Nieuwe inzichten omtrent galblaasmucoceles

Galblaasmucocele, een met mucus gevulde, verwijde galblaas, wordt in toenemende mate gediagnosticeerd. Er wordt steeds meer bekend omtrent de etiologie van galblaasmucoceles, wat van belang is om een goed  diagnostisch en therapeutisch plan voor de patiënt te kunnen opstellen.

Hoewel een galblaasmucocele een toevalsbevinding kan zijn, kan het ook snel een levensbedreigende situatie opleveren. Daarom is het van belang om eigenaren van patiënten met een galblaasmucocele  te motiveren tot een cholecystectomie. De lange termijn prognose na deze ingreep is over het algemeen zeer gunstig.

Koper geassocieerde hepatitis in honden

Onderzoek heeft aangetoond dat bij ongeveer ⅓ van de gevallen van primaire hepatitis bij de hond, koper een rol speelt in de pathogenese. De betrokkenheid van koper lijkt zich niet te beperken tot de tot nu toe bekende rassen. Sterker nog, koperstapeling wordt ook gezien in veel kruisingen. Omdat behandeling in een vroeg stadium van de ziekte het meest effectief is, is het belangrijk om de diagnose zo snel mogelijk te stellen. Hoe u dat doet, leest u in dit artikel.

 

LEERDOELEN

  • Bekend worden met het huidige inzicht in de achtergrond en pathofysiologie van koperstapeling in de verschillende hondenrassen.
  • Het stap voor stap tot een diagnose van koperstapeling komen.
  • Het opstellen van een behandelplan voor een individueel dier.
  • Het inschatten van de globale prognose voor het dier.

Een klinische benadering van cholangitis bij de kat

Een kat die misselijk is, niet wil eten en braakt..... Voor de meeste dierenartsen is dit een patiënt die meerdere keren per week wordt gezien. Soms helpt een kortdurende symptomatische therapie. Maar wat als de klacht aanhoudt? Cholangitis komt bij de kat geregeld voor en kan de onderliggende oorzaak zijn van braken, misselijkheid en anorexie. In dit artikel, dat is geschreven voor de practicus, worden de verschillende vormen van cholangitis bij de kat besproken. U leert welke diagnostiek moet worden ingezet en met welke therapieën u de beste prognose voor uw patiënt creëert.

Nieuwe classificatie systemen voor het indelen van levertumoren bij hond en kat

Hepatologie video's

Video’s (webinars) over: Hepatitis bij de hond: cases, diagnose en management; Leveraandoeningen bij de kat; cases, diagnose en management; Hoe herken je een leverziekte?; Circulatoire leverziekten.

Video: Jaundice in cats - Causes and diagnosis

A cat with jaundice

‘Mac’, a 2 ½-year-old male neutered Turkish Angora, presented with a 3-4 week history of lethargy and dullness at home. He had a poor appetite but was still drinking, and the owners felt that he had lost weight. He was an indoor cat so had no access to toxins, was up to date with his vaccinations (FHV, FCV, FPLV), and had recently been wormed.