Help with Search courses

Leptospirose (ziekte van Weil) bij de hond

Bijna dagelijks krijg je in de dierenartsenpraktijk te maken met leptospirose. Meestal gaat het om honden die komen voor vaccinatie en dus om preventie van deze besmettelijke aandoening.

Steeds vaker stellen eigenaren de vraag of  zo’n vaccinatie wel echt nodig is. Sommige eigenaren zijn er zelfs van overtuigd dat vaccineren gevaarlijker is dan de aandoening zelf. Ze vragen zich af hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt dat een hond leptospirose krijgt. En als dat al gebeurt, kan er dan niet gewoon een simpel antibioticumkuurtje worden gegeven?

Om eigenaren goed te kunnen informeren, moet je ook als dierenartsassistent paraveterinair weten wat leptospirose inhoudt. Het is van groot belang dat je de gevaren voor zowel dier als mens kent.

Tot slot is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen bij een besmetting. 

Volg deze nascholing en je bent goed voorbereid!

 

Een goed quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel levert je een nascholingsbadge met 1 CPD-punt op! Deze wordt automatisch aan jouw profiel toegevoegd.