Fotoplethysmografie en de pulsoxymeter

Patiënten die in de praktijk chirurgische procedures ondergaan en daarvoor onder anesthesie worden gebracht, worden met verscheidene apparaten gemonitord. Zo kennen we natuurlijk de capnograaf, het elektrocardiogram (ECG) en de pulsoxymeter. Deze laatste wordt voornamelijk gebruikt om de zuurstofsaturatie van bloed in de periferie te meten (bijvoorbeeld de tong). Hiernaast wordt er ook een hartslagfrequentie gegeven samen met een grafische weergave van de ‘polsgolf’. Deze weergave wordt een fotoplethysmogram genoemd. Waarvoor kunnen we de informatie van de pulsoxymeter nog meer gebruiken? Hoe werkt het apparaat eigenlijk? Dit komt in dit artikel aan bod. Gebruik uw monitoringsapparatuur ten volle!

Peri-operatieve sterfte bij de kat

Tijdens het ESFM Feline Symposium 2009, dat gehouden werd op de precongres dag voorafgaand aan het BSAVA congres in Birmingham, sprak dierenarts-anesthesioloog Elizabeth A. Leece over problemen en sterfte rondom anesthesie bij de kat. Leece besprak in haar voordracht de resultaten van een grootschalig vertrouwelijk onderzoek, dat tussen juni 2002 en juni 2004 in de UK werd uitgevoerd.

 

 

Anesthesie van het jonge dier

Dierenarts Ies Akkerdaas gaf in 2009 een lezing over anesthesie en analgesie bij het (zeer) jonge dier. De verschillen tussen de pediatrische en volwassen patiënt vragen om een aangepast anesthesieprotocol.

De eerste twaalf levensweken van de pup en het kitten worden beschouwd als de pediatrische periode. Deze periode kan verder worden onverdeeld in de neonatale fase (0-2 weken), de infantiele fase (2-6 weken) en de juveniele fase (6-12 weken). Pediatrische dieren verschillen op een aantal belangrijke punten van volwassen soortgenoten en hiermee moet rekening gehouden worden bij de anesthesie.