Gedrag

Courses tagged with "Gedrag"

Feline orofacial pain syndrome (FOPS) en feline hyperesthesia syndrome (FHS)

Feline orofacial pain syndrome (FOPS) en feline hyperesthesia syndrome (FHS) zijn twee relatief bekende aandoeningen bij katten. Vanuit de humane literatuur weten we dat dergelijke syndromen ontzettend pijnlijk en heel irritant kunnen zijn. Maar wat houden FOPS en FHS nou precies in?

Wetenschappelijk onderzoek naar beide aandoeningen bij katten is summier, maar in het humane veld zijn vergelijkbare aandoeningen zeer extensief beschreven. Medicamenteuze therapie opties zijn dan ook voor een deel afgekeken van wat humaan effectief blijkt te zijn.

U wilt een kat die wordt gepresenteerd met klachten passend bij deze aandoeningen natuurlijk niet missen. Maar hoe herkent u zo’n patiënt? Wat zijn de differentiaaldiagnoses? Wat zijn de mogelijke oorzaken? En kunnen we iets doen om herhaling te voorkomen?

Beide aandoeningen zijn klinisch relevant. Het is dan ook belangrijk om over voldoende informatie te beschikken. Alleen op die manier kunt u de eigenaar adequaat informeren over wat er speelt en waarom het voor de kat zo belangrijk is om een behandeling in te stellen.

Herkent u uw volgende patiënt met FOPS of FHS? Na het lezen van dit artikel heeft u daarin alle vertrouwen!

 

Heeft u alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvangt u hiervoor automatisch een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt.


Category: Dierenarts

Handleiding Juniorenconsult

De periode tussen de laatste puppy- of kittenvaccinatie en de gezondheidscontrole met vaccinatie op ruim een jaar leeftijd is lang. In deze periode ontwikkelt het dier zich als het ware van peuter tot puber: het dier groeit enorm, wisselt het melkgebit voor een volwassen gebit, ontwikkelt gewenst (en helaas vaak ook wel wat ongewenst) gedrag, en wordt geslachtsrijp.

Deze grote veranderingen vragen om monitoring en begeleiding! Het voorkomen van problemen is namelijk beter dan genezen. Daarnaast geldt dat hoe eerder afwijkingen worden opgespoord, hoe beter het is voor het dier, maar ook voor de eigenaar.

Het aanbieden van juniorenconsulten (juniorenbegeleiding / juniorenprogramma’s) in de praktijk is de oplossing voor dit ‘probleem’. Voor deze consulten ben jij als dierenartsassistent-paraveterinair de beste persoon!

Hoe ziet juniorenbegeleiding eruit? Op welke leeftijd plan je zoiets in, op welke punten controleer je de hond of kat en wat adviseer je de eigenaar?

Volg deze handleiding en je kunt direct aan de slag in de praktijk!

Category: CONSULT

Angst bij een bezoek aan de dierenartsenpraktijk

Veel dieren ervaren angst bij een bezoek aan de dierenarts. Tijdens de 11e International Veterinary Behaviour Meeting (IVBM) 2017 werden er verschillende onderzoeken gepresenteerd over het effect van de omgang met de dieren in de dierenartsenpraktijk en de toepasbaarheid van snelwerkende psychofarmaca. Zowel aanpassingen aan de omgeving, als gedragsmodificatie en psychofarmaca kunnen goed ingezet worden om een bezoek aan de dierenarts minder beangstigend te maken voor het dier.

Als het dier eenmaal een positieve associatie heeft gelegd met het bezoek aan de dierenarts, is dat bevorderlijk voor het welzijn van het dier. Daarnaast is het goud waard voor de klantenbinding. Tot slot bespaart u tijd, doordat het dier zich veel beter zal laten onderzoeken en behandelen, en zullen zowel dierenartsen als paraveterinairen meer plezier ervaren in hun werk.

Dit artikel biedt u de basis voor het vormen van een plan van aanpak om angst voor de dierenarts te remmen. Daarbij leert u hoe u hierbij kortwerkende psychofarmaca kunt inzetten.

Heeft u alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvangt u hiervoor automatisch een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt.

Category: Dierenarts

Vijf psychofarmaca waar iedere dierenarts bekend mee zou moeten zijn

Wereldwijd is diergedrag een onderbelicht onderwerp binnen de studie diergeneeskunde. Dit terwijl veel fysieke problemen zich uiten in veranderingen in gedrag. Gedragsproblemen nemen toe met de tijd.  Vroegtijdig en adequaat ingrijpen is daarom van groot belang. Met behulp van psychofarmaca kan het leervermogen van dieren verbeterd worden, zodat gedragsmodificatie sneller effect heeft en meer kans van slagen. Met angst onderdrukkende medicatie kan het leven van het dier minder moeilijk gemaakt worden. Tijdens het seminar Veterinary Behavioural Medicine maart 2016 sprak Karen L. Overall, MA, VMD, PhD, DACVB, Senior Research Scientist, Biology Department, University of Pennsylvania, Editor-in-Chief, Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, vol passie over dit onderwerp en belichtte vijf psychofarmaca die kunnen helpen bij honden en katten met gedragsproblemen.

Category: Dierenarts

Video: Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken

"Geen kat om zonder handschoenen aan te pakken" vertelt de eigenaar voordat de mand opengaat. Hoe ga je om met een angstige kat in de praktijk? VetVisuals heeft een aantal korte video's geproduceerd in samenwerking met ISFM en Martha Cannon BA VetMB DSAM(fel), RCVS recognised Specialist in Feline Medicine, mede-eigenaar van de Oxford Cat Clinic. Kijk zelf en leer van deze praktische tips!

 

Top tips voor een multi-cat huishouden

Meerdere katten in huis – Het geheim achter een harmonieuze samenleving

Wanneer er meerdere katten samenleven in een huishouden, is er lang niet altijd sprake van een harmonieuze samenleving. Spanningen tussen de katten kunnen zorgen voor chronische stress en (daarmee) lichamelijke klachten. Als paraveterinair is het belangrijk de eigenaar uit te kunnen leggen waarom het stellen van een diagnose en het behandelen van het probleem belangrijk is. Veel eigenaren ervaren het namelijk niet als een probleem wanneer hun katten niet met elkaar door een deur kunnen. Door eigenaren te laten begrijpen wat een kat is, hoe katten communiceren en wat katten nodig hebben, zijn veel problemen te verhelpen en te voorkomen. Je draagt hiermee bij aan een beter welzijn van zowel de katten als de eigenaren. Als eigenaren weten waar op te letten, zullen ze eerder aan de bel trekken als er toch iets niet goed gaat. Dit versterkt ook nog eens de band tussen de eigenaar en de dierenartsenpraktijk.

In dit artikel leer je waarom er problemen tussen katten in een multi-cat huishouden kunnen ontstaan, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe je ze in kaart kunt brengen. Ook kun je na het lezen van dit artikel basisadviezen aan eigenaren geven om spanningen tussen katten te verminderen en te voorkomen.

Heb je alle onderdelen met een goed resultaat afgesloten, dan ontvang je hiervoor automatisch een nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt.

Artikelen Gedrag

Stress en onzindelijkheid bij de kat

Onzindelijkheid is een van de meest voorkomende gedragsproblemen bij katten en een belangrijke reden voor katteneigenaren om aan te geven dat ze afstand van hun kat willen doen. Er zijn maar weinig eigenaren, die het jarenlang volhouden met een onzindelijke kat en de relatie tussen eigenaar en kat komt vaak zwaar onder druk te staan als de kat besluit het bed, het vloerkleed of de zitbank als kattenbak te gebruiken.

 

Geriatrische (gedrags)problemen bij katten

Danielle Gunn-Moore is professor of Feline Medicine aan de universiteit van Edinburg en heeft naast haar grote liefde voor katten ook uitzonderlijk veel kennis over kattengeneeskunde en kattengedrag, die ze op een sprankelende en interactieve wijze met anderen deelt. De kattengedragsdag september 2013 in Nederland was dan ook een unieke gelegenheid om haar te horen spreken over haar favoriete dier: de kat en in dit geval de ouder wordende kat.

 

Dementie bij de kat

De levensverwachting van katten neemt toe door verbetering van de veterinaire zorg en voeding. Er zijn momenteel meer oude katten dan ooit. Ook menig Nederlandse dierenarts ziet het aantal oude katten in zijn/haar praktijk toenemen. Onder deze groep katten ziet men regelmatig veranderd gedrag en gedrag dat door de eigenaar als ‘dement’ wordt beschreven. Gedragsveranderingen bij oudere katten kunnen vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld hyperthyreoidie, een hersentumor, verlatingsangst of cognitieve dysfunctie. Als alle medische oorzaken uitgesloten kunnen worden kan de diagnose cognitieve disfunctie gesteld worden.

 

Omgaan met agressieve katten in de praktijk

Het gedrag van de kat, en vooral het omgaan met katten in de praktijk staat volop in de schijnwerpers. Begin 2008 hield de Belgische dierenarts Christine Halsberghe, tijdens het château vétérinaire, een interessante voordracht met veel film- en beeldmateriaal over het omgaan met agressieve katten in de dierenartsenpraktijk. Een zelfgemaakt film bracht levensecht in beeld, hoe een kat het ervaart om vanuit zijn vertrouwde en veilige omgeving, na gevangen te zijn, opgesloten wordt in een transportmand, vervoerd wordt in een auto, om uiteindelijke allerlei spannende onderzoeken te ondergaan in een vreemde omgeving, de dierenartsenpraktijk. Zowel de angst als de frustratie die zich intussen hebben opgebouwd kunnen leiden tot agressie. Hoe ga je daar nu het beste mee om en voorkom je ongevallen voor jezelf en andere medewerkers in de praktijk?

 

Natuurlijk kattengedrag

Op 30 september 2008 hield Sarah Heath, dierenarts en specialist op het gebied van gedrag en gedragsproblemen bij de kat, een aantal lezingen over gedrag en gedragsproblemen bij de kat. Haar eerste lezing gaf meer inzicht in het sociale gedragspatroon van katten en hun onderlinge communicatie. Daarna volgde een lezing over het evenwicht tussen gezondheid en socialisatie, het omgaan met katten in de dierenartsenpraktijk, het omgaan met meer katten in één huis en de aanpak van onzindelijkheid. Hieronder volgt een verslag van haar lezing over een katvriendelijke praktijk.

 

Handige tips voor het omgaan met katten in de praktijk

Tijdens het ESFM Feline Congress 2007 in Praag gaven kattenspecialisten Sheila Robertson (College of Veterinary Medicine,University of Florida,US) en Margie Scherk (Cats only Veterinary Clinic in Vancouver, Canada) handige tips voor het hanteren van katten in de praktijk.

 

Is mijn hond Alle Dagen Heel Druk?

Mijn hond heeft ADHD. Hoe vaak hoor je dit niet op de dierenartsenpraktijk als er een eigenaar met een jonge actieve hond op consult komt. Bestaat er eigenlijk wel ADHD bij honden? Of is het getoonde gedrag gewoon het gevolg van een tekort aan lichamelijke én geestelijke activiteit van de hond? Dr. Matthijs Schilder probeert hier de antwoorden op te vinden.

 

Overactief of hyperactief?

Steeds vaker melden eigenaren zich met een ADHD-hond bij een gedragstherapeut, lezen we op de website van DogVision. Of dit ook betekent dat het aantal ADHD-honden toeneemt, vragen we aan dr. Matthijs Schilder die als etholoog werkzaam is bij Dier, Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Neemt het aantal hyperactieve honden explosief toe? En wanneer is een hond eigenlijk hyperactief en hoe stel je die diagnose?

 

Stress bij de kat; gedragsprobleem, of niet?

Het artikel 'Natuurlijk kattengedrag' is samengesteld naar aanleiding van diverse lezingen van dierenarts en gedragsdeskundige Sarah Heath. Een praktische aanvulling hierop vormden de lezingen van gedragsdeskundige Vicky Halls, die tijdens het 13e château vététerinaire (2008) enthousiast sprak over stress bij de kat. In haar eerste lezing gaf Vicky Halls een overzicht van soorten  gedragsproblemen, stress, het gebruik van een algemene vragenlijst in de praktijk om gedragsproblemen in kaart te brengen en ze besloot met enkele algemene adviezen. Haar tweede lezing bestond voornamelijk uit praktijkvoorbeelden van gedragsproblemen: welke specifieke vragen kunnen gesteld worden, gevolgd door praktische tips.

 

Van de katvriendelijke praktijk…naar een katvriendelijk huis!

Gedragsproblemen spelen zich af in de huiselijke omgeving, die vaak lang niet zo katvriendelijk is als de eigenaar denkt. Gedragsproblemen worden niet altijd erkend en er wordt pas hulp gezocht als de eigenaren zelf problemen ondervinden als onzindelijkheid, FLUTD, agressie etc. Sarah Heath gaf meer inzicht in het sociale gedragspatroon van katten, hun onderlinge communicatie en het omgaan met meerdere katten in één huis.

 

Agressieve honden: Probleem van de 21ste eeuw?

Epidemiologische data laten zien dat elk jaar 1 % van de Belgische bevolking(100.000 mensen) behandeld wordt voor de gevolgen van een hondenbeet. In de UK is dit aantal 250.000 en in de USA 800.000. In Nederland wordt dit aantal geschat op minder dan 50.000, maar waarschijnlijk wordt 50 % van de hondenbeten niet gerapporteerd. Statistieken in de UK laten zien dat de het aantal hondenbeten met 40 % is gestegen in de afgelopen vier jaar. In Nederland is het aantal beten de afgelopen jaren niet gedaald, ondanks de regeling agressieve honden.

 

Gedragsproblemen: Te ingewikkeld voor dierenarts en assistent?

Gedragsproblemen kunnen de band tussen huisdiereigenaar en huisdier ernstig verstoren. Onderzoeken tonen aan dat in de USA 87 % en in Melbourne, Australië, 65 % van de cliënten van dierenartsen vinden dat hun hond een gedragsprobleem heeft. De afgelopen jaren is er een explosieve toename geweest van gedragsdeskundigen en gedragstherapeuten, zowel voor de hond als de kat. Toch zal een honden- of katteneigenaar vaak eerst bij de dierenarts aankloppen voor advies. De dierenarts wordt immers gezien als de deskundige die alle facetten van het dier kent. Hoe gaan wij hiermee om? Kevin Stafford MVB, Msc, Phd,FRCVS, MACVSc, Massey University, New Zealand ging tijdens zijn lezing op het WSAVA congres 2008 in Dublin hier uitgebreid op in.

 

Blaffen: probleem en aanpak

Blaffen is natuurlijk een normaal gedrag en blaffen als verdediging van het territorium is waardoor de hond de functie als bewaker gekregen heeft. In de stedelijke situatie is onophoudelijk hard blaffen echter een probleem. Buren zullen klagen en de eigenaar zal vaak bij de dierenarts aankloppen voor een oplossing. Kevin Stafford MVB, Msc, Phd,FRCVS, MACVSc, Massey University, New Zealand ging tijdens het WSAVA congres 2008 in Dublin uitgebreid op dit onderwerp in.

 

Chemische communicatie bij de hond en kat

Dat dieren met elkaar en hun eigenaren communiceren is bekend. Over de belangrijke rol van chemische communicatie tussen honden en katten is veel minder bekend. Dierenarts Patrick Pageat uit Frankrijk hield een tweetal voordrachten over deze chemische communicatie tussen honden en katten met aandacht voor het mechanisme van deze communicatievorm aangevuld met enkele illustrerende casuïstieken. Dierenarts Christine Halsberghe uit België besprak in haar lezing ‘omgaan met agressieve katten in de dierenartsenpraktijk’, onder andere enkele onderzoeken naar het gebruik van feromonen bij de kat en gaf verschillende praktische tips voor het gebruik van feromonen in de praktijk.

Gestoorde cognitieve functie bij de hond

In de praktijk ziet men meer dan ooit tevoren honden uit de wat oudere leeftijdscategorieën. De gemiddelde leeftijd van honden in ontwikkelde landen is verhoogd – meer dan 25% van de honden in Europa wordt als senior beschouwd. Dit is een weerspiegeling van de humane populatie. Tevens een weerspiegeling hiervan is het feit dat de verhoogde leeftijd bij honden resulteert in een toename van degeneratieve veranderingen in orgaansystemen zoals het cardiovasculaire-, het musculoskeletaire-, het endocriene- en het renale stelsel. Gedurende de laatste twee decennia zijn gedragsfysiologen en dierenartsen het er over eens geworden dat er meetbare en definieerbare veranderingen in de hersenfunctie van honden optreden die verband houden met de leeftijd.

 

Nascholingsquiz

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het artikel 'Gestoorde cognitieve functie bij de hond' levert u een nascholingsbadge met 1 CPD - Nascholingspunt op!

 

Category: GERIATRIE

Praktisch nieuws in de neurologie

Op het november congres 2017 in Helsinki van de European Society of Veterinary Neurology en European College of Veterinary Neurology werden ook dit jaar weer veel nieuwe inzichten gepresenteerd op diverse gebieden in de veterinaire neurologie.

Het algemene thema was 'Healthy ageing'. Er is dan ook veel tijd besteed aan belangrijke verouderingsprocessen in het centrale zenuwstelsel bij mens en dier. Voor de clinicus waren de onderzoekspresentaties nog relevanter. Diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de behandeling van een patiënt in status epilepticus, prevalenties van infectieuze aandoeningen en diagnostische mogelijkheden werden gepresenteerd. Steeds meer puzzelstukjes binnen de veterinaire neurologie vallen op hun plaats!

Welke nieuwe kennis die tijdens het congres gepresenteerd werd, is specifiek van belang voor de eerstelijnspracticus? Zijn er aanleidingen om de eerstelijns aanpak van bepaalde patiënten aan te passen? Is intranasale toediening van midazolam bijvoorbeeld beter in het couperen van een epileptische aanval dan rectale toediening van diazepam?

Wilt u op de hoogte zijn van deze nieuwste ontwikkelingen? Lees dit artikel!

Category: Dierenarts