Help with Search courses

Toenemend risico vossenlintworm

Het lijkt erop dat Echinococcus multilocularis zich steeds verder verspreidt richting Noord- en West-Europa. Humane ziektegevallen worden in deze “nieuwe” gebieden momenteel niet tot nauwelijks gevonden, maar dit kan te maken hebben met de zeer lange incubatietijd. Monitoring van het voorkomen van de parasiet bij vossen en eventueel knaagdieren tezamen met registratie van humane gevallen in Europees netwerk zijn nodig om duidelijker uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke risico’s. Tot die tijd is het echter verstandig om struisvogelpolitiek te vermijden, de genoemde preventieve maatregelen te treffen en deze zeker ook duidelijk uit te dragen naar cliënten, teneinde risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel 'Toenemend risico vossenlintworm' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Apenpokken in de dierenartsenpraktijk

Monkeypox, oftewel apenpokken, is een virusinfectie die vooral in Afrika voorkomt, maar die zeer recent ook in Europa is vastgesteld. De ziekte verspreidt zich inmiddels onder de Nederlandse bevolking. Bent u werkzaam in een dierenartspraktijk? Zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van infecties met apenpokken. Zo kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het onder de duim houden van deze zoönose!

Is vogelgriep (Aviaira Influenza) besmettelijk voor katten?

In de herfst en winter van 2020 sloegen hoog pathogene vormen van Aviaire Influenza in Nederland en omringende landen hard toe. Ook deze lente is vogelgriep helaas nog steeds overduidelijk aanwezig in ons land, zoals blijkt uit onderstaande greep uit de vele nieuwsberichten.

Met name watervogels (zoals de brandgans) en roofvogels (zoals de buizerd) testen momenteel positief.

Vogelgriep is niet alleen schadelijk voor de wilde vogelstand, het leidt ook tot grote verliezen in de dierhouderij. Wat daarnaast lang niet iedereen weet, is dat vogelgriep ook kan leiden tot infecties bij mensen en overige zoogdieren zoals de kat!

Stelt u zich voor: Er zijn bij u in de buurt een paar dode ganzen gevonden en het lijkt om vogelgriep te gaan. De praktijktelefoon staat roodgloeiend en in de wachtkamer zit een kat die niest. De eigenaar is bezorgd aangezien zijn kat een fervent jager is ... zou er sprake kunnen zijn van Aviaire Influenza bij deze kat?

Wat zijn de verschijnselen van ‘vogelgriep’ bij de kat en hoe stelt u een definitieve diagnose? Weet u hoe een kat deze aandoening kan oplopen? Kan een kat een andere kat besmetten en hoe gevaarlijk is contact met een besmette kat eigenlijk voor een mens? Wat kan er worden gedaan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen?

De Europese Adviesraad voor Kattenziekten schiet te hulp! Zij heeft een Avian Influenza Task Force opgericht met als doel practici bij te staan met richtlijnen en achtergrondinformatie voor het geval een kat wordt verdacht van Aviaire Influenza.

Zorg dat u eigenaren kunt voorzien van de juiste antwoorden op deze vragen en verklein het risico op overdracht van vogelgriep naar mens en dier!

Protocol: Leptospirose - Hoe handel je bij een besmetting in de praktijk?

Wanneer er in de praktijk een (verdenking op) besmetting met leptospirose bij een patiënt is, is het uitermate belangrijk om verspreiding van de bacteriën te voorkomen. Gelukkig zijn de bacteriën goed te doden en krijg je met strikte maatregelen en goede desinfectie de besmetting snel de praktijk uit.

DOSSIER Brucellose: actuele informatie voor de gezelschapsdierenarts

Tot voor kort was brucellose in Nederland slechts een theoretische differentiaaldiagnose voor een aantal problemen bij honden. Begin 2017 werd echter bekend dat er diverse cases zijn geweest met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van Brucella canis bij eerstelijns- en verwijsklinieken. Daarbovenop kwam nog het bericht van honden besmet met Brucella suis, waarvan de bron besmette rauwe hondenvoeding bleek te zijn.

Begin 2019 heeft een dierenarts een hond met serieuze rugklachten getest op Brucella canis en heeft de positieve uitslag gemeld bij de NVWA. De NVWA heeft onderzoek gedaan op de fokkerij en alle aanwezige honden onderzocht. Enkele nakomelingen van de besmette hond die nog op het bedrijf waren bleken seropositief. De kennel is geblokkeerd en de besmette honden zijn geëuthanaseerd.

Deze recente besmettingen zijn van groot belang voor zowel dierenartsen als humane artsen, omdat het aangifteplichtige zoönosen betreft. Diverse Brucella spp. kunnen bij mens en dier voor problemen zorgen. Binnen de landbouwhuisdierensector zijn deze problemen welbekend.

  • Al geruime tijd was Nederland officieel ‘brucellose-vrij’. Maar wat houdt zo’n status in?
  • Wat betekent de recente diagnose van Brucella canis voor de dierenarts? En wat te denken van Brucella suis?
  • Herkent u het klinisch beeld waarmee een geïnfecteerde hond wordt gepresenteerd?
  • En wat weet u van het zoönotisch risico van B. canis en B.suis? Weet u het antwoord op de in de foto getoonde vraag?

In dit artikel wordt brucellose onder de loep genomen en worden klinisch- en praktisch relevante handvatten geboden voor de gezelschapsdierenarts.

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van bovenstaand artikel levert u een speciale nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op! Deze worden automatisch aan uw profiel toegevoegd.

Leptospirose: Een update over de belangrijkste zoönose in Europa

Een update over deze seizoensgebonden aandoening die zich in Nederland vooral in de zomermaanden en de herfst voor kan doen bij honden. De verandering in prevalentie van bepaalde serogroepen in Europa gepaard gaande met een recente aanpassing op vaccinatiegebied, de voor- en nadelen van diagnostische methoden en de beste therapie en monitoring van de patiënt komen aan bod.

Daarnaast wordt ingegaan op het feit dat leptospirose ook bij de kat wordt aangetroffen en mogelijk een rol speelt als veroorzaker van een (chronisch) verminderde nierfunctie.

Tot slot worden belangrijke aspecten van leptospirose als zoönose behandeld… hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u en de rest van het team niet geïnfecteerd raken tijdens de behandeling van een hond met leptospirose, wat moet u adviseren in het geval van een humane besmetting en hoe moet de praktijk en het gebruikte instrumentarium worden schoongemaakt om alle leptospiren te doden? Lees verder!

Assessment

Een goed Quiz-resultaat en het volledig lezen van het artikel 'Leptospirose: een update over de belangrijkste zoönose in Europa' levert u een speciale nascholingsbadge met 1 Nascholingspunt op! Deze wordt automatisch aan uw profiel toegevoegd. 

 

Zoönosen: Wat is de rol van de dierenarts anno 2020?

In Praktijk, het vaktijdschrift voor de gezelschapsdierenarts en voorloper van VetVisuals, heeft in 2005 een meerdaags wintercongres in het Kurhaus van Scheveningen georganiseerd. Het onderwerp zoönosen stond daarbij uitgebreid op het programma. Het was voor het eerst dat een congres werd georganiseerd, waaraan niet alleen dierenartsen, maar ook artsen uit de medische wereld deelnamen.

Doel van de zoönosen dag was een brug te slaan tussen de verschillende beroepsgroepen met betrekking tot de preventie en bestrijding van zoönosen.

Naar aanleiding van de huidige SARS-CoV-2 (COVID-19) uitbraak leek het mij aardig het verslag over die dag eens terug te lezen. Interessante sprekers en onderwerpen, met een afsluitend debat waarin de panelleden opriepen tot samenwerking tussen dierenartsen en huisartsen, een gedegen coördinatie van overheidswege en een betere surveillance op het gebied van zoönosen.

Vandaag, vijftien jaar verder, maar niets wijzer, heb ik professor Frans van Knapen (emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, diplomate European College of Veterinary Public Health en voorheen verbonden aan het Institute for Risk Assessment Sciences te Utrecht) het verslag ook eens laten lezen en van commentaar laten voorzien.

Daarbij staat, net als in 2005, de vraag centraal: Welke rol speelt de dierenarts op het gebied van de herkenning, het opsporen, de bestrijding en de preventie van zoönosen?

André Romijn - Publishing Director VetVisuals International

Kattenkrabziekte … een probleem voor de mens?

Hoe vaak komt het wel niet voor dat een kind, een katteneigenaar of een dierenarts wordt gekrabd door een kat? “Vaak” zult u ongetwijfeld juist antwoorden! Dat zo’n kras voor vervelende problemen kan zorgen is helaas niet bij iedereen bekend. De diagnose kattenkrabziekte wordt vaak gemist en het bewustzijn over deze aandoening bij katteneigenaren, dierenartsen en huisartsen moet dan ook worden vergroot! Dit artikel biedt u belangrijke informatie over kattenkrabziekte bij de mens, zodat u mee kunt helpen de humane prevalentie te verlagen.

 

Kattenkrabziekte … een probleem voor de kat?

Wist u dat ongeveer 1 op de 6 vlooien in Nederland is besmet met Bartonella henselae, de verwekker van kattenkrabziekte bij de mens?! Deze vlooien spelen een belangrijke rol bij de transmissie van de bacterie in de kattenpopulatie.

Is een bacteriëmische kat te herkennen, moet dit opgespoord en behandeld worden en kunnen we iets doen aan preventie? U leest het hier!

Zoönosen artikelen

Kattenkrabziekte (bartonellose) ... een probleem voor de hond?

Bartonella is vooral bekend van kattenkrabziekte bij de mens, veroorzaakt door Bartonella henselae en/of Bartonella clarridgeia.

Jarenlang werd gedacht dat Bartonella bij de hond geen (significante) rol speelde, maar daar is verandering in gekomen! Er moet nog veel onderzoek worden verricht, maar het is inmiddels duidelijk dat meerdere Bartonella soorten wel degelijk ziekte veroorzaken bij de hond. Wist u bijvoorbeeld dat endocarditis een van de belangrijkste symptomen is van een Bartonella infectie?!

Daarnaast is Bartonellose bij de hond ook vanuit zoönotisch oogpunt van belang! 

Dit artikel biedt u een praktisch overzicht van de relevante informatie over bartonellose bij de hond.

 

Zoönosen: Wat is de rol van de dierenarts anno 2006?

Babesia, Ehrlichia, Borrelia, Toxocara, Toxoplasma, Giardia, Cryptosporidium, Griepvirussen ... Tijdens het In Praktijk Wintercongres passeerden diverse relevante zoönosen zoals de revue. 

Dierenartsen zijn bijzonder geschikt om een belangrijke rol te spelen op het gebied van herkenning, opsporing, bestrijding en preventie van deze zoönosen. Schroom niet, maar neem een hoofdrol in als dierenarts en zorg daarmee voor een veiliger wereld!

 

Emerging zoonoses anno 2014

De laatste jaren komen we de benamingen 'emerging zoonoses' en 're-emerging zoonoses' (nieuw optredende respectievelijk terugkerende zoönosen) steeds vaker tegen. Over wat voor ziekten hebben we het dan en wat is de oorzaak van de opkomst van deze zoönosen? U leest het hier.