Help with Search courses

Te hoge bloeddruk: een onderschat probleem bij oudere katten!

In juni van dit jaar (2023) had het Journal of Feline Medicine and Surgery een Nederlands tintje. Drs. Marieke Knies (specialist in opleiding interne geneeskunde en fervent kattenliefhebster) publiceerde samen met Prof. dr. Hans Kooistra en Prof. dr. Erik Teske haar onderzoek naar de prevalentie van systemische arteriële hypertensie bij oudere katten in Nederland.*

Wat blijkt? Persisterende hypertensie komt bij oudere katten vaker voor dan voorheen werd gerapporteerd. Een onderschatte aandoening dus, die voor forse schade kan zorgen aan ogen, nieren, hart en centraal zenuwstelsel!

Daarnaast blijkt bij een significant deel van de oudere katten met een systolische bloeddruk boven de 160 mmHg sprake te zijn van situationele hypertensie (de vroegere ‘witte jas hypertensie’).

Wat dit voor betekenis heeft voor de praktijk, leest u in dit artikel.

Mini-cursus Hypertensie bij de kat 2.0

Nieuwe inzichten over hypertensie bij de kat hebben eind 2018 geleid tot een nieuw ACVIM consensus statement. VetVisuals blijft uiteraard niet achter: de mini-cursus Hypertensie bij de kat is geheel herzien! Up-to-date voor wat betreft het veranderde management van de kat met een hoge bloeddruk, voorzien van een praktisch en printbaar protocol opdat u direct aan de slag kunt, en omgetoverd in een nieuwe en overzichtelijke stijl!

“Waarom al deze ophef over hypertensie?” vraagt u zich misschien af… is deze aandoening werkelijk zo relevant?

Het antwoord is: ja, absoluut! Hypertensie wordt bij mens en dier ook wel een ‘sluipmoordenaar’ genoemd. Zonder dat u het in eerste instantie in de gaten heeft, kan er in het lichaam al veel schade optreden als gevolg van een verhoogde bloeddruk. Met name ogen, hart, hersenen en nieren zijn slachtoffer. Helaas is deze schade na normalisering van de bloeddruk lang niet altijd reversibel. Akelig voor zowel kat als eigenaar!

Voorkom deze problemen door screening! Weet welke katten een risico lopen op een verhoogde bloeddruk (en dat zijn er meer dan u denkt!) en voer bloeddrukmetingen bij deze dieren uit.

Steeds meer dierenartsenpraktijken schaffen tegenwoordig apparatuur aan om bloeddrukmetingen te kunnen verrichten, een goede zaak! Helaas staat in veel praktijken het bewuste apparaat echter stof te verzamelen achter in de kast. Waar komt deze aarzeling om een bloeddrukmeting uit te voeren vandaan? Zien we massaal op tegen het uitvoeren van de meting zelf (gestresste katten, het moeten bezitten van vooral veel geduld en het ruim inplannen van de diagnostiek qua tijd) of tegen de interpretatie van de verkregen bloeddrukwaarden? Of weten we eigenlijk niet goed in welke gevallen het verstandig is een bloeddrukmeting uit te voeren? In de praktijk blijkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom hypertensie.

 

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • Er nieuwe grenswaarden zijn gekomen voor de bloeddruk bij de kat, opgesteld aan de hand van het vernieuwde ACVIM consensus statement?
 • Bij ongeveer 1 op de 3 katten met chronische nierinsufficiëntie sprake is van hypertensie?
 • Tot bijna de helft van de katten met hypertensie neurologische afwijkingen vertoont?
 • Een bloeddruk van “slechts” 168 mmHg al kan leiden tot oculaire schade?
 • Zonder acclimatisatie voorafgaand aan bloeddrukmeting de systolische bloeddruk ten gevolge van stress tot wel 75 mmHg hoger kan worden?
 • De resultaten van oscillometrische bloeddrukmeting het beste op een laptop kunnen worden afgelezen teneinde betrouwbare resultaten te krijgen?

Wat is vervolgens uw plan zodra u hypertensie heeft gediagnosticeerd bij een kat? Welke medicatie zet u in en wanneer voert u bloeddrukcontroles uit? Is dit voor iedere kat gelijk of laat u dit afhangen van de hoogte van de bloeddruk, de aan- of afwezigheid van eind-orgaan schade, en het type medicatie?

Hoogste tijd voor meer duidelijkheid! Aan de hand van de vernieuwde ACVIM consensus statement, uitgebreid onderzoek van wetenschappelijke literatuur door Cathelijn Hoelen DVM en praktische tips van Sarah Caney, Specialist in Feline Medicine, heeft VetVisuals deze mini-cursus Hypertensie bij de kat 2.0 voor u vormgegeven. Hiermee bent u geheel op de hoogte van de laatste adviezen omtrent management van katten met hypertensie.

 

 • Deel I biedt u informatie over de oorzaken en schadelijke gevolgen van hypertensie bij de kat en beschrijft in welke gevallen het uitvoeren van een bloeddrukmeting gewenst is.
 • Deel II gaat in op de praktische uitvoering van bloeddrukmeting bij de kat, bespreekt de voor- en nadelen van Doppler en oscillometrische techniek en geeft tips voor het verkrijgen van meer betrouwbare resultaten.
 • Deel III helpt u bij de interpretatie van de bloeddrukwaarden, gaat in op monitoring van de patiënt en bespreekt de therapie mogelijkheden en prognose van de kat.

 

Leerdoelen van de mini-cursus

Aan het eind van de mini-cursus Hypertensie bij de kat 2.0:

 • Heeft u uitgebreide kennis over de oorzaken en schadelijke gevolgen van hypertensie bij de kat.
 • Weet u in welke gevallen het uitvoeren van een bloeddrukmeting gewenst is.
 • Beheerst u voldoende vaardigheden om zelfstandig een bloeddrukmeting bij de kat uit te voeren.
 • Kent u de voor- en nadelen van Doppler en oscillometrische techniek.
 • Bent u in staat om bloeddrukwaarden op de juiste wijze te interpreteren.
 • Bent u op de hoogte van de beste manier van monitoring voor iedere individuele patiënt.
 • Weet u welke therapie mogelijkheden beschikbaar zijn en kan u per patiënt de therapie nauwkeurig op maat afstellen.
 • Bent u in staat om een inschatting te maken van de prognose van de kat.

Telmisartan tegen hypertensie: wat is het en wat doet het?

In mei 2018 is een nieuw product op de markt gekomen: telmisartan 10 mg/ml. Een oraal toe te dienen oplossing met als registratie de behandeling van hypertensie bij de kat. Het middel is effectief en veilig en gebruik ervan wordt onderschreven door Europees Specialisten Cardiologie. Hoog tijd dus voor een update! Telmisartan tegen hypertensie: wat is het en wat doet het?

 Feline hypertension

 
 • Series 1: Diagnosis of systemic hypertension: patient selection, equipment and protocols
 • Series 2: Interpretation of Doppler blood pressure readings and successful long-term management of feline patients with systemic hypertension.

Video feline hypertension

 

Feline Hypertension