Tips and tricks bij corpora aliena in het maagdarmkanaal

Vreemde voorwerpen en het maagdarmkanaal van honden en katten … het is en blijft een combinatie die helaas met regelmaat voorkomt. Corpora aliena worden gelukkig vaak uitgebraakt of verlaten het lichaam via de faeces zonder al te grote consequenties. Echter in een fors aantal gevallen brengen corpora aliena wel de nodige problemen met zich mee. Wat is precies verstandig in de diagnostiek en therapie van deze patiënten en welke valkuilen dienen te worden vermeden?

Do’s and don’ts bij chirurgie van het maagdarmkanaal

Assessment

Een goed resultaat met deze quiz en het lezen van het artikel Do’s and don’ts bij chirurgie van het maagdarmkanaal levert u een nascholingsbadge met 1,5 Nascholingspunt op!