursus met goed resultaat doorlopen, dan ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat en een exclusief nascholingslogo, dat automatisch aan uw profiel wordt toegevoegd. Deze cursus levert u 5 CPD – Nascholingspunten op.

 

STUDIETIJD

Gemiddelde studietijd bedraagt 5-8 uur.

 

Online Learning Coordinator: Cathelijn Hoelen
Category: Dierenarts

Mini-cursus: Urine onderzoek in de praktijk – tips voor assistenten

Urine onderzoek is een belangrijke en veel toegepaste vorm van diagnostiek in een diergeneeskundige praktijk. Het standaard urine onderzoek omvat het fysisch onderzoek (met onder andere de bepaling van het soortelijk gewicht), het klinisch chemisch onderzoek (de urinestrip), het sediment onderzoek en in een deel van de gevallen ook het bacteriologisch onderzoek van de urine.

Als paraveterinair dierenartsassistent zal je vaak degene zijn die een groot deel van het urine onderzoek (meestal tot aan het bekijken van het sediment) uitvoert en al lijkt dit misschien simpel, er schuilen diverse valkuilen in dit proces. Deze mini-cursus is erop gericht je handvatten te bieden voor een optimaal verloop van het urine onderzoek, met als doel dat er zoveel mogelijk informatie kan worden verkregen uit een urinemonster. Daarnaast zal het prettig zijn om in gesprek met een eigenaar en/of dierenarts uitgebreidere kennis te hebben over dit onderwerp.

Deze korte cursus, bestaande uit tekst, video, plus een video handleiding voor instelling van microscoop & refractometer, wordt afgesloten met een Quiz. Na goed resultaat levert dit automatisch een nascholingsbadge en certificaat met 1 CPD nascholingspunt op!

Mini-cursus: Obesitas bij de hond en kat

Obesitas, een vergevorderd stadium van overgewicht, is het meest voorkomende probleem in de gezelschapsdierenpraktijk. Ongeveer 25% tot soms wel 50% van de honden en katten die worden aangeboden in de praktijk is te zwaar. Overgewicht kan leiden tot een heel scala aan gezondheidsproblemen.

Het laten afvallen van een hond of kat tot een gezond gewicht is daarom van groot belang, maar niet altijd even gemakkelijk. Crash-diëten, jojo-effect, hongergevoel, verlies van spieren in plaats van verlies van vet, verlies van motivatie … bekend bij mensen, maar zeker ook bij dieren. Dit kan en moet anders!

Als paraveterinair kun je voor het dier, de eigenaar en de praktijk een heel belangrijke rol spelen bij het efficiënt, maar verantwoord laten afvallen van een hond of kat. Deze mini-cursus biedt je alle informatie die je daarvoor nodig hebt.

 

Aan het eind van deze mini-cursus Obesitas bij de hond en kat:

 • Kun je advies geven aan een eigenaar om overgewicht bij hun dier te overkomen.
 • Kun je aan een eigenaar uitleggen wat de gezondheidsrisico’s zijn van overgewicht.
 • Weet je wat de verschillende oorzaken zijn van overgewicht.
 • Kun je aan de hand van de body condition score en de feline body mass index bepalen of een hond of kat te zwaar is.
 • Weet je wat de kracht is van een begeleid afvaltraject en kun je een gewichtsprogramma aan een eigenaar ‘verkopen’.
 • Ben je op de hoogte van de manieren waarop je een eigenaar kunt motiveren.
 • Kun je het ideale eindgewicht bepalen.
 • Weet je welke tussenstappen je qua gewicht aan moet houden om het dier veilig te laten afvallen.
 • Kun je voor hond en kat de dagelijkse energiebehoefte uitrekenen waarop het dier verantwoord afvalt naar het streefgewicht. Daarbij weet je rekening te houden met de activiteit van het dier en of het dier is gecastreerd of niet.
 • Weet je de verschillen tussen het afvaltraject van een kat en dat van een hond.
 • Kun je voor een individueel dier bepalen wat het type voeding moet zijn om af te vallen. Daarbij ken je de voordelen van een professioneel afval dieetvoer.
 • Kun je berekenen wat de hoeveelheid voer moet zijn om het dier verantwoord af te laten vallen. Daarbij kun je omrekenen tussen MJ en kcal.
 • Weet je zowel voor de hond als voor de kat wat de ideale samenstelling is van een dieetvoeding qua percentage eiwit en vezel.
 • Kun je het droge stof gehalte, het vochtgehalte en de hoeveelheid van een bepaalde voedingsstof in droge stof berekenen en weet je waarom dit relevant is.
 • Kun je een eigenaar bij het afvaltraject uitleggen:
  • Wat de beste manier van voeren is.
  • Hoe bedelgedrag kan worden voorkomen.
  • Hoe om te gaan met meerdere dieren (al dan niet op dieet) in huis.
  • Hoe het dier meer lichaamsbeweging kan krijgen.
 • Weet je hoe vaak controlemomenten nodig zijn en wat je moet doen als het dier te veel of te weinig afvalt.
 • Kun je een plan opstellen voor behoud van het bereikte ideale gewicht.

 

Heb je alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvang je hiervoor automatisch een nascholingsbadge en een certificaat met 2,5 nascholingspunten.

 

 

Nascholingsquiz: Leptospirose bij de hond

Bijna dagelijks krijg je in de dierenartsenpraktijk te maken met leptospirose. Meestal gaat het om honden die komen voor vaccinatie en dus preventie van deze besmettelijke aandoening.

Steeds vaker stellen eigenaren hierbij de vraag of  zo’n vaccinatie wel echt nodig is. Sommige eigenaren zijn er zelfs van overtuigd dat vaccineren gevaarlijker is dan de aandoening zelf. Ze vragen zich af hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt dat een hond leptospirose krijgt. En als dat al gebeurt, kan er dan niet gewoon een simpel antibioticumkuurtje worden gegeven?

Om eigenaren goed te woord te kunnen staan, moet je ook als paraveterinair kennis hebben van wat leptospirose inhoudt. Het is van groot belang dat je de gevaren  voor zowel het dier als de mens kent. Zorg er ook voor dat je weet hoe je moet handelen bij een besmetting. Berichten in de media zoals ‘Twee dierenartsassistenten met leptospirose? kunnen zo voorkomen worden.

 Leerdoelen

 • Kennis van wat leptospirose is
 • Kennis van de verschijnselen van leptospirose bij de hond
 • Kennis van de verschijnselen van leptospirose bij de mens
 • Weten hoe leptospirose voorkomen kan worden
 • Weten hoe te handelen bij een verdenking op leptospirose
 • Uitleg aan diereigenaren kunnen geven over leptospirose

  

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel levert je een speciale nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan jouw profiel toegevoegd.