Wondmanagement

De sleutel tot geslaagd wondmanagement

Hoe vervelend het ook is om te horen, vaak ligt het probleem van een slechte wondgenezing aan de dierenarts. De manier waarop een wond wordt behandeld bepaalt in grote mate het verloop van de wondgenezing. Goed klinisch onderzoek, opvolgen van de regels voor chirurgie en wondbehandeling, duidelijke instructies voor paraveterinair of eigenaar en frequente controles gevolgd door de benodigde aanpassingen vormen de sleutel tot geslaagd wondmanagement!

 

Doel van de leergang wondmanagement

U een overzicht bieden van de belangrijkste en meest recente informatie op het gebied van wondgenezing en wondbehandeling en u helpen om iedere wond op een zo optimaal mogelijke manier te laten genezen.

Auteur leergang Wondmanagement: Cathelijn Hoelen

November 2016

 

Met dank aan Dr. Bryden Stanley (BVMS MACVSc MVetSc Diplomate ACVS, Associate Professor, Surgery, Michigan State University) voor de beschikbaar gestelde afbeeldingen.

 

Studietijd

Gemiddelde studietijd bedraagt 5-8 uur.

 

Aan de hand van internationale congres lezingen van diverse specialisten en uitgebreid literatuuronderzoek is deze leergang Wondmanagement opgesteld.

 • Tijdens de London Vet Show eind 2014 hield Gert ter Haar, DVM PhD MRCVS DECVS senior lecturer Royal Veterinary College, een boeiend verhaal over onder meer de principes van chirurgie en van wondmanagement, veelgemaakte fouten bij de behandeling van wonden en preventie van slechte wondgenezing.
 • Deze onderwerpen werden – zij het vanuit een andere hoek belicht – ook besproken tijdens de London Vet Show 2015, maar dan door de zeer ervaren chirurg Dr. Bryden Stanley, BVMS MACVSc MVetSc Diplomate ACVS, Associate Professor, Surgery, Michigan State University.
 • Een prachtige aanvulling hierop werd tot slot geleverd door zowel Dr. Bryden Stanley als Karen Tobias, DVM, MS, DACVS, University of Tenessee, Knoxville TN, aan wie het FECAVA-congres in juni 2016 toneel bood. Zij bespraken de eigenschappen en indicaties van verschillende soorten wondverbanden.

 

Aan het eind van deze leergang bent onder andere u in staat om:

 • Wonden op basis van de mate van contaminatie op de juiste wijze te classificeren → van groot belang voor het kiezen van een juist antibioticumbeleid.
 • De verschillende fasen van wondgenezing te beschrijven en te herkennen → noodzakelijk voor het kunnen inzetten van een optimale wondbehandeling en het vroegtijdig herkennen van een gestoorde wondgenezing.
 • De voordelen en nadelen van wondgenezing per primam en per secundam te benoemen.
 • Oorzaken van vertraagde wondgenezing en veelvoorkomende complicaties aan te wijzen.
 • Slechte wondgenezing in 9 van de 10 gevallen te voorkomen door optimalisatie van patiëntfactoren, wondfactoren, chirurgische techniek en wondbehandeling.
 • Wondbehandeling gestructureerd en geheel volgens de laatste inzichten uit te voeren en daarbij een onderbouwde keuze te maken tussen de verschillende typen wondverbanden.

 

Opbouw van de leergang wondmanagement

 • Artikelen
  • Deel I: Classificatie van wonden & normale wondgenezing
  • Deel II: Veel voorkomende complicaties bij wondgenezing
  • Deel III: Oorzaken en preventie van slechte wondgenezing
  • Deel IV: Systemische aanpak en wondbehandeling

 

 • Assessment
  • Aan de hand van de quiz en casuïstieken kunt u uw kennis over wondmanagement toetsen.

 

 • Zelfreflectie
  • Reflecteren op uw eigen kennis en kunde is belangrijk, vandaar dat een aantal zelfreflectievragen is opgenomen.

 

 • Forum
  • Wilt u met collega’s overleggen over eigen casuïstieken? Op het discussieforum kunt u terecht voor intercollegiaal overleg! Dit forum wordt niet begeleid door een moderator of specialist.

 

 • Feedback
  • Om het cursusmateriaal steeds te kunnen blijven optimaliseren, zijn wij heel benieuwd naar uw mening over deze leergang. Laat het ons weten!

 

 • Certificaat
  • Heeft u alle inhoud van deze leergang met goed gevolg doorlopen, dan levert u dit een certificaat met 5 CPD punten (nascholingspunten) op.

  

Tot slot

Verdiep u in deze artikelen en zorg dat de frustratie van slecht genezende wonden de patiënt, de eigenaar en u voortaan bespaard blijft!

 

AANMELDEN VOOR NIET-LEDEN

Ook dierenartsen die niet lid zijn van VetVisuals kunnen deelnemen aan deze leergang. U kunt zich hier aanmelden.

 

Lees wat collega’s van de leergang vonden

Een aantal collegae van u heeft deze leergang al met succes en plezier afgerond. Een paar quotes afkomstig van de feedback van deze dierenartsen:
 • “Nuttige tips voor de 1e lijns praktijk!”
 • “Lekker praktisch en met een overzichtelijke stap voor stap structuur”
 • “Verantwoord en diepgaand”
 • “Relevant en erg leerzaam”
 • “Zeer duidelijke opzet: helder geschreven, goed opgebouwd en veel foto’s”
 • “Test met uitgebreide vraagstelling dwingt tot nadenken”
Gemiddeld oordeel over deze leergang: 8,27