Help with Search courses

Levershunts: Tips voor opsporing & behandeling

Levershunts bestaan in aangeboren en in verkregen vorm en kunnen zeer grote gevolgen hebben. Ze zorgen met name voor een hyperammoniëmie resulterend in verschijnselen van hepato-encephalopatie, waarbij het dier zelfs in coma kan raken!

Het opsporen van deze aandoening is dan ook essentieel.

 • Maar bij welke honden- en kattenrassen moet u extra alert zijn?
 • Is het ook mogelijk dat een hond van middelbare of oudere leeftijd een levershunt heeft?
 • Welke symptomen kunnen een eigenaar opvallen?
 • Wat zijn levershunt gerelateerde afwijkingen die u kunt aantreffen bij het klinisch onderzoek, bloedonderzoek en urine onderzoek?
 • Overweegt u weleens de mogelijkheid van een levershunt bij een sterk vertraagde recovery na anesthesie?
 • Welke aanvullende onderzoeken kunt u het beste inzetten?
 • Weet u welke diagnostische test voor levershunts (mits op correcte wijze uitgevoerd) geen vals positieve of vals negatieve uitslagen geeft? 

Als conservatieve therapie kan worden gestart met een eiwitarm dieet en lactulose. Hiermee wordt echter geen definitieve genezing bereikt. Gelukkig is er op het gebied van levershunt behandeling de laatste jaren belangrijke vooruitgang geboekt! Zo is bijvoorbeeld de techniek van coiling door middel van een transveneuze aanpak weinig invasief, kent het slechts minimale complicaties en geeft het klinisch zeer goede resultaten.

Doe het dier en de eigenaar een plezier en zorg ervoor dat u levershunts weet op te sporen en dat u op de hoogte bent van de verschillende therapeutische mogelijkheden. Dit artikel is de ideale samenvatting over levershunts. Het is beknopt, biedt praktische tips en toont mooi beeldmateriaal uit de praktijk. Starten maar!

Nieuwe inzichten omtrent galblaasmucoceles

Galblaasmucocele, een met mucus gevulde, verwijde galblaas, wordt in toenemende mate gediagnosticeerd. Er wordt steeds meer bekend omtrent de etiologie van galblaasmucoceles, wat van belang is om een goed  diagnostisch en therapeutisch plan voor de patiënt te kunnen opstellen.

Hoewel een galblaasmucocele een toevalsbevinding kan zijn, kan het ook snel een levensbedreigende situatie opleveren. Daarom is het van belang om eigenaren van patiënten met een galblaasmucocele  te motiveren tot een cholecystectomie. De lange termijn prognose na deze ingreep is over het algemeen zeer gunstig.

Koper geassocieerde hepatitis in honden

Onderzoek heeft aangetoond dat bij ongeveer ⅓ van de gevallen van primaire hepatitis bij de hond, koper een rol speelt in de pathogenese. De betrokkenheid van koper lijkt zich niet te beperken tot de tot nu toe bekende rassen. Sterker nog, koperstapeling wordt ook gezien in veel kruisingen. Omdat behandeling in een vroeg stadium van de ziekte het meest effectief is, is het belangrijk om de diagnose zo snel mogelijk te stellen. Hoe u dat doet, leest u in dit artikel.

Een klinische benadering van cholangitis bij de kat

Een kat die misselijk is, niet wil eten en braakt..... Voor de meeste dierenartsen is dit een patiënt die meerdere keren per week wordt gezien. Soms helpt een kortdurende symptomatische therapie. Maar wat als de klacht aanhoudt? Cholangitis komt bij de kat geregeld voor en kan de onderliggende oorzaak zijn van braken, misselijkheid en anorexie. In dit artikel, dat is geschreven voor de practicus, worden de verschillende vormen van cholangitis bij de kat besproken. U leert welke diagnostiek moet worden ingezet en met welke therapieën u de beste prognose voor uw patiënt creëert.

Nieuwe classificatie systemen voor het indelen van levertumoren bij hond en kat

Hepatologie video's

Video’s (webinars) over:

 • Hepatitis bij de hond: cases, diagnose en management
 • Leveraandoeningen bij de kat; cases, diagnose en management
 • Hoe herken je een leverziekte?
 • Circulatoire leverziekten.

Video: Jaundice in cats - Causes and diagnosis

A cat with jaundice

‘Mac’, a 2 ½-year-old male neutered Turkish Angora, presented with a 3-4 week history of lethargy and dullness at home. He had a poor appetite but was still drinking, and the owners felt that he had lost weight. He was an indoor cat so had no access to toxins, was up to date with his vaccinations (FHV, FCV, FPLV), and had recently been wormed.