Help with Search courses

De toekomst van de gezelschapsdierenartspraktijk: Balanceren tussen zorg en zakelijkheid


De Nederlandse gezelschapsdierenartsen worden geconfronteerd met uitdagingen zoals prijstransparantie, personeelstekort, en een veranderende klantverwachting, vergelijkbaar met de situatie in het VK. Er is een noodzaak voor openheid over kosten en eigendomsstructuren van praktijken. Personeelstekorten beïnvloeden de beschikbaarheid van spoeddiensten en verhogen de werkdruk, wat leidt tot een hoger risico op burn-outs en personeelsverloop. Een gebrek aan uniforme diagnosestellingen kan de zorgkwaliteit ondermijnen. Voor de toekomst van de praktijk is aanpassing vereist, met de nadruk op evenwicht tussen zorgverlening en zakelijk inzicht.

Overheids onderzoek naar de prijsstijgingen in de diergeneeskundige zorg

Eerder dit jaar (2023) zijn er Kamervragen gesteld over de toenemende kosten voor diergeneeskundige zorg. De vragen, ingediend door het lid Wassenberg (PvdD), richten zich op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van essentiële zorg voor huisdieren. Er wordt onderzocht of overnames en de geassocieerde prijsstijgingen, vooral voor spoedzorg buiten reguliere openingstijden, de wettelijke zorgplicht voor dieren in gevaar brengen en of deze ontwikkelingen in strijd zijn met het belang van dierenwelzijn zoals vastgelegd in de Nederlandse Wet dieren.

Voor dierenartsen is het essentieël om op de hoogte te zijn van deze kwesties, niet alleen vanwege de implicaties voor hun praktijkvoering, maar ook omdat het een directe impact kan hebben op de relatie met hun cliënten en de zorg die zij aan dieren kunnen bieden. 

Anderhalvemetermaatschappij: wat zijn de gevolgen voor de gezelschapsdierenartspraktijk?

Hoe een klein virus de wereld in enkele weken totaal in haar macht heeft gekregen is voor velen nog steeds niet te bevatten. Infectieziekten liggen altijd op de loer, maar de draaiboeken worden over het algemeen laat ter hand genomen. De grote vraag is nu: wat zijn de consequenties voor onze samenleving en in het bijzonder voor de gezelschapsdierenartspraktijk?

Protocol: 15 tips tegen chronische stress in de praktijk

Dit protocol is gebaseerd op het artikel Praktische tips om chronische stress in de praktijk tegen te gaan. Chronische stressklachten komen de laatste jaren steeds vaker in de dierenartspraktijk voor, onder meer leidend tot hoge percentages burn-outs. Het is schrikbarend om te zien hoeveel kwaliteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen drastisch achteruitgaan of zelfs (tijdelijk) worden verloren als gevolg van chronische stress.

De effecten van een burn-out van een dierenarts blijven daarnaast niet beperkt tot de persoon zelf, maar reflecteren ook sterk op de hele praktijk. Niet alleen de productiviteit neemt af, ook de winstgevendheid van de praktijk daalt!

Dit protocol biedt 15 tips om mindful door het leven te gaan en laat zien welke simpele, maar effectieve aanpassingen in een dierenartsenpraktijk mogelijk zijn.

Praktische tips om chronische stress in de praktijk tegen te gaan

Chronische stressklachten komen de laatste jaren steeds frequenter voor, onder meer leidend tot hoge percentages burn-outs, zeker binnen de diergeneeskunde. Het is schrikbarend om te zien hoeveel kwaliteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen drastisch achteruitgaan of zelfs (tijdelijk) worden verloren als gevolg van chronische stress. De effecten van een burn-out van een dierenarts blijven daarnaast niet beperkt tot de persoon zelf, maar reflecteren ook sterk op de hele praktijk. Niet alleen de productiviteit neemt af, ook de winstgevendheid van de praktijk daalt.

Ervaar je zelf stress of wil je stress en burn-outs in je praktijk voorkomen? Neem dan echt even de tijd om je in dit artikel te verdiepen! Het is de investering waard!

Zonder een goede mentale gezondheid kunnen we niet op een prettige manier leven en werken, maar hoe houden we onze hersenen gezond? Wat zijn de fysieke gevolgen van chronische stress op de hersenen en wat voor effecten heeft dit precies op het dagelijks functioneren?

Kunnen we chronische stress tegengaan en zo ja, hoe doe je dat? Zijn de talloze goedbedoelde adviezen zoals meer bewegen, mediteren en slapen fabels of feiten? Van multi-tasken is bekend dat het leidt tot stress en tot een enorme daling van de nauwkeurigheid en snelheid van het uitvoeren van cognitieve processen, maar wat als multi-tasking in de praktijk onontkoombaar is of lijkt?

Is mindful werken daadwerkelijk zinvol voor zowel individu als organisatie en is introductie ervan wel mogelijk in een drukke dierenartsenpraktijk?

Dit artikel geeft wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze en meer vragen, biedt 15 tips om mindful door het leven te gaan en laat zien welke simpele, maar effectieve aanpassingen in een dierenartsenpraktijk mogelijk zijn.

Doel: Chronische stress voorkomen en daarmee gezondheid en persoonlijk welzijn verbeteren en de prestaties op de werkvloer verhogen, hetgeen weer gunstig is voor zowel mens als dier.

Het World of Learning Conference in Birmingham in 2016 bood het toneel aan Michelle McArthur-Morgan (Senior Learning Consultant & Mindfulness Practitioner). De korte workshop die zij gaf over mental health is de inspiratiebron geweest voor dit artikel.

 

Wat heeft 2017 voor de dierenarts in petto?

Het afgelopen jaar hebben de meeste praktijken geprofiteerd van een beter economisch klimaat. Klanten wisten niet alleen de weg naar de dierenarts weer te vinden, maar gaven ook meer uit. Meer handelingen, meer omzet! De hoop is dat deze positieve trend blijft voortduren, maar met ingrediënten op het wereldtoneel als BREXIT, Trump, de aankomende verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland kun je je best afvragen of een stabiele economische groei realistisch is. Onrust op de financiële markten heeft altijd een negatief effect op het consumentenvertrouwen. Wat dat betreft hebben we een interessant jaar voor de boeg!

Desondanks zal het jaar 2017 in het teken staan van nog meer overnames van dierenartspraktijken door de zogenaamde ketens. ‘Valt er dan zoveel geld te verdienen in de veterinaire sector?’  vroeg een kennis mij tijdens een Nieuwjaarsborrel. Een interessante vraag, want de afgelopen jaren waren financieel gezien niet de beste jaren voor veterinair Nederland. Menig praktijkeigenaar heeft aardig wat nachtjes wakker gelegen, geplaagd door de vraag hoe de komende maand weer financieel rond te komen.

Wat is inderdaad dan de reden dat nieuwkomers in de markt gulzig op onze praktijken neerduiken? 

 

 

Toekomst en trends voor de gezelschapsdierenarts 2016 - 2020

Begin 2016 werd veterinair Nederland verrast door een aantal overnames van dierenartspraktijken door buitenlandse investeerders. Toetreding van de Scandinavische ketens en mogelijk ook vanuit Groot-Brittannië is echter nog maar het begin van grote veranderingen voor de gezelschapsdierenartspraktijken. Terwijl iedereen zich druk maakt over wie is overgenomen en speculeert welke praktijk de volgende is om te worden ingelijfd, zijn er nog veel meer factoren van invloed op een markt die volop in beweging is. Hoe ziet de toekomst voor de gezelschapsdierenarts eruit?

In dit artikel schetst André Romijn een beeld van de meest relevante ontwikkelingen; wat de consequenties hiervan zijn voor uw praktijk en wat u zou kunnen doen om hier uw voordeel mee te behalen.

 

Maatschappelijk

 

DIVERSE ARTIKELEN

Zoöbiquity … nieuwe ontwikkelingen binnen de (dier)geneeskunde  

Mensen hebben een enorme evolutie doorgemaakt. Op het gebied van intelligentie, communicatieve vaardigheden en fysieke en geestelijke capaciteiten staan we “lonely at the top”. De mens distantieert zich graag van het dierenrijkdom, zoals Darwin al liet blijken met de woorden “We do not like to consider animals our equals”. Hoezeer wij mensen ons er ook tegen verzetten …. voor een groot deel lijken wij op dieren en lijken dieren op ons. Over het algemeen geldt dit uiteraard niet voor de uiterlijke verschijningsvorm, maar wel voor de vele biologische processen in het lichaam. Stofwisselingsmechanismen, hormoonhuishouding, het functioneren van diverse organen, het optreden van verschijnselen bij diverse ziekten …. De parallellen tussen mens en dier zijn talrijk! Waarom maken we hier dan nog steeds zo weinig gebruik van? Lees verder in dit artikel over zoöbiquity; nieuwe ontwikkelingen binnen de (dier)geneeskunde.

Tags: Zoöbiquity, one health, verenigen humane geneeskunde met de diergeneeskunde, geneeskunde, evolutie, antropologie, zoölogie, interdisciplinaire klinische ervaringen, fear/restraint-associates death events, oncologie, sexueel overdraagbare aandoeningen, verslaving, psychisch, emerging zoönosen, pathogenese, vergelijkbare therapie mens en dier.

Is vroegcastratie van kittens de oplossing voor het kattenoverschot in Nederland?  

Op 5 mei 2013 organiseerde het Animal Event in samenwerking met gedragsadviesbureau Sonja van Leeuwen een seminar over vroegcastratie bij katten. Voor- en tegenstanders van vroegcastratie kregen de mogelijkheid te beargumenteren waarom ze voor of tegen vroegcastratie van kittens zijn, waarna onderling en met het aanwezige publiek werd gediscussieerd over dit actuele onderwerp.

Tags: Vroegcastratie, kittens, kattenoverschot, risico's, levensverwachting, gedragseffecten, standpunten, argumenten voor en tegen, discussie.

Vroegcastratie bij kittens: hoe denkt veterinair Nederland hierover?  

Wat is de beste leeftijd om een kat te laten castreren? In Amerika wordt zogenaamde vroegcastratie (tussen de zes en zestien weken) steeds vaker toegepast. Ook in Nederland zijn er voorstanders van vroegcastratie, vooral als het gaat om het bestrijden van het kattenoverschot. Maar hoe zit dat bij de ‘gewone’ huiskat? Wat vindt u de ideale leeftijd om een kat - onder normale omstandigheden - te castreren? Wij legden u deze vraag voor in onze online poll en wij staken ons licht op bij verschillende stakeholders.

Tags: Vroegcastratie, kittens, kattenoverschot, normale omstandigheden, zwerfkat, asielkat, huiskat, onderzoek op het effect van vroegcastratie op de gezondheid en welzijn, FLUTD, Salter Harris fracturen, obesitas, gedrag.

Positieve reacties op donorcodicil voor dieren: landelijke uitrol 2013  

In 2010 is Proefdiervrij in samenwerking met de universiteit Utrecht een bijzonder project gestart: het dierdonorcodicil. Doel van het project is het ‘besparen’ van proefdieren binnen het onderwijs. Ongeveer twintig dierenartsenpraktijken in en om Utrecht namen deel aan de proef. De reacties zijn dermate positief dat Proefdiervrij een landelijke uitrol heeft aangekondigd.

Tags: Donorcodicil, dieren, besparen van proefdieren, proefdiervrij, bijdrage onderwijs.

Dierenarts zet huisdierbezoek voor ouderen op

Dat huisdieren een positieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van mensen, is inmiddels een bekend gegeven. Toch moeten veel ouderen noodgedwongen afscheid nemen van hun geliefde huisdier wanneer zij verhuizen naar een bejaardentehuis of wanneer de zorg voor het dier simpelweg te zwaar wordt. Voor de bewoners van verpleegtehuis LindeStede is er gelukkig het Stabij huisdierbezoek, een initiatief van onder meer dierenarts Aline Noordam van Dierenkliniek Wolvega.

Tags: Huisdierbezoek, ouderen, gedragstest, medische check, stappenplan.

Dierenmishandeling is ook huiselijk geweld

Huiselijk geweld is bijna wekelijks in het nieuws. Echtelijke klappen, seksuele chantage, kinderen die bezwijken aan mishandeling, ouderen die het moeten ontgelden. Hulpverleners en politie zoeken naar mogelijkheden om dit verborgen geweld zichtbaar te maken en aan te pakken. Buren, omstanders, of bijvoorbeeld leerkrachten kunnen daarbij helpen. Maar wist jij dat je óók als dierenarts een rol kunt spelen bij de aanpak van geweld en ernstige verwaarlozing?

Tags: Huiselijk geweld, dierenmishandeling, indicator, rol dierenarts, non-accidental injuries (NAI), Stichting DierZijn, cross-training jeugdzorgwerkers en dierenbeschermers, AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling, LID Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, Meldnummer Dierenmishandeling, AID.

Up-to-date  

Tijdens de IP’s winterconference 2006 werden vier Up-to-date lezingen gegeven met als thema ‘levensverlengend’. Jolle Kirpensteijn ‘Oncologische chirurgie, waar ligt de grens?’. De lezing van Richard Nap bespreekt het thema levensverlengend in het kader van HD, Erik Teske vervolgde de middag met het thema oncologie, afgesloten door Ludo Hellebrekers met een lezing getiteld Analgesie: waarheen? Een samenvatting van deze lezingen.

Tags: Levensverlengend, up-to-date, tumorchirurgie, BOB Beter Onderbouwd Beslissen, minimaal invasieve chirurgie, HD, chirurgie, nutrition, preventie, management, fokkerij, Norbergwaarde, PennHip methode, Oncologie, COX2, gedeïoniseerd water bij mastceltumoren, c-kit receptor mutaties, analgesie, sensibilisering, allodynia, NSAIDS's, CRI (Constant Rate Infusion), Fentanyl pleisters, NMDA systeem, MLK mix, morfine, lidocaïne, ketamine, gabapentin, tramadol.

We hád to bite the bullet!  

Wie levert de beste zorg? De Britse dierenartsenorde wil publiek en overheid laten zien welke dierenartsenpraktijken zich onderscheiden met hun werkwijze. In april 2006 lanceerde de RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons) een nieuw kwaliteitssysteem, de Practice Standard Schemes. ’t Was even slikken, maar: “We hád to bite the bullet! Wij willen mensen vertellen dat niet alle dierenartsenpraktijken hetzelfde zijn”, zegt Lynn Hill, senior vice president van de RCVS en verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe systeem.

Tags: Nieuw kwaliteitssysteem, VK, Practice Standard Schemes, beoordeling op faciliteiten, veiligheid, hygiëne, nascholing, verschillende soorten praktijken.

Wie levert de beste zorg? De klant ziet de enorme prijsverschillen en snapt er niks van  

Wie levert de beste totale zorg, of juist de beste speciale zorg? In het debat tijdens IP’s Wintercongres ging het al snel over kwaliteit, erkenningen en specialisatie. Willen Nederlandse dierenartsen zich werkelijk onderscheiden?

Tags: Prijsverschillen, beste zorg, kwaliteit, erkenning, specialisatie, kwaliteitssystemen, erkenningsregelingen, onafhankelijke orde.

Therapieontrouw: wat doen we eraan?  

In de humane geneeskunde wordt in sterk toenemende mate aandacht besteed aan het probleem dat medicijnen niet, of slechts gedeeltelijk conform voorschrift worden ingenomen. Therapietrouw (“compliance”), volgens de WHO te definiëren als “de mate waarin het gedrag van een patient – bij gebruik van geneesmiddelen – overeenkomt met de aanbevelingen die de arts in samenspraak met de patient heeft geformuleerd”, is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Tijdens IP’s Winterconferentie 2006 is gezien het congresthema dan ook ruim aandacht besteed aan dit probleem.

Tags: Therapieontrouw, compliance, verminderd behandelingsresultaat, vergrote kans op recidieven, resistentie, kostenverhogend, multifactorieel probleem, redenen, twijfel aan noodzaak, toedieningsvorm, bijwerkingen, onvoldoende vertrouwen, sociale aspecten, non-coöperatief gedrag, buitenkat, vergeten, oplossingen, informatie en communicatie.

Dieren en kinderen zijn vaak beide slachtoffer van mishandeling  

‘Tegen een fietser aangerend’, zegt de man. Aan zijn ene hand heeft hij een bedeesde kleuter, aan de andere een half jaar oude Jack Russell met een nare wond in zijn zij. Drie maanden geleden stond deze klant hier met een andere hond; toen was het een omvallende kast die het dier ongelukkig had geraakt. Opnieuw bekruipt je het gevoel dat zijn verhaal niet klopt. Wat doe je daarmee, als dierenarts?

Tags: Mishandeling, dieren, kinderen, verband dierenmishandeling en huiselijk geweld, non-accidental injuries, brochure 'understanding the links', opvang voor huisdieren, brochure 'first strike', dierlijke hiërarchie, oplettendheid, KNMvD, Dierenbescherming, politie, GGD, AMK.