communicatie

Courses tagged with "communicatie"

Chronische hartklepdegeneratie bij de hond

 

Met regelmaat wordt door de dierenarts een hartruis gehoord bij honden. Bij kleine en middelgrote honden met een hartruis of klachten passend bij hartfalen is er vaak sprake van een chronische hartklepaandoening. Deze aandoening wordt officieel myxomateuze klepdegeneratie genoemd, maar is ook bekend als endocardiose en mitralis insufficiëntie. Voor de eigenaar is het vaak schrikken dat hun hond een hartafwijking heeft. Wanneer het nieuws goed tot de eigenaar is doorgedrongen, zit deze vaak nog met allerlei vragen.

Als paraveterinair ben je degene die eventuele hartmedicatie mee geeft en ben je het eerste aanspreekpunt voor de eigenaar. Het is dan fijn als je de eigenaar zelf kunt uitleggen wat er aan de hand is met zijn of haar hond en waarvoor de medicatie eigenlijk dient. In dit artikel wordt daarom chronische hartklepdegeneratie behandeld vanaf de anatomie tot aan de prognose.

 

Een goed resultaat met de bijbehorende quiz , het lezen van bovenstaand artikel en het beantwoorden van de open vraag 'Voorbereiding op een spoedgeval' levert u een nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

 

Heb je dit artikel en de bijbehorende quiz doorlopen, dan:

 • Ken je de anatomie van het hart.
 • Weet je wat de functie is van de diverse hartkleppen.
 • Weet je wat myxomateuze klepdegeneratie precies is en wat de gevolgen ervan zijn voor het dier.
 • Weet je welke rassen gevoelig zijn voor deze aandoening.
 • Kun je aan een eigenaar het belang van jaarlijkse controle duidelijk maken.
 • Ken je de mogelijke symptomen.
 • Ken je de indeling in de stadia A, B1, B2, C en D.
 • Weet je op welke manieren de diagnose kan worden gesteld.
 • Ken je de meest ideale opnamerichtingen voor röntgenfoto’s.
 • Weet je op welke manieren myxomateuze klepdegeneratie goed kan worden gemonitord.
 • Kun je de eigenaar uitleggen waar hij of zij thuis bij de hond op moet letten.
 • Weet je wat je moet voorbereiden voor de komst van een benauwde hartpatiënt.
 • Weet je waaruit de spoedbehandeling globaal bestaat.
 • Ken je de verschillende onderdelen van de lange termijn behandeling.
 • Weet je in welk stadium van de aandoening er met hartmedicatie zal worden gestart.
 • Weet je wat de gemiddelde levensverwachting is van een hond met myxomateuze klepdegeneratie.
 • Kun je antwoord geven op veelvoorkomende vragen over deze aandoening.

Alles draait om communicatie

Als dierenartsassistent paraveterinair ben je vaak het eerste aanspreekpunt van de praktijk. Hoewel je mogelijk dacht vooral met dieren bezig te zijn in de praktijk, ben je er intussen wel achter gekomen dat het omgaan met klanten nog veel belangrijker is. Dat laatste valt niet altijd mee, want net zoals huisdieren komen klanten ook in allerlei soorten en maten: de “ik heb dokter Google-geraadpleegd”  klant, de onzekere klant, de efficiënte klant, de boze klant, de emotionele klant, de klant met medische kennis, de klant met een lager dan gemiddeld IQ, enzovoort. Deze klanten vragen om een verschillende benadering. In alle gevallen is het echter belangrijk om professioneel en klantvriendelijk te blijven en goed te communiceren.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel 'Alles draait om communicatie' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 CPD - Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Lastige situaties trotseren door goede communicatie

In het artikel “Alles draait om communicatie” wordt de basis van communicatie in de praktijk besproken. Er zijn echter tal van situaties te bedenken waarin je meer nodig hebt dan deze basiscompetenties. In het artikel “De Rol van de assistent bij spoedgevallen” geeft Maartje Douwes aan hoe je als assistent in de praktijk om kunt gaan met spoedpatiënten. Hoe ga je echter om met boze en agressieve klanten, met fouten die gemaakt worden en met de euthanasie van een huisdier? Dit artikel gaat in op deze moeilijke situaties in de praktijk.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel 'Lastige situaties trotseren door goede communicatie' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Adviserend verkopen in de praktijk

De assistent aan de balie is het visitekaartje van de praktijk. De meeste dierenartsen hebben dit gelukkig inmiddels begrepen. Maar dat een goed getrainde assistent aan de balie kan zorgen voor een verhoging van de omzet, is nog steeds niet bij iedere dierenarts doorgedrongen.

Mini-cursus: De allergische huidpatiënt

Allergische huidklachten komen vaak voor bij honden en katten, het zijn problemen die soms veel tijd en inspanning vergen om ze op te lossen. In deze mini-cursus over allergie bij honden en katten zetten we alle informatie rondom allergische huidklachten overzichtelijk voor je op een rijtje.

De volgende leerdoelen komen daarbij aan bod:

 • Welke vormen van allergie kennen we?
 • Hoe uiten deze vormen van allergie zich?
 • Hoe wordt de definitieve diagnose allergie gesteld?
 • Hoe kan ik als paraveterinair het dier en de eigenaar met raad en daad bijstaan?

Je krijgt een update van de laatste inzichten op het gebied van allergie bij honden en katten. Het artikel sluit af met een stappenplan voor het opwerken van de allergische huidpatiënt, dit is een handig overzicht om er later nog eens bij te pakken. Na het bestuderen van de tekst kun je je kennis testen met de bijbehorende quiz-vragen!

ASSESSMENT

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het bijbehorend artikel levert je automatisch een nascholingsbadge met 2 Nascholingspunten op!

Top tips voor een multi-cat huishouden

Meerdere katten in huis – Het geheim achter een harmonieuze samenleving

Wanneer er meerdere katten samenleven in een huishouden, is er lang niet altijd sprake van een harmonieuze samenleving. Spanningen tussen de katten kunnen zorgen voor chronische stress en (daarmee) lichamelijke klachten. Als paraveterinair is het belangrijk de eigenaar uit te kunnen leggen waarom het stellen van een diagnose en het behandelen van het probleem belangrijk is. Veel eigenaren ervaren het namelijk niet als een probleem wanneer hun katten niet met elkaar door een deur kunnen. Door eigenaren te laten begrijpen wat een kat is, hoe katten communiceren en wat katten nodig hebben, zijn veel problemen te verhelpen en te voorkomen. Je draagt hiermee bij aan een beter welzijn van zowel de katten als de eigenaren. Als eigenaren weten waar op te letten, zullen ze eerder aan de bel trekken als er toch iets niet goed gaat. Dit versterkt ook nog eens de band tussen de eigenaar en de dierenartsenpraktijk.

In dit artikel leer je waarom er problemen tussen katten in een multi-cat huishouden kunnen ontstaan, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe je ze in kaart kunt brengen. Ook kun je na het lezen van dit artikel basisadviezen aan eigenaren geven om spanningen tussen katten te verminderen en te voorkomen.

Heb je alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvang je hiervoor automatisch een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt.

Dierenartsen kunnen goed omgaan met agressieve dieren, maar hoe zit het met agressieve klanten?

Begin oktober 2017 publiceerde de British Veterinary Association (BVA) te Londen de uitkomst van een recentelijk gehouden enquête onder haar leden. Hierin gaf 89% van de gezelschapsdierenartsen aan dat zij of een van hun medewerkers in de afgelopen periode zijn geïntimideerd door agressief taalgebruik en/of – agressief gedrag van een klant. Terwijl bijna de helft van de responderende dierenartsen aangeeft zich bedreigd te voelen door acties en/of intimiderend taalgebruik van hun klanten, is het met name het baliepersoneel dat de eerste ‘klappen’ opvangt. Daarnaast zijn het met name jonge- en vrouwelijke dierenartsen die significant meer kans lopen om een of andere vorm van intimidatie te ervaren.

 

Category: Dierenarts

Miscommunicatie tussen dierenartsen en cliënten

Miscommunicatie zorgt voor veel problemen tussen dierenartsen en cliënten. Ook verkeerde of ontoereikende procedures leiden tot knelpunten. Christine Magrath van de Veterinary Defence Society uit Groot Brittannië en Ierland beveelt praktiserende dierenartsen onder meer een goede klachtenprocedure aan. Ter ondersteuning geeft zij een reeks van aanbevelingen, geënt op de Engelse praktijk.

Category: Dierenarts

Adviesbrief Criteria voor het kiezen van een goede dierenartsenpraktijk

Misschien bent u voor het eerst in uw leven trotse eigenaar geworden van een huisdier en bent u op zoek naar een fijne dierenarts. Misschien heeft u juist al ruimschoots ervaring met dierenartsen en weet u precies wat u zoekt in een dierenartsenpraktijk. Het kan zijn dat u al jarenlang naar een en dezelfde dierenarts gaat, maar het kan ook zijn dat u regelmatig met uw dier verschillende dierenartsen bezoekt. Dit laatste kan financiële redenen hebben (de prijzen variëren nou eenmaal per praktijk) of het kan puur vanuit praktisch oogpunt zijn (de praktijk die op dat moment in verband met huis of werk het dichtst bij is).

Heeft u echter weleens stil gestaan bij het feit dat er enorm grote verschillen bestaan tussen dierenartsenpraktijken?

 

 • Hoe is bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de dierenarts in geval van een spoedgeval?
 • Houdt de dierenarts zijn of haar kennis wel up-to-date?
 • Weet u waar uw dier terecht komt als u hem of haar bij de dierenarts aflevert voor een operatie of gebitsbehandeling?
 • Hoe zien de opname en de operatiekamer eruit en met wat voor apparatuur wordt er gewerkt?
 • Begrijpt u altijd precies wat u afrekent aan het einde van een consult, opnameperiode of operatie en weet u waar dit op gebaseerd is?
 • Op de website van bijna iedere dierenartsenpraktijk zult u wel teksten tegenkomen in de trant van  ‘Hoge kwaliteit’ en ‘De beste zorg’, maar wat houdt dat precies in? 

 

Om u te helpen bij het maken van uw keuze en/of tevreden te houden met uw gemaakte keuze vindt u in deze VetVisuals adviesbrief een overzicht van de zaken waarop u het beste kunt letten bij het kiezen van de juiste dierenarts. Deze punten, in willekeurige volgorde weergegeven, vormen tevens de criteria voor een goede dierenartsenpraktijk!

 

Category: Voorlichting