Help with Search courses

Benadering van chronische rhinitis bij katten

Tijdens de ISFM precongressdag 2012, voorafgaand aan de BSAVA te Birmingham, presenteerde prof. Danièlle A. Gunn-Moore een interessante lezing over rhinitis bij katten. Deze aandoening komt bij katten veel voor en persisteert regelmatig als chronische aandoening. De symptomen zijn: niezen, neusvloei en ademhalingsmoeilijkheden.