Toxoplasma en Neospora spp. bij kat en hond

Toxoplasma gondii is een van de bekendste veterinair relevante protozoa voor de gezelschapsdierenarts. Daarnaast is deze protozo bekend binnen de maatschappij, vooral onder zwangere vrouwen, omdat het een beruchte zoönose is. Neospora caninum was tot enkele tientallen jaren geleden veel minder in beeld, maar krijgt nu ook steeds meer aandacht. Wat weet u van deze parasiet? Vormt deze protozo ook een zoönotisch risico en wat zijn voor het dier de gevolgen van een infectie? Wist u dat transplacentale infectie van neonaten mogelijk is? En wat is eigenlijk een zinvolle therapie voor dieren met toxoplasmose of neosporose? De prognose van een protozoaire meningoencefalitis is gereserveerd, maar wordt sterk beïnvloed door de snelheid van het stellen van de diagnose en tijdig starten met adequate therapie.

Kennis van de klinische relevantie van Toxoplasma gondii en Neospora caninum is onontbeerlijk voor de gezelschapsdierenarts. In diverse differentiaaldiagnoselijsten van voornamelijk neurologische patiënten horen deze infectieuze agentia thuis. Epileptiforme aanvallen kunnen het gevolg zijn van infecties van de hersenen, maar wist u ook dat paraparese en vestibulaire klachten het resultaat kunnen zijn van een infectie met een van beide protozoa? En wist u dat een sluimerende infectie klinisch weer tot uiting kan komen na bijvoorbeeld behandeling met immunosuppressiva?

In dit artikel wordt klinisch relevante informatie betreffende beide protozoa besproken. Met veel beeldmateriaal van patiënten en een video-based case report!

Een goed nascholingsquizresultaat en het lezen van het artikel levert u een nascholingsbadge met 1 CPD-punt op!

Hartworm bij de hond en kat

Hartworminfectie wordt veroorzaakt door een filaroïde worm. Parasieten uit deze groep kenmerken zich doordat ze diep in het lichaam (holten, bindweefsels of bloedvaten) aanwezig zijn en de besmetting overgebracht wordt door bloedzuigende geleedpotigen. De belangrijkste vertegenwoordiger bij de hond en de kat is de hartworm Dirofilaria immitis.

Een goed resultaat en het lezen van het artikel 'Hartworm bij hond en kat' levert u een nascholingsbadge met 1 CPD-punt op!