Help with Search courses

DOSSIER: Chronische nierziekte bij de kat

In de afgelopen decennia is de levensverwachting van huiskatten fors gestegen en komt er dus ook een grotere populatie van senior en super senior katten voor. Daarbij nemen katten een steeds belangrijkere plaats in binnen het gezin. Nu is ouderdom op zichzelf geen ziekte, maar oudere katten zijn helaas wel gevoeliger voor een aantal chronische aandoeningen, waarvan chronische nierziekte één van de belangrijkste is.

Er wordt geschat dat maar liefst ≥ 30-40% van de katten ouder dan 10 jaar en tot wel 80% van katten ouder dan 15 jaar lijden aan een vorm van CNZ! Nierziekte is daarnaast de meest voorkomende oorzaak van overlijden bij katten van 5 jaar of ouder.

Jammer genoeg wordt deze ziekte vaak nog steeds (te) laat onderkend, terwijl er met de juiste begeleiding in een vroeg stadium vaak sprake is van een goede prognose.

  • Wilt u nooit meer een nierpatiënt missen?
  • Wilt u op de hoogte zijn van de grote veranderingen die er de laatste jaren zijn doorgevoerd op het gebied van CNZ diagnostiek en therapie bij de kat, maar wilt u geen eindeloze reeksen wetenschappelijke publicaties doorzoeken?
  • Wilt u ervoor zorgen dat u de best mogelijke zorg levert aan katten met CNZ?
  • Wilt u weten hoe u eigenaren motiveert om in te stemmen met uitgebreid onderzoek, behandeling en monitoring van hun kat met CNZ?

Lees dit dossier en u weet wat u te doen staat bij iedere kat met (een verdenking op) chronische nierziekte!

 

Chronic kidney disease: Diagnosis and Management

Chronic kidney disease: Diagnosis

Chronic kidney disease (CKD) is a common cause of illness and mortality in feline patients, with approximately 10% of cats older than 10 years and 30% of cats older than 15 years suffer from CKD. Read more about clinical signs of CKD.

Chronic Kidney Disease: Management  

Cats with CKD are often inappetent, however, it is very important that cats continue to eat when they have renal failure, and therefore, cats should be encouraged to consume adequate calories to maintain a bodily condition score of 4 to 5 out of 9.  There is good evidence that providing cats with renal failure with a renal diet will delay the onset of uraemia (Stage 4 chronic kidney disease), and premature death. Read more about the long-term prognosis for cats with chronic kidney disease.

What’s new in kidney disease - SDMA

The BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) holds an annual Scottish congress, on a smaller scale than its Birmingham cousin, but still very interesting and filled with practical speakers. In September 2016, Yvonne McGrotty (BVMS CertSAM DipECVIM-CA MRCVS) took the stage to discuss SDMA (Symmetrical Dimethyl Arginine)- the newest test for detecting early kidney disease. This article provides an overview of her talk, to explain what SDMA is and how it can be used to identify kidney disease earlier in small animal patients, therefore allowing earlier management strategies to be implemented.

 

Video: Long-term management of renal disease

Urinalysis in the diagnosis of kidney disease in dogs and cats

In veterinary practice the urine test is a useful way to learn about the state of health of the kidneys. This analysis has a low cost and is psychologically easier to offer to an owner than a blood test. Furthermore, as is now well known in the literature, proteinuria may be the only, or at least the first, data indicating a nephropathy in asymptomatic animals.The purpose of this review is to understand how to perform a proper analysis of the urine, how to interpret the parameters found and deepen the meaning of proteinuria.